ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ ΤΗΝ ΓΡΑΦΗ...Τὴν 1η Κυριακὴ τῆς Τεσσαρακοστῆς ἡ Καθολικὴ Ἐκκλησία προτείνει τὸ Εὐαγγελικὸ Ἀνάγνωσμα τῶν Πειρασμῶν τοῦ Ἰησοῦ στὴν Ἔρημο. 
Πασίγνωστη ἡ διήγηση  μὲ βαθιὰ νοήματα ( στάθηκε  μάλιστα καὶ ἡ ἔμπνευση τοῦ Ντοστογιέφακι στὴν συγγραφὴ τοῦ  "Μεγάλου Ἱεροεξεταστῆ" ).

Θὰ σταθῶ μόνο σὲ δύο σημεῖα από τὴν ἐκδοχὴ τοῦ "ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ" Εὐαγγελίου·

—στὸν 2ο Πειρασμό (3ο, κατὰ τὴν  παράλληλη διήγηση τοῦ "ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ" ) ὁ Διάβολος  δείχνει  στὶν Χριστὸ ΟΛΑ τὰ βασίλεια τῆς γῆς λέγοντας Του :
" ΣΟΙ ΔΩΣΩ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑΝ ΤΑΥΤΗΝ .. 
ΟΤΙ ΕΜΟΙ ΠΑΡΑΔΕΔΟΤΑΙ 
ΚΑΙ ῼ ΑΝ ΘΕΛΩ ΔΙΔΩΜΙ ΑΥΤΗΝ "(Λουκ.4,6) 
[=θὰ σοῦ δώσω τὴν ἐξουσία αύτή, γιατὶ σὲ μένα ἔχει παραδοθεῖ καὶ τὴν δίνω σὲ ὅποιον θέλω].

Τὸ σημαντικὸ στὸ ἐν λόγῳ  χωρίο εἶναι ὅτι τὸ Εὐαγγέλιο ΔΕΝ ΔΙΑΧΩΡΙΖΕΙ τὶς πολιτικὲς ἐξουσίες σὲ καλὲς καὶ κακές, δημοκρατικὲς καὶ αὐταρχικές, μὰ ὅλες τὶς θεωρεῖ ΣΑΤΑΝΙΚΕΣ
 —ἀντίθετα μὲ αύτὸ ποὺ γράφει ὁ Παῦλος στὴν "ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ" {=οὐ γὰρ ἔστιν ἐξουσίαι ,εἰ μὴ ὑπὸ θεοῦ, ΡΩΜ.13,1} σὲ ἄλλα βεβαίως συμφραζόμενα καὶ κειμενικὰ πλαίσια.

 Τὸ ΑΝΑΡΧΙΚΟ μήνυμα   τῶν ΤΡΙΩΝ  Πειρασμῶν συνόψισε ὁ  Ντοστογιέφσκι  βάζοντας τὸν Μ. Ἱεροεξεταστὴ νὰ ἀπευθύνεται  στὸν Χριστὸ λέγοντας Του :
" ὑπάρχουν τρεῖς δυνάμεις στὸν κόσμο ποὺ θά μποροῦσαν νὰ ὑποτάξουν γιὰ πάντα τὶς συνειδήσεις τῶν ἀνθρώπων γιὰ τὴν δική τους εύτυχία.
 Αὐτὲς οἱ δυνάμεις εἶναι :τὸ ΘΑΥΜΑ, τὸ ΜΥΣΤΗΡΙΟ καὶ τὸ ΚΥΡΟΣ .
 Ἐσὺ ἀπέρριψες καὶ τὸ ἕνα καὶ τὸ ἄλλο καὶ τὸ τρίτο κι ἔδωσες μονάχος Σου τὸ παράδειγμα γιὰ νὰ κάνουν ὅλοι τὸ ἴδιο...".


—τό δεύτερο σημεῖο τῶν Πειρασμῶν  ποὺ θἐλω νὰ ἐστιάσω  εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ, κι ὄχι μόνον ὁ Χριστός, ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ ΤΗΝ ΓΡΑΦΗ , λέγοντας "γέγραπται γὰρ ὅτι..." {=γιατὶ ἡ Γραφή λέει..} 
Καὶ ἐνθυμοῦμαι  ἐδῶ ἕνα κήρυγμα τοῦ Καρδιναλίου Angelo SCOLA ποὺ ἄκουσα πρὶν κάποια χρόνια στὸ ὁποῖο εἶχε πεῖ τὸ ἑξῆς:
"ὁ Διάβολος δὲν φοβᾶται τοὺς θεολόγους· 
τοὺς Ἁγίους τρέμει.".

Θὰ προσέθετα:
 καὶ τοὺς μεγάλους συγγραφεῖς, σὰν τὸν Ντοστογιέφσκι.. 

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Χαῖρε Κωνσταντῖνε, τελευταῖε Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων!

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΤΗΝ 30η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940.

W.Bauer : Ὀρθοδοξία καὶ Αἵρεση στὸν ἀρχέγονο Χριστιανισμό. ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ .