Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ.Γράφει ὁ ΠΛΑΤΩΝ στὸν διάλογο "ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ" , περιγράφοντας τὸν μῦθο τῆς δημιουργἰας τοῦ ἀνθρώπου ποὺ διηγήθηκε ὁ Πρωταγόρας στὸν ΣΩΚΡΑΤΗ , ὅτι ὁ Δίας δώρισε τὴν ΑΙΔΩ καὶ τὴν Δ̣ΙΚΗ (δηλ. τὴν ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΡΕΤΗ)  στοὺς ἀνθρώπουςγιὰ νὰ μποροῦν νὰ συμβιώνουν χωρὶς νὰ ἀλληλοεξοντώνονται δεδομένου ὅτι ἡ ΦΩΤΙΑ ποὺ ἔκλεψε ὁ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ καὶ τὴν ἔδωσε στοὺς ἀνθρώπους ,  τοὺς πρόσφερε ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ  ἀλλὰ δὲν ἦταν ἀρκετὴ γιὰ νὰ τοὺς ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙ καὶ ἔτσι ἐκεῖνοι,ὅποτεσυγχρωτίζοντο,
ἀλληλοεξοντώνονταν..

Γιὰ νὰ μὴν χαθεῖ λοιπὸν τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων, στέλνει ὁ Δίας τὸν Ἑρμῆ  νὰ δωρίσει στοὺς θνητοὺς τὴν αἰδὼ[=φιλότιμο] καὶ τήν δίκη[=αἴσθημα δικαίου] οἱ ὁποῖες  συνιστοῦν τὴν πολιτικὴ ἀρετή, γιὰ νὰ μπορέσουν ἔτσι νὰ ὑπάρξουν  ἀνθρώπινες ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ.

Ρώτησε, λοιπὸν  ὁ Ἑρμῆς τὸν Δία  πῶς νὰ μοιράσει στοὺς ἀνθρώπους τὴν ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΡΕΤΗ: " ἐπὶ πάντας νείμω"[=σὲ ὀλους θὰ  διανείμω τὴν πολιτικὴ ἀρετή] ἤ σὲ ΜΕΡΙΚΟΥΣ , ὅπως πχ τὰ  διάφορα ταλέντα ἤ τὶς δεξιότητες.
"ΕΠΙ ΠΑΝΤΑΣ,   ἔφη ὁ Ζεύς , ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ" δηλ σὲ ὅλους . ΟΛΟΙ θὰ μετέχουν στὴν πολιτκὴ ἀρετή.

Τό προφανὲς γιὰ μᾶς σήμερα ποὺ πιστεύουμε στὰ ἴσα  ΠΟΛΙΤΙΚΑ δικαιώματα ΟΛΩΝ,δὲν ἦταν καθόλου προφανὲς στὴν ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ὅπου πολιτικὰ δικαιὠματα ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΟΙ ΔΟΥΛΟΙ, ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ , ΟΙ  ΜΕΤΟΙΚΟΙ [=ΞΕΝΟΙ ]

Πρωτοποριακὸς νοῦς ὁ σοφιστὴς Πρωταγόρας καί ἐντιμώτατος ὁ  " ἔχθρὸς" τῶν σοφιστῶν Πλάτων ποὺ δὲν ἀπισιωπᾶ τὶς ἀντιλήψεις αὐτὲς τοῦ Πρωταγόρα , ὅπως παρουσιάζονται στὸν ἐν λόγῳ μῦθο ποὺ —θυμίζω—σκοπὸ εἶχε νὰ δείξει ὅτι ἡ Ἀρετὴ διδάσκεται.
________________

ΥΓ.
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ:
  εἶναι πολλὰ τὰ ἐρωτήματα ποὺ γεννᾶ ὁ συγκεκριμένος πλατωνικὸς διάλογος·
εἶναι δυνατὸν ὁ  ΑΓΝΩΣΤΙΚΙΣΤΗΣ Πρωταγόρας νὰ μίλησε γιὰ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΘΕΩΝ στὴν δημιουργία τοῦ ἀνθρώπου ;
 Δὲν μοιάζει ὁ ἐν λόγῳ μῦθος νὰ εἶναι ΠΛΑΤΩΝΙΚΟ δημιούργημα ;
Ἀπο τὴν ἄλλη μεριά, θὰ μποροῦσε ὁ Πλάτων νὰ παρουσιάσει τὴν ἰδέα τῆς ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ πολιτικῆς ἁρετῆς ἐνυπάρχουσας σέ γυναῖκες καὶ δούλους καὶ ἐν γένει σὲ κάθε ἄνθρωπο;
 ΣΥΝΑΔΕΙ ΑΥΤΟ, ΜΕ ΤΙΣ ΙΔΕΕΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΗΣ "ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ" ; 
Μήπως τελικὰ  ὁ Πλάτων ὄντως ἀναπαρήγαγε ἰδέες τοῦ Πρωταγόρα μέσα στὰ πλαίσια πλατωνικῆς λογοτεχνικῆς μυθοπλασίας ;
Καὶ κάτι τελευταῖο·
θὰ μποροῦσε ποτὲ ὁ Σωκράτης ΟΝΤΩΣ  νὰ εἶχε ὑποστηρίξει ὅτι ἡ Ἀρετὴ δὲν διδάσκεται, ΟΤΑΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΟΥ ΤΗ ΖΩΗ ΔΙΔΑΣΚΕ  
ΟΤΙ Η ΑΡΕΤΗ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΗ ;


Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Χαῖρε Κωνσταντῖνε, τελευταῖε Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων!

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΤΗΝ 30η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940.

Κων/νος Παπαπέτρου: ΘΕΟΛΟΓΙΑ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ (ὁλόκληρη ἡ διάλεξη τοῦ 1983 & ἡ συζήτηση ποὺ ἀκολούθησε)