ΟΙ ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ.
Διαβάζουμε στὸ "Κατὰ Μᾶρκον" Εὐαγγέλιο
(καθὼς καὶ στὰ ὑπόλοιπα  Συνοπτικὰ Εὐαγγέλια ΜΑΤΘ.19,17 καὶ ΛΟΥΚ. 18,19) πὼς ὅταν κάποιος πλούσιος προσφώνησε τὸν Ἰησοῦ ὡς "δάσκαλο ἀγαθό" ἐκεῖνος ἀπάντησε: 
" τὶ μέ λέγεις ἀγαθόν ; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός" (ΜΑΡΚ.10, 18)
[ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ : γιατὶ μὲ ἀποκαλεῖς ἀγαθό Κανείς δὲν εἶναι ἀγαθός, παρὰ μόνον ἕνας, ὁ Θεός ] ΑΝΤΙΔΙΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΣ ΕΤΣΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΧΒΕ.

Ἀντιθέτως ,διαβάζουμε στὸ " Κατὰ Ἰωάννην" ὅτι ὁ Ἰησοῦς στὸ Ναὸ τῶν Ἱεροσολύμων κατὰ τὴν ἑορτὴ τῶν Ἐγκαινίων ,ἀποκρίθηκε στοὺς ἐρωτῶντες Ἰουδαίους ἄν εἶναι ὁ Μεσσίας ,λέγοντας : " ἐγὼ καὶ ὁ πατὴρ ἕν ἐσμέν" (ΙΩ.10,30) ,ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΑΧΒΕ.

Ἀφήνοντας  κατὰ μέρος  τὸ ἐρώτημα γιὰ τὸ ποιὸ ἀπὸ τὰ δύο χωρία  ἀποτελεῖ ΓΝΗΣΙΟ λόγιο τοῦ Ἰησοῦ κι ὄχι θεολογικὴ ἄποψη τῆς μεταπασχάλιας ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ , στέκομαι στὴν θεολογικὴ ΑΝΤΙΦΑΣΗ τῶν δὺο αὐτῶν  παραδεδομένων λογίων· στὰ μέν συνοπτικὰ Εὐαγγέλια, γενικῶς ὁ Ἰησοῦς ΔΕΝ  ταυτίζεται μὲ τὸν Γιαχβέ (οὔτε ὑπάρχει ἐκεῖ ἡ ἰδέα τῆς ΠΡΟΫΠΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΣΙΑ) ,ἀντιθέτως στὸ 
"Κατὰ Ἰωάννην" ἐξαίρεται  ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ἡ θεότητα (καὶ ΠΡΟΫΠΑΡΞΗ )  τοῦ  Χριστοῦ ("ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος"..).

Τὰ δύο χωρία εἶναι βεβαίως,  ΝΟΗΜΑΤΙΚΩΣ, θεολογικῶς καὶ φιλολογικῶς  ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΑ καὶ πᾶσα προσπάθεια ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ τους παραβιάζει καὶ τὰ κείμενα καὶ τὰ συμφραζόμενα καὶ εἶναι ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΣ  ἀνεπίτρεπτη.

Μιὰ ἄλλη θεολογικὴ ἀντίφαση ἀφορᾶ στὴν ἰδέα περὶ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ· ἐνῶ στὰ Συνοπτικὰ Εὐαγγέλια αὐτὸς ποὺ ἀναμένεται νὰ ἔλθη εἶναι ὁ  ΙΔΙΟΣ ὁ Κύριος, στὸ Κατὰ Ἰωάννην—ἐπειδὴ προφανῶς ἔγινε ἀντιληπτὸ ὅτι δὲν ἐπρόκειτο νὰ ἐπιστρέψει ὁ Κύριος—πλάστηκε ἡ θεολογία τῆς ἔλευσης τιοῦ Παρακλήτου ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ. Ὡστόσο ἡ θεολογία περὶ Παρακλήτου ΕΙΝΑΙ ΑΓΝΩΣΤΗ  στὰ Συνοπτικὰ Εὐαγγέλια ποὺ γράφτηκαν 2—3 δεκαετίες ΠΡΙΝ τὸ Κατὰ Ἰωάννην καὶ μὸνον τὸν Ἰησοῦ, ὡς τὸν ΥΙΟΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ , ἀναμένουν καὶ κανέναν ἄλλον...

Τί συμπεραίνουμε ἀπὸ τὰ ἀνωτέρω; 

Ἀντιγράφω ἀπό τὴν ΕΠΙΤΟΜΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ τοῦ  Eduard LOHSE :

"ἡ Καινή Διαθήκη δὲν περιέχει κάποια ἑνιαία θεολογία, ἀλλὰ διαφέρουσες ,μέχρις ἑνὸς σημείου ΑΝΤΙΤΙΘΕΜΕΝΕΣ θεολογικὲς 
ἀπόψεις .."
καὶ :  "ἡ πολλαπλότητα τῶν θεολογικῶν σχεδιαγραμμάτων ὅπως τὴν βρίσκουμε στὰ βιβλία τῆς Καινῆς Διαθήκης ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ"

Συμπληρώνω·
ΠΟΛΛΕΣ οἱ θεολογίες μέσα στὴν Καινὴ Διαθήκη,  ἀλλὰ ΕΝΑ τὸ κήρυγμα:
"ἡμεῖς κηρύττομεν Χριστὸν ἐσταυρωμένον"
(Α’ΚΟΡ.1,23)______

ΥΓ στὰ Εὐαγγέλια δὲν ὑπάρχουν μόνον θεολογικὲς ἀντιφάσεις ἀλλὰ καὶ ἱστορικές·
πχ γράφει τὸ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ὅτι ὁ Ἰησοῦς γεννήθηκε βασιλεύοντος τοῦ Ἡρώδη , ὁ ὁποῖος πέθανε τὸ 4πΧ ὅπως ξέρουμε ἀπὸ τὸν Ἰώσηπο, ἐνῶ τὸ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ γράφει ὅτι ὁ Χριστὸς  γεννήιθηκε τὶς ἡμέρες τῆς Ἀπογραφῆς ,ἡ ὁποία ἔγινε (ὅπως γνωρίζουμε πάλι ἀπὸ τὸν Ἰώσηπο)  τό 6μΧ , ἐπὶ διοικητοῦ Συρίας  Κυρηνίου, ὅταν ἐξεδιώχθη ὁ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ,υἱὸς τοῦ Μ. Ἡρώδη ,ἀπὸ τὴν διοίκηση τῆς ΙΟΥΔΑΙΑΣ ἡ ὁποία ἔγινε τότε ρωμαϊκὴ ἐπαρχία.
Ἐπίσης ἡ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ τῆς  Σταύρωσης τοῦ Ἰησοῦ κατά τὰ Συνοπτικὰ Εὐαγγέλια ἦταν ἡ ἡμέρα τῆς ἀργίας τοῦ ἑβραϊκοῦ Πάσχα (ΠΡΩΤΗ ΤΩΝ ΑΖΥΜΩΝ)  ὁπότε ὁ Μυστικὸς Δεῖπνος εἶναι τὸ ΠΑΣΧΑΛΙΟ ΔΕΙΠΝΟ,
 ἐνῶ κατά τὸν Ἰωάννη ἢταν ἀκριβῶς ἡ  ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (ὁπότε ὁ Μυστικὸς Δεῖπνος δὲν εἶναι τὸ Πασχάλιο Δεῖπνο...)
ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ  ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΗΛΟΑΝΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΩΣΤΕ Ἤ Η ΜΙΑ ΑΦΗΓΗΣΗ  ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ Ἤ Η ΑΛΛΗ...

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Χαῖρε Κωνσταντῖνε, τελευταῖε Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων!

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΤΗΝ 30η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940.

Κων/νος Παπαπέτρου: ΘΕΟΛΟΓΙΑ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ (ὁλόκληρη ἡ διάλεξη τοῦ 1983 & ἡ συζήτηση ποὺ ἀκολούθησε)