Ὁ Ἀδὰμ δὲν ὑπῆρξε ποτέ...
Αἰῶνες ἐπὶ αἰώνων μᾶς ταλάνισε καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ μᾶς ταλαιπωρεῖ , θεολογικῶς καὶ ὄχι μόνον, ἡ ἑβραϊκὴ μυθολογία—λάθος : ἡ ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ἑρμηνεία τοῦ ΦΙΛΩΝΟΣ στὴν  "Γένεση"—ποὺ μιλᾶ γιὰ τὸ ΠΡΩΤΟ ΖΕΥΓΟΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ  ,τὸ ὁποῖον ὅμως , ὅπως ξέρουμε σήμερα  {στοιχειώδεις γνώσεις σχολικῆς Βιολογίας } 
ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ποτέ.

 Ἡ γνώμη μου εἶναι ἡ ἑξῆς 
—χωρὶς νὰ ἐπιδιώκω νὰ θεολογήσω ἐπ αὐτοῦ (οὔτε  καὶ θὰ τὸ τολμοῦσα ποτέ, καθότι ὑπῆρξα φοιτητὴς τῶν ΟΓΚΟΛΙΘΩΝ τῆς θεολογίας,ΑΓΟΥΡΙΔΗ,ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ,
ΝΗΣΙΩΤΗ κλπ) παραμἐνοντας ταπεινὸς φιλόλογος καὶ μόνον :

Δὲν ὑπῆρξε  ποτὲ "πρῶτος Ἀδάμ" , 
ἀλλὰ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΣΧΑΤΟΣ, 
ὑπὸ τὴν ἔννοια ἑνὸς ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ἀνθρώπινου γένους ποὺ θὰ τὸ χαρακτηρίζει ἡ ἀνθρωπιὰ τοῦ ΧΡΙΣΤΟΥ. 

Θεωρῶ ὅτι μόνον ὁ ΙΗΣΟΥΣ παρουσίασε προεικονίζοντας ,  τὸν Ἄνθρωπο ΟΠΩΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ καὶ θέλω νὰ ἐλπίζω ὅτι κάποτε θὰ ὑπάρξει ΑΥΤΟΣ ὁ ἄνθρωπος , ὁ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ .

Διαβάζοντας μάλιστα τὸν "ΖΑΡΑΤΟΥΣΤΡΑ" τοῦ ΝΙΤΣΕ ἀντελήφθην ὅτι ὅταν μιλᾶ ὁ μεγάλος Γερμανὸς  φιλόσοφος γιὰ τὸν ἄνθρωπο ὡς κάτι "ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΑΣΤΕΙ"  ,αύτὸ ἀκριβῶς ἐννοεῖ. 

Μόνο ποὺ γράφοντας σὲ  μιὰν δυσνόητη ΠΟΙΗΤΙΚΗ γερμανικὴ γλῶσσα, χρησιμοποίησε τὸν προβληματικὸ ὅρο 
" ὑπερἀνθρωπος" , 
καὶ τὸν πήρανε ἔκτοτε οἱ δοκησίσοφοι μὲ τὶς πέτρες...
______

ΥΓ. ἀφιερωμένο στὸν ἀγαπημένο πανεπιστημιακὸ καθηγητὴ Θεολογίας Κ.Ἀγόρα.

ΥΓ2. τὸ μέγα πρόβλημα τῆς χριστιανικῆς θεολογίας σήμερα εἶναι τὸ ὅτι δὲν ἔχει ἀντικαταστήσει ΑΚΟΜΑ τὸ ἀρχαῖο γεωκεντρικὸ καὶ μυθολογικό κοσμοείδωλο μὲ τὸ  ὁποῖο ἐκφράστηκε , τὸ  ὀποῖον ὄμως  ἔχει ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΕΙ πρὸ πολλοῦ.
(Θέλω νὰ ἐλπίζω ὅτι τὸ σύγχονο αὐτὸ κοσμοείδωλο ποὺ ὁραματίστηκε ὁ ΜΠΟΥΛΤΜΑΝ μὲ τὴν ΑΠΟΜΥΘΕΥΣΗ του ,θὰ προέλθη ἀπὸ τὴν Καθολικὴ Ἐκκλησία στὴν ὁποία ἀνήκω).

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Χαῖρε Κωνσταντῖνε, τελευταῖε Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων!

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΤΗΝ 30η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940.

W.Bauer : Ὀρθοδοξία καὶ Αἵρεση στὸν ἀρχέγονο Χριστιανισμό. ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ .