Φ. ΝΙΤΣΕ: Τὸ λυκόφως τῶν Εἰδώλων.


 Ὁ Νίτσε εἶναι ὁ μεγαλύτερος φιλόσοφος τῶν νεωτέρων χρὀνων —ὅπως ὁ Πλάτων ἦταν  τῆς ἀρχαιότητας—ὅμως εἶναι  ἄκρως ..παρεξηγήσιμος διότι γράφει σὲ ποιητικὸ ὕφος καὶ μεταφορικὴ γλῶσσα, γεγονὸς  ποὺ προσφέρεται  σὲ παρερμηνεῖες .
Τὸ "ΛΥΚΟΦΩΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΛΩΝ" εἶναι ἀπὸ τὰ τελευταῖα ἔργα του —γραφὲν τὸ 1888—
καὶ ἀποτελεῖ τὴν ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ στὴν σκέψη τοῦ Νίτσε, ὁ ὁποῖος τὴν τελευταία περίοδο τῆς ζωῆς του ἐπεδίωκε  νὰ συγγράψει τὸ μεγάλο ἔργο του τὴν "ΘΕΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΥΝΑΜΗ" σὲ μιὰ πολυσέλιδη ἔκδοση·
ἀντ' αὐτοῦ  ὅμως ἔγραψε 4  μικρὰ τομίδια,
 ἕνα ἐκ τῶν ὁποίων εἶναι τὸ "Λυκόφως τῶν Εἰδώλων" —τὰ ὑπόλοιπα εἶναι τὸ " ECCE HOMO" , ὁ "ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ" καὶ ἡ "ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΑΓΚΝΕΡ", ὀλα γραφέντα σχεδὸν ταυτόχρονα.

  Ὁ τίτλος "ΛΥΚΟΦΩΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΛΩΝ" σημαίνει  "τὸ τέλος ὅλων τῶν παραδεδομένων Ἀληθειῶν" καὶ ἀποτελεῖ ἕνα ἀπὸ τὰ ἀριστουργήματα στὴν παγκόσμια  ἱστορία τοῦ Πνεύματος.

Παρακάτω ἀνθολογῶ 4  "διαμάντια" ἀπὸ τὸ ἐν λόγῳ ἔργο ,χαρακτηριστικὰ τῆς Σκέψης ἀλλὰ καὶ τοῦ ὕφους τοῦ Νίτσε*  :   

— ἐμεῖς ἐπινοήσαμε τὴν ἔννοια ΣΚΟΠΟΣ· στὴν πραγματικότητα σκοπὸς δὲν ὑπάρχει...Ὁ κάθε ἄνθρωπος εἶναι ἀναγκαῖος · εἶναι μοῖρα·  ἀνήκει στὸ ΟΛΟΝ !
Καὶ τίποτα δέν μπορεῖ νὰ δικάσει νὰ μετρήσει νὰ συγκρίνει μὲ κάτι ἄλλο τὴν ὕπαρξη μας καὶ νὰ τὴν  καταδικάσει ,ἀφοῦ κάτι τέτοιο θὰ σήμαινε πὼς δικάζει ,μετράει ,συγκρίνει μὲ κάτι ΑΛΛΟ τὸ ΟΛΟΝ καὶ τὸ καταδικάζει..
Ἀλλὰ δὲν ὑπάρχει τίποτα ἔξω ἀπὸ τὸ Ὅλον! Κανένας δὲν μπορεῖ νὰ καταλογίσει τίποτα σὲ κανέναν ! Κανένα ὄν δὲν ἀνάγεται σὲ καμμιὰν πρώτη αἰτία !.... Ὁ Κόσμος δὲν ἀποτελεῖ ΕΝ : τοῦτο καὶ μόνον εἶναι ἡ μεγάλη ἀπελευθέρωση. Μόνον ἔτσι ἀποκαθίσταται ἡ ἀθωότητα τοῦ Γίγνεσθαι..

— Τὰ εἴδη δὲν βαίνουν πρὸς τελειοποίηση · οἱ ἀδύναμοι κατὰ βάσιν κυριαρχοῦν πάνω στοὺς ρωμαλέους ‒ἀποτελοῦν τὸν ἀριθμὸν τὸν μέγα κι εἶναι κ'ἐξυπνότεροι..
Ὁ  Δαρβῖνος δὲν ὑπολόγσε τὸ πνεῦμα· 
οἱ ἀδύναμοι ἔχουν περισσότερο πνεῦμα..καὶ λέγοντας πνεῦμα ἐννοῶ φυσικὰ..ὅ,τι συνιστᾶ ΜΙΜΗΤΙΣΜΟ..

—ἡ Λογικὴ στὴν γλῶσσα· τὴν γριά—πονήρω!
Ποτὲ δὲν θὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὸν θεό, γιατὶ 
συνεχίζουμε νὰ πιστεύουμε στὴν Γραμματική...

— ἡ θεωρία τῆς Ἰσότητας..πιστέψτε με εἶναι τὸ δηλητήριο τῶν δηλητηρίων.Γιατὶ μοιάζει μὲ κήρυγμα ὑπὲρ τῆς Δικαιοσύνης , ἐνῶ στὴν πραγματικότητα τὴν ΚΑΤΑΛΥΕΙ..
Τὰ ἴσα στοὺς ἴσους καὶ στοὺς ἄνισους τὰ ἄνισα· αὐτὸς θὰ ἦταν ἀληθινὸς λόγος τῆς Δικαιοσύνης.
 Συνεπῶς : στὰ ἄνισα ποτὲ ἴσα !


__________________________________________

* τὰ ἀποσπάσματα προέρχονται ἀπὸ τὴν καλὴ μετάφραση Β.ΔΟΥΒΑΛΕΡΗ σὲ ἐπιμέλεια Η.ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ἀπὸ τὸν GUTENBERG
[ ἔχει δεινοπαθήσει καὶ ὁ Νίτσε ἀπὸ τὶς κάκιστες νεοελληνικὲς μεταφράσεις‒ἐκτὸς ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων..]

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Χαῖρε Κωνσταντῖνε, τελευταῖε Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων!

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΤΗΝ 30η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940.

Κων/νος Παπαπέτρου: ΘΕΟΛΟΓΙΑ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ (ὁλόκληρη ἡ διάλεξη τοῦ 1983 & ἡ συζήτηση ποὺ ἀκολούθησε)