ΩΣΑΝΝΑ σημαίνει ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ.

Δὲν ἐνδείκνυται ὁ χῶρος γιὰ ἱστορικὲς ἀναλὺσεις τῆς ἑορτῆς τῶν Βαΐων ,ἀναρτῶ μόνο τὰ ἑξῆς ὀλίγα γιὰ κάθε ἐνδιαφερόμενο σχετικῶς·

1.οἱ ἑβραϊκὲς ἑορτὲς (ὅπως ὅλες οἱ ἀνάλογες τῶν ἀρχαίων λαῶν) ἔχουν ΓΕΩΡΓΙΚΗ προέλευση. πχ τὸ Πάσχα ἦταν ἡ  ἑορτὴ τοῦ πρώτου σιταριοῦ, ἡ Πεντηκοστὴ τοῦ θερισμοῦ, ἡ Σκηνοπηγία τῆς συγκομιδῆς. 

2. ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῶν Προφητῶν οἱ ἑορτὲς αὐτὲς  ΙΣΤΟΡΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ἀναγόμενες σὲ ἰστορικὰ γεγονότα τοῦ παρελθόντος πχ τὸ Πάσχα παρέπεμπε στὴν Ἔξοδο ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο ,ἡ Πεντηκοστὴ στὴν παράδοση τῶν Ἐντολῶν στὸ Σινᾶ. 
Τοὺς χρόνους τῆς βαβυλώνειας αἰχμαλωσίας οἱ ἑορτὲς ἔλαβαν ἐπιπλέον καὶ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΟ χαρακτῆρα δηλ.ΠΡΟΤΥΠΩΝΑΝ  πῶς ὁ θεὸς θὰ ΞΑΝΑΚΑΝΕΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΡΓΑ  κατὰ τὶς Ἔσχατες Ἡμέρες.

3. ἡ Σκηνοπηγία ,ἀρχικὰ ἑορτὴ τῆς συγκομιδῆς, μετασχηματίστηκε σέ ἐσχατολογικὴ ἑορτὴ ΕΝΘΡΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΣΙΑ καὶ στὸ τελετουργικό της συμπεριλάμβανε ΛΙΤΑΝΕΙΑ ΜΕ ΒΑΓΙΑ κλπ {lulab =σύμβολα ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ}  ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟ μὲ τὴν ἐπίκληση ΩΣΑΝΝΑ [ hosi' ah nna = ΣΩΣΕ ΜΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ] καὶ ὐμνωδία τοῦ μεσσιανικοῦ  ΨΑΛΜΟΥ 117 ποὺ ὑποδέχεται τὸν Μεσσία ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΣΣΙΑΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ (εὐλογημὲνος ὁ ἐρχόμενος).

Στὸ πλαίσιο αύτὸ πρέπει νὰ κατανοηθεῖ καὶ ἡ Εἴσοδος τοῦ Χριστοῦ στὴν Ἱερουσαλὴμ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΟΥΣ (Κυριακὴ τῶν Βαΐων) .Κι ἄν μάλιστα σκεφτοῦμε ὅτι ἀμέσως μετὰ ὁ Ἰησοῦς ΑΝΕΤΡΕΨΕ ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ (μὲ τὰ πρὸς θυσίαν ζῶα κλπ) ἀντιλαμβανόμαστε τὸ νόημα τῆς πράξης του καὶ τὸ φόβο ποὺ προξένησε στὸ Ἱερατεῖο  καί τὸ ὅτι  τελικὰ ΑΥΤΗ Η ΠΡΑΞΗ  ΗΤΑΝ ΠΟΥ ΤΟΝ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : οἱ τότε Ἰουδαῖοι ἀντιλαμβάνονταν ὅλη τούτη τὴν Ἐσχατολογία μὲ τὰ  ΕΝΔΟΚΟΣΜΙΚΑ κριτήρια τῆς ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ καὶ τῆς Ἀπελευθέρωσης τοῦ Ἰσραὴλ ἀπὸ τοὺς Ρωμαίους, ἐνῶ γιὰ τὴν μετέπειτα Ἐκκλησία ἡ Ἐσχατολογία αὐτὴ μεταφέρθηκε στὰ ἐκκλησιαστικὰ  Μυστήρια (μυστηριακὴ Τυπολογία) .
______
ΥΓ στὴν φωτο οἱ ΤΡΙΠΛΕΣ ΠΥΛΕΣ HULDA τοῦ Νοτίου Τείχους τοῦ Ναοῦ τῆς Ἱερουσαλήμ (Ἡρώδη)  ἀπὸ ὅπου εἰσῆλθε ἡ πομπὴ μὲ τὸν Ἰησοῦ [τὴν λεγόμενη  "Κυριακὴ τῶν Βαΐων" ] 
ὅπως εἶναι σήμερα (ἀριστερά, ἀπὸ τὶς ΔΙΠΛΕΣ ΠΥΛΕΣ γινόταν ἡ ἔξοδος τῶν προσκυνητῶν, βκ ἀναπαράσταση).

ΥΓ2 γιὰ περαιτέρω ἀνάλυση προτείνω τὸ σύγγραμμα τοῦ J.Daniélou : "ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ"(ἐκδ.Ἄρτος Ζωῆς", 1981)

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Χαῖρε Κωνσταντῖνε, τελευταῖε Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων!

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΤΗΝ 30η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940.

W.Bauer : Ὀρθοδοξία καὶ Αἵρεση στὸν ἀρχέγονο Χριστιανισμό. ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ .