Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μάρτιος, 2020

"Παναγία των Βράχων": Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ

Εικόνα
Ἡ μία ἐκδοχή τοῦ Πίνακα  [1483]   - ἀριστερά- βρίσκεται στὸ Μουσεῖο τοῦ ΛΟΥΒΡΟΥ,  ἐνῶ ἡ δεύτερη[ 1495]  -δεξιά-  βρίσκεται στὴν ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ τοῦ ΛΟΝΔΙΝΟΥ.  Τὸ θέμα τῶν δύο Πινάκων τοῦ ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ ἀναφέρεται  στὴν Θεοτόκο μὲ τὰ δύο ξαδέρφια σὲ μικρὴ ἡλικία ,τὸν Ἰησοῦ (δεξιά ) & τὸν Ἰωάννη Βαπτιστή ( ἀριστερά),  ενῶ στὸ ἄκρο δεξιὰ παρευρίσκεται ἐνας Ἄγγελος. Οἱ ἐν λόγῳ πίνακες ἀποτελοῦν τοὺς πλέον ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟΥΣ τῶν ἀντιλήψεων τοῦ ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ. Συγκεκριμένα ὁ πιὸ σημαντικὸς ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ βρίσκεται στὴν  στάση τοῦ ΑΓΓΕΛΟΥ {δεξιά}   καὶ εἰδικῶς στὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο  ὁ Ἄγγελος  δείχνει τὸν μικρὸ ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΠΤΙΣΤΗ {αριστερά} ΠΑΡΑΒΛΕΠΤΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ.. Στὴν ἐκδοχή τοῦ Λούβρου ὁ Ἄγγελος ΔΕΙΧΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΔΑΚΤΥΛΟ ΑΠΡΟΚΑΛΥΠΤΑ ΤΟΝ ΒΑΠΤΙΣΤΗ , κοιτῶντας τοὺς θεατές, ἐνῶ στὴν ἐκδοχὴ τοῦ Λονδίνου  { ἡ ὁποία πρέπει νὰ σχεδιάστηκε κατόπιν αἰτιάσεων τῆς Ἀδελφότητας τῆς Α