"ΧΩΡΙΣ ΙΠΠΕΙΣ" : Τὸ σύνθημα ἐπίθεσης στὴν Μάχη τοῦ ΜαραθῶναΓράφει τὸ Λεξικὸ  ΣΟΥΪΔΑ (Suida)
στὸ λῆμμα "ΧΩΡΙΣ ΙΠΠΕΙΣ"  ὅτι στὸν Μαραθῶνα,
 Ἴωνες αὐτόμολοι ἀπὸ τοὺς Πέρσες, 
" ἀνελθόντας ἐπὶ τὰ δένδρα σημαίνειν τοῖς Ἀθηναίοις ὡς εἶεν χωρὶς ἱππεῖς"  ·   δηλ. εἰδοποίησαν τοὺς Ἀθηναίους ὅτι ὁ Δᾶτις μετέφερε τὸ ΙΠΠΙΚΟ του  στὰ πλοῖα μὲ σκοπὸ νὰ ἀποβιβαστεῖ στὸ Φάληρο καὶ νὰ βαδίσει στὴν ἀνυπεράσπιστη ἀπὸ στρατὸ, Ἀθήνα ,ὅπου θὰ ἄνοιγαν τὶς πύλες προδότες ὀπαδοὶ τοῦ   Ἱππία —οἱ ὁποῖοι εἲχαν σηκώσει ,συνθηματικά, ἀσπῖδα στὸν ἥλιο κάνοντας σῆμα στοὺς Πέρσες...

ΧΩΡΙΣ ΙΠΠΕΙΣ, ἦταν ἡ πληροφορία τῶν Ἰώνων καὶ τὸ πρωῒ ὁ Μιλτιάδης διέταξε ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΤΙΚΗ ἐπίθεση κατὰ τῶν Περσῶν, πιάνοντας ἐξαπίνης τὸν Ἀρταφέρνη -ποὺ εἶχε μείνει ἡγήτωρ ἐν Μαραθῶνι- μὲ τὰ γνωστὰ ἀποτελέσματα :
6.5000 νεκροὶ Πέρσες, 192 μόνον Ἀθηναῖοι καὶ 11 Πλαταιεῖς..

  Ἔκτοτε ἡ φράση "ΧΩΡΙΣ ΙΠΠΕΙΣ" στὴν διεθνῆ στρατιωτικὴ ὁρολογία ,ἐκφερὸμενη ΕΛΛΗΝΙΣΤΙ,
σημαίνει τὴν ΞΑΦΝΙΚΗ ἐπίθεση (ἢ τὴν ἀπότομη ἀλλαγὴ κατεύθυνσης).._________
ΥΓ στὴ φωτο τὸ κράνος τοῦ Μιλτιάδη

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Χαῖρε Κωνσταντῖνε, τελευταῖε Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων!

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΤΗΝ 30η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940.

W.Bauer : Ὀρθοδοξία καὶ Αἵρεση στὸν ἀρχέγονο Χριστιανισμό. ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ .