Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μάρτιος, 2019

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ

Εικόνα
                      (Ταινία "ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ"/1971) Τὴν παρακάτω ἐπιστολὴ ἀπέστειλε  ὁ Παπαφλέσας στὸν ἀδερφό του ΝΚΗΤΑ ΦΛΕΣΣΑ λίγο πρὶν τὴν Μάχη στὸ Μανιάκι κατὰ τοῦ ΙΜΠΡΑΗΜ. Μὲ αὐτὴ τὴν ΕΚΟΥΣΙΑ θυσία  -ἤξερε ὅτι δὲν ὑπῆρχε προοπτικὴ νίκης μὲ 500 ἄνδρες κατὰ τῶν χιλιάδων Τουρκοαιγυπτίων- "ξέπλυνε "τὰ πολιτικά του λάθη στὸν Β' Ἐμφύλιο.  Σκοπός του ἦταν ὁ θάνατος του, ὡς ἐν ἐνεργείᾳ Ὑπουργοῦ Ἐσωτερικῶν (στὴν Κυβέρνηση Κουντουριώτη) νὰ εὐαισθητοποιήσει Ἕλληνες καὶ  ξένους. Ἔτσι ὁδηγηθηκε σὲ ἕναν ἑκούσιο θάνατο ΑΠΗΥΔΗΣΜΕΝΟΣ  ἀπὸ τὶς ἀθλιότητες τοῦ Ἐμφυλίου  -ἔφερε βεβαίως, εὐθύνη  ΚΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ γιὰ τὴ φυλάκιση Κολοκοτρώνη-  γιὰ νὰ σωθεῖ ἡ Εξέγερση τοῦ '21,  ἡ ὁποία ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΧΕ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ  ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΘΟΣ καὶ τὸν Ἀγῶνα του ,ὡς Ἀποστόλου τῆς Φιλικῆς στὸν Μωριᾶ. Ὁ χρόνος ,τὸν Μάρτη τοῦ 21, πίεζε , ἐπειδὴ δὲν θὰ ἄντεχε πολὺ ἀκόμα ὁ ΑΛΗ-ΠΑΣΑΣ τὴν Πολιορκία τοῦ ΧΟΥΡΣΙΤ  καὶ ὁ Τουρκικὸς Στρατὸς ΘΑ ΓΥΡΙΖΕ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝ