Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ "ΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ". Μετὰ τὴν Ὁμολογία τοῦ Πέτρου στὴν Καισάρεια τοῦ Φιλίππου ,ὁ Ἰησοῦς ἄρχισε νὰ μιλᾶ στοὺς μαθητὲς γιὰ τὸ Πάθος. 
Ὁ Πέτρος ἀντέδρασε, ὁ Κύριος τὸν ἐπιτίμησε καὶ εἶπε στοὺς μαθητὲς ὅτι ὅποιος τὸν ἀπαρνηθεῖ λογῳ τοῦ Πάθους καὶ τῶν κατοπινῶν διωγμῶν ,θὰ τὸν ἀπαρνηθεῖ καὶ ὁ Υἱὸς τοῦ Ἀνθρώπου ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ βασιλείᾳ του.

Καὶ καταλήγει τὸ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ:
"ἀμὴν λέγω ὐμῖν ὅτι είσί τινες τῶν ὧσε ἑστηκότων οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θάνατον ἕως ἄν ἴδωσι τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ἐληλυθυῖαν {=ἐρχὀμενη} ἐν δυνάμει"(ΜΑΡΚ.9,1).
[ Μετ. : ἀλήθεια σᾶς λέγω πὼς ὑπάρχουν μερικοὶ ἀνάμεσα σέ αὐτοὺς ποὺ βρίσκονται ἐδῶ ποὺ δὲν θὰ γευτοῦν θάνατο ,πρὶν δοῦν τὴν βασιλεία τοῦ θεοῦ νὰ ἔρχεται δυναμικά]
Τὸ ἴδιο λόγιο  τὸ ἀλλάζει στὸ τέλος ,
τὸ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ μιὰ δεκαετία κατόπιν γράφοντας:
"....ἕως ἄν ἴδωσι τὸν υἰὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ"(ΜΑΤΘ.16,28).
 Καὶ τέλος μιὰ δεκαετία ἀργότερα τὸ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ  γράφει ἁπλᾶ:
"...ἕως ἂν ἴδωσι τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ"(ΛΟΥΚ.9,27).

ΕΠΙΣΗΣ·
ἀμὴν γἀρ λέγω ὑμῖν 
οὐ μὴ τελέσητε τὰς πόλεις τοῦ Ἰσραὴλ 
{=δὲν θὰ προλάβετε νὰ κηρύξετε σὲ ὅλες τὶς πόλεις τοῦ Ἰσραὴλ} 
ἕως ἄν ἔλθῃ ὁ Υιὸς τοῦ Ἀνθρώπου
{=καὶ θὰ ἔχει ἔρθη ὁ Υιὸς τοῦ Ἀνθρώπου} 
—ΜΑΤΘ.10,23."

Συγκρίνοντας .ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΣ  αὐτὲς τὶς παράλληλες —ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ—διηγήσεις παρατηροῦμε  ὅτι οἱ ὅροι "ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ" καὶ "ΕΡΧΟΜΟΣ ΤΟΥ  ΥΙΟΥ  ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ" λαμβάνονται ὡς ταυτόσημες. 

Τὸ πρόβλημα ποιὸ εἶναι ; 

 Ὄτι ἡ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΑΥΤΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 
ΔΕΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΗΚΕ,
 διότι οὒτε ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἦρθε τότε, 
οὐτε ἀφίχθη ἐξ οὐρανοῦ  ὁ Υἱὸς τοῦ Ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ..
 Δηλ. ἄν πάρουμε κυριολεκτικῶς τὰ  παραπάνω κείμενα  Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΠΕΣΕ ΕΞΩ ΣΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΟΥ...


 Ὑπάρχει ὅμως καί μιὰ ἄλλη φιλολογικὴ ἐκδοχή·
ὁ ὅρος "ΕΡΧΟΜΟΣ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ" 
(ποὺ τὸ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ  θεωρεῖ συνώνυμο μὲ τὸν ὅρο "ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ")
 ἔχει καὶ  μιὰν ἄλλη , ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ , ἀλληγορικὴ σημασία :
ἐννοεῖ τὴν ἐπικείμενη ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ τοῦ Ἰσραὴλ, δεδομένου ὅτι συχνὰ στὴν παλαιοδιαθηκικὴ γραμματεία μιὰ κοσμοϊστορικὴ καταστροφὴ περιγράφεται ὡς ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.
Πχ ὁ προφήτης ΜΙΧΑΙΑΣ  περιγράφει  τὴν ἱστορικὴ καταστροφὴ   τῆς ΣΑΜΑΡΕΙΑΣ ἀπὸ τοὺς Ἀσσυρίους τὸ 722πΧ , ὡς ἑξῆς:
 "ΙΔΟΥ ΚΥΡΙΟΣ ΕΚΠΟΡΕΥΕΤΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΗΣΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΒΗΣΕΤΑΙ ΕΠΙ ΤΑ ΥΨΗ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΣΑΛΕΥΘΗΣΕΤΑΙ ΤΑ ΟΡΗ ΥΠΟΚΑΤΩΘΕΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΙΛΑΔΕΣ ΤΑΚΗΣΟΝΤΑΙ ΩΣ ΚΗΡΟΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΥΡΟΣ ..."(Μιχ.1,3-4)
[ Μετ.: ὁ Κύριος βγαίνει ἀπὸ τὸν (ἅγιο) τόπο Του ,κατεβαίνει καὶ βαδίζει στὰ ὑψώματα τῆς γῆς .Σαλεύουν τὰ βουνὰ κάτω άπὸ τὰ πόδια Του καὶ λιώνουν οἱ κοιλάδες   σὰν τὸ κερὶ μπρὸς στὴν φωτιά..].
Καὶ βέβαια κανεὶς θεὸς δὲν κατέβηκε στὴν γῆ γιὰ νά τὴν ταρακουνήσει καὶ νὰ τὴν λιώσει τὸ 722πΧ· 
ὅμως ἡ Σαμάρεια ἀφανίστηκε τότε ἀπὸ τὸν χάρτη κάτω ἀπό τὸ σπαθὶ τῶν Ἀσσυρίων ...


 Πράγματι λοιπόν ,ἂν ληφθεῖ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΣ , μὲ αὐτὴν τὴν ΑΛΛΗΓΟΡΙΚΗ ,ποιητικὴ  ἔννοια, ὁ ὅρος τῆς "ἔλευσης  τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου" 
 —ὅπως ἀκριβῶς γράφει τὸ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ μιλῶντας γιὰ τὴν ἐπερχόμενη Καταστροφὴ τῆς Ἱερουσαλήμ στὸ κεφ.13—
τότε ὅλες οἱ παραπάνω διηγήσεις  ταιριάζουν ἀπόλυτα , βγάζουν λογικὸ νόημα καὶ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΗΚΑΝ ΙΣΤΟΡΙΚΑ μέ τὴν καταστροφὴ τοῦ 70 μΧ, 
διότι ἀληθῶς τότε ζοῦσαν κἀποιοι ἐκ τῶν ἀκροατῶν τοῦ Ἰησοῦ ὅταν κατσστράφηκε ἡ Ἱερουσαλὴμ ,ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΓΕΝΙΑ, ὅπως προέβλεψε ὁ Κύριος.

 Σέ διαφορετικὴ περίπτωση ἄν ληφθεῖ
 ἡ "ἔλευση τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἐν νεφέλαις"  ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΩΣ, τότε  ὁδηγούμαστε στὸ συμπέρασμα ὅτι ἡ Β' ΠΑΡΟΥΣΙΑ θἄπρεπε νά εἶχε γίνει τὸ 70 μΧ 
—ὃταν καταστράφηκε ἡ Ἱερουσαλὴμ κι ὁ Ναὸς ἀπὸ τοὺς Ρωμαίους—
ΚΑΤΙ  ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΟΜΩΣ, ΟΠΩΣ ΞΕΡΟΥΜΕ ,
ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ..

 Ἤ λοιπὸν ὁ Ἰησοῦς ἔπεσε ἔξω στὶς προβλέψεις του γιὰ τὸν έρχομὸ τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου τὸ 70 μΧ
—μέσα σέ ἐκείνη τὴν γενιὰ ὅπως ΒΟΟΥΝ τὰ συνοπτικὰ εὐαγγέλια—
ἤ μιλοῦσε ἀλληγορικὰ γιὰ τὴν καταστροφὴ τοῦ Ἰσραήλ, ὅπως  καὶ οἱ προφῆτες πρὶν ἀπὸ αὐτόν.

Πάντως ὁ Καϊάφας φαίνεται ὅτι ΚΑΤΑΛΑΒΕ  ΑΜΕΣΩΣ πὼς τὸ ἀλληγορικὸ  νόημα τῶν λεγομένων τοῦ ἀνακρινόμενου Ἰησοῦ
 ("ὄψεσθε τὸν ὑιὸν τοῦ ἀνθρώπου..έρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ", ΜΑΡΚ.14,62) ἀναφερόταν στὴν Καταστροφὴ τοῦ Ναοῦ
 καὶ  γι αὐτὸ ἔσπευσε νὰ τὸν στείλει ἇρον ἆρον στὸν θάνατο..
Παρόμοια ἐννοεῖ καὶ τὸ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ὅταν παρομοιάζει τὸν Ἐρχομὸ τοῦ Υἱοῦ τοῦ Ἀνθρώπου μὲ μιὰ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ;
"καὶ καθὼς ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Νῶε οὕτως ἔσται καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου"(ΛΟΥΚ.17,26 κ.ἑξ.)

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ "ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ '73 "

"Σ' ΕΝΑ ΠΑΠΟΡΟ ΜΕΣΑ " (οἱ σωστοὶ στίχοι)

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ