Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ.
 Ἐκ προοιμίου νὰ διευκρινίσω πρὸς ἄρσιν παρεξηγήσεων ὅτι λέγοντας "Δεύτερη Πεντηκοστή" δὲν ἀναφέρομαι στὸ κίνημα τῶν Πεντηκοστιανῶν ποὺ γεννήθηκε στὸ ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ τὸ 1906
 —καὶ ποὺ δὲν ἔχει  καμμία σχέση μὲ τὴν Πεντηκοστὴ ποὺ ἀναφέρουν οἱ "ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ" * —
ἀλλὰ στὸ ἐσχατολογικὸ γεγονὸς τῆς Πεντηκοστῆς.

 Ἐξηγῶ·
ἡ Πεντηκοστὴ ,δηλ. ἡ ΕΠΙΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, νοήθηκε ἤδη ἀπὸ τὸ πρῶτο κήρυγμα τοῦ ΠΕΤΡΟΥ ὡς ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΟ συμβάν. Ἐξήγησε ὁ Πέτρος στοὺς Ἰουδαίους ὅτι ἡ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑ τῆς Πεντηκοστῆς ἦταν ἡ ἐπαλήθευση τῆς Προφητείας ΙΩΗΛ λέγοντος :
"καὶ ἔσται ἐν ταῖς ἐσχἀταις ἡμέραις καί ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ πνεὐματος μου ἐπὶ πᾶσαν σἀρκαν
καὶ προφητεύσουσιν οἱ υἱοὶ ὑμῶν
καὶ αἱ θυγατέρες ἡμῶν.."
( ΙΩΗΛ ,3,1 καὶ ΠΡΑΞ.3,17 κ.ἑξ.)

Βεβαίως ,τὸ Πνεῦμα τοῦ θεοῦ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΚΟΜΗ ἐπιφοιτήσει ΕΠΙ ΠΑΣΑΝ ΣΑΡΚΑΝ καὶ κατὰ τοῦτο ἡ Πεντηκοστὴ ἀποτελεῖ ,ἐν ταυτῷ μέν  συμβὰν τοῦ παρελθόντος ,ἀλλὰ ταυτόχρονα  καὶ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ γεγονὸς ** δηλ ἐσχατολογικό,
καθόσον Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΙΩΗΛ ΠΟΥ ΕΠΙΚΑΛΕΣΤΗΚΕ Ο ΠΕΤΡΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΕΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΘ' ΟΛΟΚΛΗΡΙΑΝ "ΕΠΙ ΠΑΣΑΝ ΣΑΡΚΑΝ".

 Αὐτὸ ἐννοῶ μιλῶντας περὶ Δευτέρας Πεντηκοστῆς· ἀναφέρομαι στὴν ξαφνικὴ ΑΛΛΑΓΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ τῶν ἀνθρώπων , στὴν ΦΩΤΙΣΗ , ποὺ κάθε φορά θά παραπέμπει στὴν Πρώτη ἐκείνη Πεντηκοστὴ ποὺ ὁδήγησε τοὺς ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΜΕΝΟΥΣ ἀπό τὴν Σταύρωση,  Ἀποστόλους
— οἱ ὁποῖοι  ΟΥΤΕ ΤΟΝ ΘΩΜΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΠΕΙΣΟΥΝ— 
στὸ  ΑΓΕΡΩΧΟ ἀναστάσιμο  κήρυγμα στά Ἔθνη ,χωρὶς ὑποψία φόβου ἤ ἀμφιβολιῶν.

Καὶ δὲν ὑπάρχει μεγαλύτερο θαῦμα ἀπὸ τὴν ἀλλαγὴ τῆς νοοτροπίας ,δηλ.τοῦ χαρακτῆρα ,τῶν ἀνθρώπων.
______________

* ἡ γλωσσολαλία τῶν σύγχρονων ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΩΝ δὲν εἶναι ἡ γλωσσολαλία τῆς Πεντηκοστῆς τῶν "Πράξεων" καθότι ἐκείνη ἦταν ΚΑΤΑΝΟΗΤΗ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑ ("ἤκουον εἷς ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ", ΠΡ.2,6)
ἐνῶ ἡ σύγχρονη γλωσσολαλία τῶν Πεντηκοστιανῶν εἶναι ΑΚΑΤΑΝΟΗΤΗ ΣΕΙΡΑ ΗΧΩΝ χωρὶς χαρακτηριστικὰ γλώσσας, φωνολογικά, μορφοσυντακτικά κλπ

** ἡ συνεκφορά "μελλοντικὸ γεγονός" φαίνεται σόλοικη καθότι τὸ "γεγονός" εἶναι μετοχὴ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ δηλ.παρελθοντικοῦ χρόνου·
 τὴν χρησιμοποιῶ ὅμως ἐπειδὴ ἔχει πιὰ καταστεῖ δόκιμη..

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ "ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ '73 "

"Σ' ΕΝΑ ΠΑΠΟΡΟ ΜΕΣΑ " (οἱ σωστοὶ στίχοι)

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ