Παπα—Εὐθύμ :Η ΤΟΥΡΚΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑʼ´Ισως δέν εἶναι ἐν Ἑλλάδι εὐρέως γνωστὸς , ἀλλ´ὁ παπα—Εὐθὺμ ὑπῆρξε ὁ Πόντιος 
 ποὺ ἀπετέλεσε τὸ μεγαλύτερο ὅπλο 
τοῦ ΚΕΜΑΛ κατὰ τοῦ ΟΙΚ.ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ.

ʽΟ ΠΑΠΑ—ΕΥΥΜ, κατὰ κόσμον, ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΧΙΣΑΡΙΔΗΣ
(χειροτονήθηκε τὸ 1914 ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ)
 ὑποστήριζε ΗΔΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ '20
 ὅτι οἱ Ὀρθόδοξοι Τουρκόφωνοι , 
οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ οἱ ʽΕλληνόφωνοι τῆς ΑΝΑΤΟΛΙΑΣ , 
δὲν εἶναι ἑλληνικῆς καταγωγῆς , ἀλλὰ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ πού..ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΤΗΚΑΝ .

ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟ αὐτὸ διότι κάθε σοβαρὸς μελετητὴς γνωρίσει ὅτι μέγα μέρος τῶν σημερινῶν Τούρκων εἶναι ἑλληνικῆς καταγωγῆς , βυζαντινοὶ ΕΞΙΣΛΑΜΙΣΘΕΝΤΕΣ
—τὸ ἀνάποδο δηλ.ἀπὸ αὐτὸ ποὺ ὑποστήρζε ὁ ΠΑΠΑ—ΕΥΘΥΜ.

Γιατί ὁδηγήθηκε σὲ αύτὴ τὴ θέση 
ὁ παπα—Καραχισαρίδης ;

Πιθανῶς διαβλέποντας ὅτι τὸ μέλλον ἀνῆκε στὶς δυνάμεις τοῦ ΚΕΜΑΛ τὴν δεκαετία τοῦ '20, 
προσεταιρίστηκε τοὺς Κεμαλικοὺς , 
ΚΑΙ ΔΙΑ ΙΔΙΟΝ ΟΦΕΛΟΣ 
 καὶ ἐπειδὴ ἔτσι πίστευε ὅτι ἐξυπηρετεῖ τοὺς Ὀρθοδόξους πληθυσμοὺς τῆς Ἀνατολίας , εἰδικῶς τοὺς Ποντίους, ἔναντι τῶν ΤΣΕΤΩΝ ..

Πράγματι ὁ ΚΕΜΑΛ τὸν ἀποδέχτηκε , 
τὸν στήριξε καὶ προσπάθησε νὰ τὸν κάνει ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ, 
ὅταν μετὰ τὸν θάνατο τοῦ  Πατριάρχη Γρηγορίου ,τὸ 1924, 
δὲν ἀναγνώρισε τὴν ἐκλογὴ τοῦ Κωνσταντίνου 6ου (Μητρ.Δέρκων) 
ὡς μὴ ἔχοντος τὴν τουρκικὴ ἐντοπιότητα (établi).

Ὁ παπα—Εὐθὺμ ἔκανε ..κατάληψη τὸτε στὸ ΦΑΝΑΡΙ , 
ξεσηκώθηκε παγκόσμιος σάλος , 
η ἑλληνικὴ κυβέρνηση ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ἀπείλησε μὲ πόλεμο, ἀλλὰ τῇ παρεμβάσει τῶν ΑΓΓΛΩΝ ,τὸ θέμα ἐλύθη διπλωματικῶς :
ὁ  Πατρ. Κων/νος 6ος παραιτήθηκε, ἐνῶ ἐξελέγη ὁ Νικαίας  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ , ὡς νέος Οἰκουμ.Πατριάρχης Κων/πόλεως.

ʽΟ παπα—Εὐθὺμ δὲν χάθηκε· 
συνέχιζε νὰ ἐργάζεται γιὰ τὰ ΤΟΥΡΚΙΚΑ συμφέροντα καὶ τὴν ΤΟΥΡΚΟΡΘΟΔΟΞΙΑ του μέχρι τὸ 1968 ποὺ ἀπεδὴμησε ἀπὸ τὸν μάταιο τοῦτο κόσμο,
 ἐνῶ στὸν τάφο του ἐγράφη τὸ ρηθὲν τοῦ Κεμὰλ "Ο ΠΑΠΑ—ΕΥΘΥΜ ΑΞΙΖΕ 
ΟΣΟ ΜΙΑ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ" [ βλ φωτο]

ʼΕκ τῶν ὑστέρων μποροῦμε νὰ ποῦμε τὰ ἀκόλουθα· 
μπορεῖ ὁ παπα—Εὐθὺμ νὰ έργάστηκε γιὰ τὰ κεμαλικὰ συμφέροντα, καὶ μπορεῖ ἡ Τουρκία νὰ τὸν ἤθελε ὡς Οἰκ. Πατριάρχη , ΑΦΟΥ Η ΤΟΥΡΚΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΤΟΥ
ΑΠΕΙΛΟΥΣΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΟΥ  ΟΙΚ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ἐν τέλει,
[  ἡ Τουρκικὴ ὀρθόδοξη ʼΕκκλησία 
ἄν εὐδοκιμοῦσε ἤ θὰ ἀποσχιζόταν ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο, 
ὅπως πχ ἡ Βουλγαρικὴ,
ἤ θὰ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΣΕ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ]
ὠστόσο ἄν ἐπικρατοῦσε ἡ θέση 
τοῦ παπα—Εὐθὺμ
ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΦΩΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ , 
νὰ ἦταν ἄλλη ΣΗΜΕΡΑ  ἡ ἐξέλιξη τῆς Τουρκίας ,
 καθότι οἱ ὀρθόδοξοι πληθυσμοὶ ποὺ ζητοῦσε ὁ παπα—Εὐθὺμ ἀπὸ τὸν Κεμάλ νὰ μὴν ἀνταλλαγοῦν ἦταν ἑκατοντάδες χιλιάδες , τῶν ὀρθοδόξων Ποντίων καὶ Καππαδοκῶν συμπεριλαμβανομένων..

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΕΒΑΙΑ ΔΕΝ ΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΕ " ΑΝ " , δεδομένου ὅτι θὰ μποροῦσε νὰ γίνει καὶ τὸ ἀντίστροφο : 
 οἱ Τουρκόφωνοι Ὀρθόδοξοι νὰ ἀπεδεικνύοντο οἱ μεγαλύτεροι ἀνθέλληνες..
ΟΥΔΕΙΣ ΞΕΡΕΙ. 

Πάντως ὁ ΚΕΜΑΛ δὲν ἐδέχθη τὸ σχέδιο τοῦ Παπα—Εὐθύμ· 
κι.ἔτσι ,ὅλοι οἱ ὀρθόδοξοι τῆς Τουρκίας, ἑλληνόφωνοι καὶ τουρκόφωνοι ,ἦρθαν διὰ τῆς βίας στὴν ʽΕλλάδα , μὲ τὴν ἀνταλλαγή πληθυσμῶν
 καὶ ἀντιστρόφως οἱ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΚΡΗΤΙΚΟΙ , θεωρηθέντες ὡς Τοῦρκοι (τουρκοκρητικοί)
ἀν καὶ μιλοῦσαν ΜΟΝΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ,
 ἔφυγαν γιὰ τὴν Τουρκία , τὴν διετία 1923—25 
( ἀκόμα μπορεῖ νὰ βρεῖ κανεὶς ΤΟΥΡΚΟΚΡΗΤΙΚΟΥΣ στὸ ΑΪΒΑΛΙ..)

ʼΑντὶ ἐπιλόγου, ὀφείλω νὰ πῶ τὰ ἑξῆς·
γιὰ πολλοὺς ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ 
 ὁ περιβόητος παπα—Εὐθὺμ ἐξακολουθεῖ , νὰ θεωρεῖται. ἀμφιλεγόμενο πρόσωπο  
ὑπὸ τὴν ἔννοια ὅτι , ἄν καὶ ἐξυπηρέτησε , ἐμφανῶς καὶ ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ
τὰ τουρκικὰ συμφέροντα ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ, 
οὐδεὶς γνωρίζει  ΠΟΙΟΝ  θὰ ὠφελοῦσαν ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ , οἱ πολιτικοθρησκευτικὲς του θέσεις 
περὶ Τουρκορθοδόξων
κσὶ κυρίως τὸ σχέδιο του νὰ μὴν συμπεριληφθοῦν στὴν ʼΑνταλλαγὴ Πληθυσμῶν ,οἱ ʼΟρθόδοξοι τῆς Τουρκίας..

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΤΗΝ 30η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940.

Χαῖρε Κωνσταντῖνε, τελευταῖε Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων!