Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΩΝ ΑΚΕΝΤΡΩΝ ΚΗΦΗΝΩΝ-κατὰ Πλάτωνα.
Στὸ 8ο βιβλίο τῆς πλατωνικῆς  "Πολιτείας" ὁ Σωκράτης—δηλ.ὁ Πλάτων—ἐξηγεῖ τὴν προϊοῦσα φθορὰ τῶν πολιτευμἀτων ὡς ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΜΕΣῼ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ.

Γράφει ὅτι στὴν πλουτοκρατία [=ὀλιγαρχία] ἀναπτύσσεται πλῆθος ΚΗΦΗΝΩΝ 
—"πεζοὶ κηφῆνες",  στὸ πρωτότυπο .

Ἀπὸ αὐτοὺς μερικοὶ  ἔχουν κεντρὶ
 [=ΕΚΚΕΝΤΡΟΙ κηφῆνες—"κεκεντρωμένοι" στὸ ἀρχαῖο κείμενο] 
αὐτοὶ εἶναι  οἱ κακοήθεις ("κακοῦργοι") πλούσιοι.
Διπλα τους ἐκκολάπτεται ἐνα πλῆθος ΑΚΕΝΤΡΩΝ ΚΗΦΗΝΩΝ —οἱ πτωχοί, ὁ λαός.

Μόλις ἀποκτήσουν ἰσχὺ οἱ ΑΚΕΝΤΡΟΙ ΚΗΦΗΝΕΣ καταλύουν τὴν ὀλιγαρχία ,
δημιουργῶντας ἕνα ΑΝΑΠΗΡΟ Πολίτευμα ,
λέει ὁ Σωκράτης, ὅπου ὅλα ἐπιτρέπονται, 
τὴν ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.

  Ἡ ΑΝΑΡΧΙΑ ποὺ ἐπικρατεῖ ἐπὶ δημοκρατίας καταλήγει τελικὰ στὴν ΤΥΡΑΝΝΙΑ :
ἕνας ἔκκεντρος κηφῆνας μὲ τὴν βοήθεια τῶν ἄκεντρων κηφήνων τοῦ Δήμου 
ἐγκαθιδρύει ΑΠΟΛΤΑΡΧΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ στό ὄνομα τοῦ λαοῦ, ὅμως γιὰ ΙΔΙΟΝ συμφέρον.

Αὐτὴ εἶναι ἡ διαδικαδία φθορᾶς τῶν πολιτευμάτων, οἱ ΦΑΥΛΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ κατὰ Πλάτωνα.

Διαβάζοντας ὁλόκληρη τὴν "ΠΟΛΙΤΕΙΑ" ἀντιλαμβάνεται ὁ καθένας ὅτι κατὰ τὸν Πλάτωνα ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΥΓΙΕΣ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ·
τὴν ἴδια ἀπορία ἐξέφρασε κι ὁ Γλαύκων ὁ συνομιλητὴς τοῦ Σωκράτη καὶ ἀδελφὸς τοῦ Πλάτωνα 
καὶ ὁ Σωκράτης τοῦ ἀπάντησε ὅτι ἡ μόνη ὀρθὴ Πολιτεία ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝ ΟΥΡΑΝΟΙΣ
και τοὺς Νόμους ἐκείνης πρέπει νὰ ἀκολουθεῖ ὁ φιλόσοφος ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΤΗΝ
 ΜΕΣΑ ΤΟΥ.
Γράφει τὸ ἀρχαῖο κείμενο :
"ΕΝ ΟΥΡΑΝΩ .ΑΝΑΚΕΙΤΑΙ ΤΩ ΒΟΥΛΟΜΕΝΩ ΟΡΑΝ
ΚΑΙ ΟΡΩΝΤΙ ΕΑΥΤΟΝ ΚΑΤΟΙΚΙΖΕΙΝ" {Πλ.Πολ.9,592D}
Μετάφραση:
ὑπάρχει στὸ οὐρανὸ ἕνα πρότυπο —τῆς ἰδανικῆς Πολιτείας—γιὰ ὅποιον θέλει νὰ δεῖ 
καὶ βλέποντας ,τὴν οἰκοδομεῖ στὸν ἑαυτὸ του .

Μέ βἀση  τοὺς Νόμους ΕΚΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ζεῖ ἐπὶ γῆς ὁ φιλόσοφος
καὶ δὲν τὸν ἀπασχολεῖ ΑΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΠΙ ΓΗΣ ΠΟΤΕ οὔτε 
 τὸν ἐνδιαφέρουν οἱ νόμοι καμμιᾶς ἄλλης Πολιτείας κι οὔτε πασχίζει νὰ κτίσει καμμιὰ ΕΠΙ ΓΗΣ
γιατὶ ξέρει πὼς ὅ,τι κτίσει θἆναι μιὰ ΦΑΥΛΗ ΠΟΛΤΕΙΑ
συχνὰ θεμελιωμένη στὸ ΑΙΜΑ ἑαυτῶν καὶ ἀλλήλων.                   

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Χαῖρε Κωνσταντῖνε, τελευταῖε Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων!

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΤΗΝ 30η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940.

W.Bauer : Ὀρθοδοξία καὶ Αἵρεση στὸν ἀρχέγονο Χριστιανισμό. ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ .