"ΧΩΡΙΣ ΙΠΠΕΙΣ" : Τὸ σύνθημα ἐπίθεσης στὴν Μάχη τοῦ ΜαραθῶναΠολλὰ εἶναι τὰ ἐρωτήματα γιὰ τὴν Μάχη τοῦ Μαραθῶνα (11/12‒ΣΕΠ‒490πΧ) ποὺ ἄφησε ἀναπάντητα ὁ ΗΡΟΔΟΤΟΣ . 
Γνωρίζουμε βέβαια ὅτι οἱ ΠΕΡΣΕΣ τοῦ ΔΑΤΙ καὶ τοῦ ΑΡΤΑΦΕΡΝΗ ἀποβιβάστηκαν στὸν ΜΑΡΑΘΩΝΑ κατὰ συμβουλὴ τοῦ ΙΠΠΙΑ (ἐξόριστου γυιοῦ τοῦ τυράννου ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥ) ἐπειδὴ ἐκεῖ ἡ οἰκογένεια του εἶχε πολλοὺς ὀπαδούς.
Γνωρίζουμε ἀκόμη ὅτι ὁ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ προτίμησε νὰ μὴν κλειστεῖ ἐντὸς τῶν τειχῶν, ΦΟΒΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ὅπως συνέβη στὴν Ἐρέτρια. Ἐξάλλου,τὸ γένος τῶν ΑΛΚΜΕΩΝΙΔΩΝ , ἡγητόρων τῆς δημοκρατικῆς παράταξης εἶχε συμμαχήσει μὲ τὸ γένος τῶν ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΙΔΩΝ (ἀπὸ μῖσος πρὸς τοὺς ΦΙΛΑΪΔΕΣ) τὸ γένος τοῦ Μιλτιάδη.

[Θυμίζω ὅτι πολιτικὴ τοῦ ΔΑΡΕΙΟΥ ἦταν ἡ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΟΛΙΓΑΡΧΙΚΩΝ στὶς ἑλληνικὲς πόλεις ἐπειδὴ θεωροῦσε ἀκίνδυνο τὸν δῆμο, ἐν ἀντιθέσει μὲ τοὺς εὐγενεῖς ἢ τυράννους ΟΠΩΣ ΕΔΕΙΞΕ Η ΙΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ.]

Ὅμως ἀγνοοῦμε:

1) γιατί οἱ δύο παρατάξεις, Ἀθηναίων καὶ Περσῶν ἔμειναν ἐπὶ πολλὲς ἡμέρες (μιὰ βδομάδα σχεδόν) στὸν Μαραθῶνα, κοιτάζοντας ἡ μιά τὴν ἄλλη, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΙΝΗΘΟΥΝ;
Βεβαίως οἱ Ἀθηναῖοι ἀνἐμεναν τὴν βοήθεια ἐκ τῆς Σπάρτης. 
Οἱ Πέρσες ὅμως, τί ἀνἐμεναν; 
ΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΛΚΜΕΩΝΙΔΩΝ; 

2) γιατί ξαφνικὰ ΠΡΙΝ ἀκόμα  ΦΤΑΣΟΥΝ  ΟΙ ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ἐπιτέθηκαν ΠΡΩΤΟΙ ΟΙ ΑΘΗΝΑΙΟΙ; 
3) ἢ μήπως κάνει λάθος ὁ Ἡρόδοτος ΚΑΙ ΗΤΑΝ ΟΙ ΠΕΡΣΕΣ ΠΟΥ  ΕΠΙΤΕΘΗΚΑΝ ΠΡΩΤΟΙ , ἀκριβῶς γιὰ νὰ προλάβουν τὴν ἔλευση τῶν Σπαρτιατῶν; 

 Ἀπαντήσεις δίνουν σὲ αὐτὲς τὶς ἀπορίες μεταγενέστερες πηγές, μία ἐκ τῶν ὁποίων εἶναι αὐτὴ τοῦ λεξικοῦ τῆς Σούδας.

Γράφει  λοιπὸν τὸ βυζαντινὸ Λεξικὸ  ΣΟΥΪΔΑ (Suida) ἢ ΣΟΥΔΑ τοῦ 10ου αἰ.μΧ στὸ λῆμμα "ΧΩΡΙΣ ΙΠΠΕΙΣ" διασώζοντας μιὰ πληροφορία τοῦ ἱστορικοῦ ΕΦΟΡΟΥ τοῦ 4ου αἰ.πΧ, ὅτι στὸν Μαραθῶνα, Ἴωνες αὐτόμολοι ἀπὸ τοὺς Πέρσες, 
" ἀνελθόντας ἐπὶ τὰ δένδρα σημαίνειν τοῖς Ἀθηναίοις ὡς εἶεν χωρὶς ἱππεῖς"  ·   δηλ. εἰδοποίησαν τοὺς Ἀθηναίους ὅτι ὁ Δᾶτις μετέφερε τὸ ΙΠΠΙΚΟ του  στὰ πλοῖα μὲ σκοπὸ νὰ ἀποβιβαστεῖ στὸ Φάληρο καὶ νὰ βαδίσει στὴν ἀνυπεράσπιστη ἀπὸ στρατὸ, Ἀθήνα ,ὅπου θὰ ἄνοιγαν τὶς πύλες προδότες ὀπαδοὶ τοῦ   Ἱππία —οἱ ὁποῖοι εἲχαν σηκώσει ,συνθηματικά, ἀσπῖδα στὸν ἥλιο κάνοντας σῆμα στοὺς Πέρσες...

ΧΩΡΙΣ ΙΠΠΕΙΣ, ἦταν ἡ πληροφορία τῶν Ἰώνων καὶ τὸ πρωῒ ὁ Μιλτιάδης διέταξε ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΤΙΚΗ ἐπίθεση κατὰ τῶν Περσῶν, πιάνοντας ἐξαπίνης τὸν Ἀρταφέρνη -ποὺ εἶχε μείνει ἡγήτωρ ἐν Μαραθῶνι- μὲ τὰ γνωστὰ ἀποτελέσματα :
6.500 νεκροὶ Πέρσες, 192 μόνον Ἀθηναῖοι καὶ 11 Πλαταιεῖς..

  Ἔκτοτε ἡ φράση "ΧΩΡΙΣ ΙΠΠΕΙΣ" στὴν διεθνῆ στρατιωτικὴ ὁρολογία ,ἐκφερὸμενη ΕΛΛΗΝΙΣΤΙ,
σημαίνει τὴν ΞΑΦΝΙΚΗ ἐπίθεση (ἢ τὴν ἀπότομη ἀλλαγὴ κατεύθυνσης)..
_________
ΥΓ2 στὴ φωτο τὸ κράνος τοῦ Μιλτιάδη

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΤΗΝ 30η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940.

Χαῖρε Κωνσταντῖνε, τελευταῖε Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων!