Ἡ Τελευταία Ἡμέρα τῆς Ἐκκλησίας.
 Ἐπειδὴ ἔχω γράψει πολλὰ 
περὶ τῆς λανθασμένης ἐσχατολογίας τῆς ἀρχέγονης Ἐκκλησίας
  { ἡ ὁποία ἀνέμενε τὸν Κύριο της ΕΝΤΟΣ ΕΚΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ—παρερμηνεύνοντας τὴν προφητεία τοῦ Ἰησοῦ γιὰ τὴν Καταστροφὴ τῆς Ἱερουσαλὴμ καὶ ἄλλες ἐσχατολογικὲς ρήσεις Του  * }
 παρακάτω ἀντιγράφω ὅσα ἐσχατολογικὰ διδάσκει ἡ ΣΗΜΕΡΙΝΗ Ἐκκλησία (ἐν προκειμένῳ ἡ Καθολική, ἀλλὰ συμφωνεῖ καὶ ἡ Ὀρθόδοξη)
 τὰ ὁποῖα ἔχουν ἐνδιαφέρον γιὰ τὸν σύγχρονο ἄνθρωπο:

" Ἡ Ἐκκλησία δὲν θὰ μπεῖ στὴν δόξα τῆς Βασιλείας παρὰ μόνο διαμέσου τοῦ τελευταίου ἐκείνου Πάσχα κατὰ τὸ ὁποῖο θὰ ἀκολουθήσει τὸν Κύριό της στὸν θάνατο Του καὶ τὴν Ἀνάστασή Του. 
 Ἑπομένως ,ἡ Βασιλεία αὐτὴ ΔΕΝ ΘΑ ΕΚΠΛΗΡΩΘΕΙ ΜΕ ΕΝΑΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΘΡΙΑΜΒΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΜΙΑΣ ΑΝΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ, ἀλλὰ μὲ τὴν Νίκη τοῦ ΘΕΟΥ στὸ τελευταῖο ξέσπασμα τοῦ Κακοῦ ποὺ θὰ κάνει νὰ κατέβη ἀπὸ τὸν οὐρανὸ ὁ θεῖος Νυμφίος." 

"Πρὶν τὸν ἐρχομὸ τοῦ Χριστοῦ ἡ Ἐκκλησία πρέπει νὰ περάσει ἀπὸ μιὰ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ἡ ὁποία θὰ κλονίσει πολλοὺς χριστιανοὺς στὴν πίστη τους...
 Ἡ μεγάλη ἀπάτη τοῦ Ἀντιχρίστου ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΛΕΙ ἤδη τὴν παρουσία της μέσα στὸν κόσμο ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ πού καταβάλλονται προσπάθειες νά πραγματοποιηθεῖ ΜΕΣΑ στὴν ἀνθρώπινη ἱστορία ἡ Μεσσιανικὴ ἐλπίδα ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ ἐκπληρωθεῖ παρά μόνο ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 
καὶ μετὰ τὴν ἐσχατοκογικὴ κρίση.." 
(ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΚΑΘΟΛ.ΕΚΚΛ.εκδ. Κάκτος ,σελ.226-227)

 Ὡς ἐπίλογο στὰ ἀνωτέρω  θέλω νὰ ἀναφέρω  αὐτὸ ποὺ μᾶς εἶχε διδάξει ἐπιγραμματικὰ τὸ 1980
 ὁ ἀείμνηστος καθηγητὴς ΝΗΣΙΩΤΗΣ :
" Τὸ συμπέρασμα τῆς Ἀποκάλυψης τοῦ Ἰωάννη εἶναι ὅτι σὲ ὅλη τὴν διάρκεια τῆς Ἱστορίας,
 τὸ Καλὸ θὰ χάνει ἀπὸ τὸ Κακὸ   ὅλες τὶς μάχες  ,πλὴν μιᾶς, τῆς Τελευταίας, τῆς Μητέρας τῶν Μαχῶν, ἥτις ὅμως  ούκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου.."

Συμπληρώνω· 
 καὶ κατὰ τοῦτο διαφέρει ἡ χριστιανικὴ ἐσχατολογία ἀπὸ τὴν μαρξιστικὴ διαλεκτικὴ τῆς ἱστορίας καί τὴν νεωτερικὴ ἀντίληψη περὶ ἱστορικῆς προόδου.

_________
*  Σὲ ὅλες τὶς παράλληλες διηγήσεις τῶν Συνοπτικῶν Εὐαγγελίων ποὺ ἀναφέρονται στὴν Ὁμολογία τοῦ Πέτρου(ΜΑΤΘ 16, ΜΑΡΚ.8, ΛΟΥΚ.9) ,
τὸ κείμενο τελειώνει μὲ τὴν πρόρρηση τοῦ Ἰησοῦ γιὰ  τὸ ἐπερχόμενο Πάθος Του καὶ λήγει μὲ τὴν ἑξῆς Προφητεία ΠΟΥ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΗΚΕ:
 " ἀμὴν λέγω ὑμῖν ,εἰσὶ τινες τῶν ὧδε ἑστηκότων οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θάνατον ἕως ἄν ἲδωσι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ" (ΜΑΤΘ.16, 28)

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ "ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ '73 "

"Σ' ΕΝΑ ΠΑΠΟΡΟ ΜΕΣΑ " (οἱ σωστοὶ στίχοι)

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ