ΟΙ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.
 Ἀντιγράφω ἀπὸ τὴν Εἰσαγωγὴ τοῦ ἐν λόγῳ συγγράμματος τοῦ ἀείμνηστου ΑΓΟΥΡΙΔΗ
" Γιατὶ σταυρώθηκε ὁ Χριστός" :

τὸ ἀνεκπλήρωτο τῆς ὑπόσχεσης τοῦ θεοῦ (μέσῳ τῶν Προφητῶν)  στὴν ἱστορία τοῦ Ἰσραὴλ ὁδήγησε στὴν ἐσχατολογία τοῦ Μεσσία.

ἡ ἰουδαϊκὴ θεολογία τοῦ Ἀποκαλυπτισμοῦ {=ἡ Συντέλεια εἶναι πρὸ τῶν θυρῶν}  ὐπῆρξε ἡ μητέρα τῆς χριστιανικῆς μεσσιανικῆς θεολογίας.

ὁ Σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ ἐρμηνεύτηκε ἀπὸ τὴν πρώτη Ἐκκλησία ὡς ὅπλο κατὰ τῆς καθεστηκυίας τάξης ,ἀφοῦ τὸ χριστιανικὸ μεσσιανικὸ δόγμα ταύτισε τὴν "μωρίαν καὶ ἀσθένειαν"  τοῦ Σταυροῦ μὲ τοὺς"μωροὺς καὶ ἀσθενεῖς"  τῆς χριστιανικῆς κοινότητας { ὅπου "ΜΩΡΟΣ"=ΧΩΡΙΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΚΛΠ ΜΟΡΦΩΣΗ καὶ "ΑΣΘΕΝΗΣ"=ΑΔΥΝΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ /ΠΟΛΙΤΙΚΑ}.
 Ἡ διαπίστωση αὐτὴ ἔκανε ἀναπόφευκτη τὴν σύγκρουση μεταξὺ Χριστοῦ καὶ Κσίσαρα, Ἐκκλησίας καὶ Ρωμαῖκῆς Αὐτοκρατορίας.
Ἀπὸ τοὺς ἑκατοντάδες Μεσσίες ποὺ ἐκτελέστηκαν ἀπὸ τὴν Ρώμη μέχρι τὸ 135μΧ, μόνο ὁ Ἰησοῦς ,ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ,δημιούργησε Κίνημα ποὺ ἔθεσε σὲ κίνδυνο τὰ θεμέλια τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας.

ὅταν ἐπὶ  ΜΕΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ὁ Χριστὸς καὶ ὁ Καίσαρας συμφιλιώθηκαν (καὶ ἡ Ἐκκλησία ΤΑΥΤΙΣΤΗΚΕ μὲ τὸ Ρωμαϊκὸ ΚΡΑΤΟΣ) προωθήθηκαν νέες ἑρμηνεῖες τοῦ Σταυροῦ ·
στὴν Δύση,  τὸ Πάθος ἐρμηνεύτηκε ὡς ΕΞΙΛΕΩΤΙΚΗ ΘΥΣΙΑ ΕΞΙΛΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (Παῦλος) καὶ στὴν Ἀνατολή, ὡς ΝΙΚΗ ΤΗΣ "ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ" {=ΠΛΑΤΩΝΙΚΗΣ}  ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ( Ἰωάννης).
 Ἔτσι  ὅμως χάθηκε ἡ ἐσχατολογικὴ ταύτιση τῆς "μωρίας καὶ ἀσθένειας" τοῦ Σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ,  μὲ τὰ "μωρὰ καὶ ἀσθενῆ" τῶν ἀρχικῶν χριστιανικῶν  κοινοτήτων...

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ:
 ἔζησα ὡς φοιτητὴς στὴν Θεολογικὴ Ἀθηνῶν τὸ 1979‒81 τὸ μεγαλεῖο τῶν καθηγητῶν ΑΓΟΥΡΙΔΗ—ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ—ΝΗΣΙΩΤΗ κλπ ὄμως καὶ τὸν ΥΠΟΓΕΙΟ καὶ ΑΝΗΛΕΗ ΠΟΛΕΜΟ πού ἔκανε ἡ τότε Ἱεραρχεία τῆς Ὀρθόδοξης ἑλλαδικῆς Ἐκκλ. ΕΝΑΝΤΙΟΝ τους κατηγορῶντας τους ΥΠΟΥΛΩΣ ὡς..προτεσταντίζοντες, κυνηγῶντας ἀπηνῶς τὴν καινοδιαθηκικὴ ἐπιστημονικὴ ἔρευνα ὅταν αὐτὴ φαινὀταν νά διαφωνεῖ μὲ τὸ Δόγμα.
(Ἀκόμα δὲν τολμοῦν νὰ διδάξουν δημοσίως στὰ ἀμφιθέατρα οἱ καθηγητὲς τὰ πάγκοινα ἐπιστημονικὰ πορίσματα τῆς καινοδιαθηκικῆς ἔρευνας ὅτι πχ ΑΛΛΟΣ Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΚΙ ΑΛΛΟΣ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ἤ ὅτι ἡ Β̣ ’ ΠΕΤΡΟΥ ΔΕΝ ΕΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΤΡΟ  κλπ) 
Γι αὐτὸ καὶ ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ δέν κατάφερε νὰ σηκώσει κεφάλι στὴν ΒΙΒΛΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
—ἐνῶ ΟΦΕΙΛΕ  νἆναι ἡ ΚΑΛΥΤΕΡΗ σχολὴ Ὀρθόδοξης θεολογἰας παγκοσμίως..

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Χαῖρε Κωνσταντῖνε, τελευταῖε Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων!

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΤΗΝ 30η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940.

W.Bauer : Ὀρθοδοξία καὶ Αἵρεση στὸν ἀρχέγονο Χριστιανισμό. ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ .