Ἡ Πτώση τῶν Πρωτοπλάστων ἤ : ΠΩΣ ΒΡΕΘΗΚΕ Ο ΟΦΙΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ;
Δὲν θὰ ἀναλύσω ἐδῶ τὸν γνωστὸ μῦθο τῆς ΠΤΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΠΛΑΣΤΩΝ—τὸ κάνουν οἱ εἰδικοὶ παλαιοδιαθηκολόγοι στὸ Πανεπιστήμιο.

 Σὲ δύο σημεῖα θὰ σταθῶ μόνον: 

—τὸ δὲνδρο τῆς Γνώσης -μὲ τὸ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟ μῆλο - βρισκόταν ΕΝΤΟΣ τοῦ Παραδείσου καὶ δὴ στὸ ΚΕΝΤΡΟΝ αὐτοῦ.

—ὁ ΟΦΙΣ ,καὶ αὐτὸς , ΕΝΤΟΣ τοῦ Παραδείσου βρέθηκε καὶ μάλιστα  ΑΝΟΙΞΕ διάλογο μὲ τοὺς Πρωτοπλάστους 
-ὅμως ὁ θεὸς ΔΕΝ ἄνοιξε διάλογο μαζὶ του.

Ἄρα, θὰ μποροῦσε νὰ συμπεράνει κανεὶς 
ἀπὸ τὸν ἐν λόγῳ πασίγνωστο βιβλικὸ μῦθο
ὅτι ἡ ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ βρίσκεται ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ἤ ,θεολογικῶς μιλῶντας, Η ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΥΣΤΗΡΙΟ 
διότι οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τοὐτου..
[ ἡ ἑλληνικὴ μυθολογία ἀπέδιδε τὸ Κακό στὸ κλαπὲν Πῦρ τοῦ ΤΙΤΑΝΑ Προμηθέα—ἐξ οὗ καί ἡ Τιμωρία του ἐκ μέρους τοῦ ΔΙΟΣ ]

Στὴν φιλοσοφικὴ γλῶσσα τοῦ ΝΕΟ— ΠΛΑΤΩΝΙΣΜΟΥ καὶ τῆς Qabbalah  θὰ λέγαμε πὼς 
ΤΟ ΜΗ ΟΝ ΚΕΙΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΝΤΟΣ 
καί ἡ μεταξὺ τους σύγκρουση [ =πόλεμος πατὴρ πάντων] συνιστᾶ τὸ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ.

Σὲ κάθε περίοτωση, ἡ "παγίδα"  τοῦ ΟΦΕΩΣ ἦταν
τὸ "ΩΣ ΘΕΟΙ ΕΣΕΣΘΕ" ποὺ ταύτιζε τὴν ΓΝΩΣΗ τοῦ ΚΑΚΟΥ δηλ. τὴν ΔΙΑΠΡΑΞΗ του,  μὲ τὴ ΘΕΟΠΟΙΗΣΗ.
Ὅμως ,ὅποιος γνωρίσει τὸ ΚΑΚΟ ,δὲν μπορεῖ νὰ γυρίσει πίσω
 ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ Ο ΙΔΙΟΣ..


Ἀπὸ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ἄποψη πρέπει νὰ πῶ ὅτι ἡ βιβλικὴ διήγηση τῆς ΠΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΠΛΑΣΤΩΝ συνιστᾶ βεβαίως ΜΥΘΟ —καθότι δὲν ὑπῆρξε ποτὲ πρωτόπλαστο ΖΕΥΓΟΣ homo—καί μάλιστα ἑπηρεασμένο μῦθο ἐκ τοῦ βαβυλωνιακοῦ ἔπους ΓΚΙΛΓΚΑΜΕΣ {"ὀ Ἔα ὁ θεὸς μὲ διέταξε · μὴν φᾶς καί μὴν πιεῖς"}.
Ὁ ἐν λόγῳ μῦθος δέχτηκε ΠΟΛΛΕΣ ἑρμηνεῖες στὸ διάβα τῶν αἰώνων μὲ πιὸ σημαντικὲς—ἐξαιρῶντας αὐτὴ τοῦ ΠΑΥΛΟΥ—ἐκεὶνη τοῦ ΕΝΩΧ ποὺ ἀνάγει τὴν πηγὴ τοῦ Κακοῦ στὴν ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ καὶ σὲ ἐκείνη τῆς ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΣΕΔΡΑΧ (ΙΧ) πού ἀνάγει τὸ Κακὸ στὸν ΦΘΟΝΟ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ 
[ κατ’ἀνάλογο τρόπο καὶ ἡ  ἀρχαιοελληνικὴ μυθολογία μιλᾶ περὶ τοῦ ΦΘΟΝΟΥ ΤΩΝ ΘΕΩΝ].

Σὲ κάθε περίπτωση πάντως ἡ ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ συνιστᾶ ΑΙΝΙΓΜΑ ἐπιλυθὲν φιλοσοφικῶς (τὸ ΜΗΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΝΤΟΣ) καὶ θεολογικῶς πάντοτε ἀφορᾶ στὴν θεοποίηση τοῦ ἀνθρώπου δηλ. στὴν ΑΠΟΛΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ,ἡ ὁποία στὴν πορεία πρὸς τὸ ΑΝΕΦΙΚΤΟ ,συνεχῶς ἀπειλεῖ, διότι συνεχῶς λαμβάνει χώρα..
_____

ΥΓ καὶ μιὰ συμπλήρωση :
τὸ Κακὸ ἔχει ΠΡΟΣΩΠΟ —δὲν ὑπάρχει ΑΠΡΟΣΩΠΟ Κακό· καὶ ἀποτελεῖ χαλεπὸ ἔργο ἡ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ του...

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Χαῖρε Κωνσταντῖνε, τελευταῖε Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων!

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΤΗΝ 30η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940.

W.Bauer : Ὀρθοδοξία καὶ Αἵρεση στὸν ἀρχέγονο Χριστιανισμό. ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ .