Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μάρτιος, 2018

"Τοὺς ἔφαγε τὸ φεγγάρι ": ΤΟ ΑΓΝΩΣΤΟ '21

Εικόνα
Δὲν εἶναι δυνατὸν βέβαια σὲ μία ἀνάρτηση νὰ ἀναλυθεῖ τὸ θεμελιακὸ γεγονὸς τῆς Παλιγγενεσίας τοῦ 1821 ,ὡστόσο εἶναι χρήσιμο νὰ ἀναφερθοῦν συνοπτικὰ δέκα βασικὲς ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ δεδομένου ὅτι ἔχουν γραφεῖ καὶ γράφονται ἤδη πολλὰ μὲ γνώμονα ὄχι τὴν Ἀλήθεια ἀλλὰ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ἔνθεν κακεῖθεν. 1) Τὶ ἦταν ἐκεῖνο ποὺ ΕΝΩΣΕ τοὺς Ἕλληνες τὸ '21  ὥστε νά .."θυμηθοῦν" ὃτι εἶναι ΕΛΛΗΝΕΣ / ΓΡΑΙΚΟΙ κι ὄχι ΡΩΜΗΟΙ/ RUM ORTHODOX  ὅπως αὐτοπροσδιορίζονταν συνήθως κατὰ τὴν Ὀθωμανικὴ Περίοδο ,μαζὶ μὲ ὅλους τοὺς ἄλλους Ὀρθοδόξους λαούς πχ Βούλγαρους ; [ ὁ ὅρος milliet = γένος δὲν εἶχε ἐθνικὸ ἀλλὰ θρησκευτικὸ περιεχόμενο, ἔτσι τὸ γένος τῶν Ρωμηῶν δηλ. τὸ milliet τῶν RUM ,δὲν σημαίνει τοὺς Ἕλληνες ἀλλὰ τοὺς Ὀρθοδόξους γενικὰ ἀνεξαρτήτως ἐθνοτικῆς καταγωγῆς. ] Τὴν Ἐθνικὴ ἀφύπνιση τῶν Ἑλλήνων γέννησε πρωτίστως Ο ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ βεβαίως (βλ ΚΟΡΑΗΣ κλπ)ἡ  ἠχώ, φυσικά, τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Διαφωτισμοῦ (μὲ ὅλες τὶς ἰδεοληψίες του περὶ Ρασιοναλισμοῦ) καὶ κατεξοχ

Γ.-Μ. Τερτσέτης :Ο ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΠΟΥ ΑΘΩΩΣΕ ΤΟΝ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

Εικόνα
Μπορεῖ βέβαια νὰ ἄφησε ὁ Τερτσέτης ἀιώνιο τὸ ὄνομα του στὴν Ἱστορία μὲ τὴν ἀθώωση τοῦ Κολοκοτρώνη στὴν περιλάλητη Δίκη τοῦ 1834  (μαζί βεβαίως μὲ τὸν Πρόεδρο τοῦ Δικαστηρίου Α.ΠΟΛΥΖΩΪΔΗ -χωρὶς τὸν ὁποῖον θἆχε ἐκτελεστεῖ  ὁ Κολοκοτρώνης...)  ὅμως ὁ Τερτσέτης ὑπῆρξε στὴν οὐσία ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ  καὶ ΠΗΓΗ ἱστορικὴ γιὰ πολλοὺς ἀγωνιστὲς τοῦ '21 (πχ Κολοκοτρώνης). Γεννήθηκε τὸ 1800 (4-ΝΟΕ) στὴν Ζάκυνθο ἀπὸ τὸν γιατρὸ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΤΕΡΤΣΕΤΗ (Καθολικὸ στὸ θρήσκευμα) καί τὴν (Ὀρθόδοξη στὸ θρήσκευμα) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΡΟΥΖΑ. Βαπτίστηκε στὶς 25 -11-1800, ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ,  στὴν Καθολικὴ Ἐκκλησία τοῦ Ἁγ.ΜΑΡΚΟΥ (Ζάκυνθος) μὲ ἀνάδοχο τὸν Ν.ΚΟΡΓΙΑΝΝΙΤΗ  (βλ. ΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΟΜΟΣ : Γ.Τερτσέτης ,Ἅπαντα τὰ Εὑρισκόμενα, εκδ. Βιβλιοθήκης Βουλῆς τῶν Ἑλλήων,1984, σελ 5). Ὁ πατέρας του καταγόταν ἀπὸ τὴν ΜΑΣΣΑΛΙΑ   ( οἰκογενειακὸ ὄνομα :Tertset) ἔχοντας ἔρθη στὴ Ζάκυνθο  ὁ πρῶτος πρόγονος ΙΑΚΩΒΟΣ TERTSET τὸ 1615 (Μερικοὶ ἐκ τῆς οἰκογενείας Τερτσέτη εἶχαν χρηματίσει Ἱερεῖς στὴν Καθ