Η ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ & Η "ΚΑΤΑΝΤΙΚΡΥ" ΗΠΕΙΡΟΣ...Πασίγνωστος ὁ μῦθος τῆς Ἀτλαντίδας 
στὸν πλατωνικὸ "ΤΙΜΑΙΟ" καὶ " ΚΡΙΤΙΑ", 
ὅμως ἐδῶ θὰ σταθῶ σὲ μιὰν ἀναφορὰ τοῦ κειμένου ποὺ ἀποκαλύπτει περισσότερα ἀπὸ ὅσα φαίνεται ὅτι ὑπονοεῖ.

Γράφει ὁ Πλάτων ·

" νῆσον πρὸ τοῦ στόματος εἶχεν ,ὄ καλεῖτε, ὡς φατε, ὑμεῖς Ἡρακλέους στήλας, ἡ δὲ νῆσος ἅμα Λιβύης ἦν καὶ Ἀσίας μείζω, ἐξ ἧς ἐπιβατὸν ἐπὶ τὰς ἄλλας νήσους  τοῖς τότε ἐγίγνετο πορευομένοις , ἐκ δὲ τῶν νήσων ἐπὶ τὴν καταντικρὺ ἤπειρον τὴν περὶ τὸν ἀληθινὸν ἐκεῖνον πόντον.."
(ΤΙΜΑΙΟΣ,24e -25s)

[ ΜΕΤ : μπροστὰ ἀπὸ τὸ στενὸ ποὺ ἐσεῖς ὀνομάζετε Ἡράκλειες Στῆλες, ὑπῆρχε ἕνα νησί, πιὸ μεγάλο ἀπὸ τὴν Ἀσία καὶ τὴν Ἀφρικὴ μαζί, 
ἀπʹὅπου μποροῦσε κάποιος ἀπὸ τοὺς τότε ναυτικοὺς νὰ μεταβεῖ στὰ ἄλλα νησιὰ καὶ ἀπὸ τὰ νησιὰ ,
ΣΤΗΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΗΠΕΙΡΟ 
Η ΟΠΟΙΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΛΗΘΙΝΟ ΕΚΕΙΝΟ ΠΟΝΤΟ..].


Γιὰ μᾶς σήμερα ,εἶναι φανερὸ  ὅτι τὸ παραπάνω ἀπόσπασμα  ἀναφέρεται στὴν ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟ, καθόσον ,ποιὰ εἶναι ἡ ΚΑΤΑΝΤΙΚΡΥ ΗΠΕΙΡΟΣ πέρα ἀπὸ τὶς Ἡράκλειες Στῆλες , 
δηλ. τὸ σημ.ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ ;

Τὸ πρόβλημα ἔγκειται βεβαίως, στὸ ὅτι τὸ 4ο αἰ.πΧ  ποὺ γράφει ὁ Πλάτων , 
ὑποτίθεται πὼς ΔΕΝ ΗΤΑΝ  ΓΝΩΣΤΗ 
Η ΥΠΑΡΞΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ..


Πολλοὶ*  ἔχουν ἐρμηνεύσει τὴν ἀναφορὰ αὐτὴ 
ὡς περιγραφὴ τῆς ΑΣΙΑΣ  ποὺ ὑπέθετε ὁ Πλάτων ὅτι θὰ συναντοῦσε κάποιος ΠΛΕΟΝΤΑΣ ΔΥΤΙΚΑ, δεδομένου ὅτι ἡ γῆ εἶναι στρογγυλή..

Ὅμως ὁ Πλάτων ΕΝΩ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΗΝ ΑΣΙΑ   (ὅταν τὴν συγκρίνει μὲ τὴ νῆσο ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ) , τὴν ἀπέναντι ἤπειρο 
ΔΕΝ ΤΗΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΕΙ ΩΣ ΑΣΙΑ, 
ΠΑΡΑ ΜΟΝΟΝ ΩΣ " ΚΑΤΑΝΤΙΚΡΥ" ..

Δύο τινὰ μπορεῖ νὰ συμβαίνουν· 

ἤ ὁ Πλάτων ΓΝΩΡΙΖΕ τὴν ὕπαρξη τῆς Ἀμερικανικῆς ἠπείρου 2000 χρόνια ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΚΟΛΟΜΒΟ ἤ  ΥΠΕΘΕΣΕ  τὴν ὕπαρξη μιᾶς ΤῈΤΑΡΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ — καὶ ἡ ὑπόθεση ἐργασίας του ΑΠΕΔΕΙΧΘΗ ΠΙΟ ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ..


Προσωπικῶς πιστεύω τὸ πρῶτο, διότι    
ΕΞΙ ΑΙΩΝΕΣ ΜΕΤΑ τὸν "Τίμαιο" τοῦ Πλάτωνος ,
ὁ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ λέει περίπου τὰ ἴδια ,
μιλῶντας γιὰ τὸ ΚΡΟΝΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ (= ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ) καὶ τὴν "μεγάλην ἤπειρον ὑφ ἧς ἡ μεγάλη περιέχεται κύκλῳ θάλαττα " καὶ ἡ ὁποία ἀπέχει ἀπὸ τὴν ΩΓΥΓΙΑ ( Ἀζόρες ;) 5000 στάδια...(ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ, Περὶ τοῦ ἐμφαινομένου προσώπου ἐν τῷ κύκλῳ τῆς σελήνης, 941a-c)**________

ΥΓ πάντως προκαλεῖ ἐντύπωση τὸ γεγονὸς ὅτι ὅλοι οἱ ἑρμηνευτὲς τοῦ Πλάτωνα ἀπὸ τὸν ὣς τὸν TAYLOR ἕως τὸν  ἡμέτερο ΚΑΛΦΑ, προσπερνοῦν τὸν ἐν λόγῳ στίχο ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟ.


__________
* σὲ ἐπιστημονικὸ συνέδριο ποὺ συμμετεῖχα τὸ 1994 στὸ Μόναχο ,  μὲ θέμα τὴν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ (βλ. φωτο παρακάτω)
εἶχε παρουσιάσει  σχετικὴ εἰσήγηση
ὁ καθηγητὴς Görgemanns ,ὑποστηρίζοντας ὅτι ἡ ΚΑΤΑΝΤΙΚΡΥ ΗΠΕΙΡΟΣ τοῦ "Τίμαιου" εἶναι ἡ Ἀσία·  ὡστόσο ,ὅταν τοῦ ἔθεσα τὸ ἐρώτημα ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΗΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΕΙ  Ο ΠΛΑΤΩΝ ,
ἐνῶ  λίγο παραπάνω, ἀναφέρεται ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΣΙΑ, ἀπέφυγε νὰ μοῦ ἀπαντήσει...
____________

** ἡ ΕΝ. ΜΕΡΤΖ στὸ γνωστὸ βιβλίο της "ΟΙΝΩΨ ΠΟΝΤΟΣ" πρώτη ἔκανε λόγο γιὰ ταξίδια τῶν ἀρχαίων Ἕλλήνων στὴν Ἀμερικανικὴ Ἤπειρο, ἤδη ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Χαλκοῦ.
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΛΕΣΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
ΜΟΝΑΧΟΥ
ΜΕ ΘΕΜΑ :
"ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ"
(Ohlstadt/ ΔΕΚ-1994)---------
Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Χαῖρε Κωνσταντῖνε, τελευταῖε Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων!

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΤΗΝ 30η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940.

Κων/νος Παπαπέτρου: ΘΕΟΛΟΓΙΑ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ (ὁλόκληρη ἡ διάλεξη τοῦ 1983 & ἡ συζήτηση ποὺ ἀκολούθησε)