Ἀρκεσίλαος ,ὁ ἱδρυτὴς τοῦ Σκεπτικισμοῦ. Τὸ ἐπιχείρημα τῶν "σωρειτῶν".
 Ὁ Σκεπτικισμὸς γεννήθηκε τὸν 3ο αἰ.πΧ στὴν Ἀκαδημία Πλάτωνος ἀπὸ τὸν Ἀρκεσίλαο ὁ ὀποῖος ὑποστήριζε ὅτι Η ΝΟΗΣΗ ΑΔΥΝΑΤΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ. 
Τὴν ἀμφισβἠτηση αύτὴ γιὰ τὴν δυνατότητα γνώσεως  τὴν στήριξε μὲ τὸ ἐπιχείρημα τῶν ΣΩΡΕΙΤΩΝ.
Πρόκειται γιὰ τὸ ἐρώτημα:  "ΠΟΣΟΙ ΚΟΚΚΟΙ ΣΙΤΑΡΙΟΥ  ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΣΩΡΟ;"
  Ἕνας κόκκος δέν ἀποτελεῖ βεβαίως σωρό· δύο κόκκοι ; τρεῖς ; τέσσερεις ; πέντε ; 
ΠΟΣΟΙ ; Πότε μποροῦμε νὰ ἰσχυριστοῦμε ὅτι φτιάξαμε σωρό  ; ΣΤΟΥΣ ΠΟΣΟΥΣ ΚΟΚΚΟΥΣ;

 Καὶ ἀντιστρόφως·
ἀφαιροῦμε ἀπό ἕναν σωρὸ χιλιάδων κόκκων σιταριοῦ,  ἕναν κόκκο καὶ μετὰ ἄλλον ἕνα κ.ο.κ.Πότε ΘΑ ΠΑΨΕΙ ΝΑ ΥΠΆΡΧΕΙ ΣΩΡΟΣ; Στοὺς πόσους κόκκους;

Βεβαίως, τό παραπάνω ἐπιχείρημα ΕΧΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ  ἔννοια ποὺ ἀναφέρεται στὰ ΑΠΕΙΡΟΣΤΑ. Καὶ πάντως δείχνει ,κατὰ τὸν Ἀρκεσίλαο, ὅτι ἡ νόηση —ΚΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΟΙ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ὅπως ἔλεγε ὁ Πλάτων—ἀδυνατεῖ νὰ γνωρίσει τὴν οὐσία τῆς Πραγματικότητας. 
Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΦΙΚΤΗ .

______
ΥΓ. ὁ διάδοχος τοῦ Ἀρκεσίλαου ὁ ΚΑΡΝΕΑΔΗΣ μετρίασε τὸν ἀκραῖο σκεπτικισμό τοῦ Ἀρκεσίλαο,ὐποστηρίζοντας ὅτι ἄν καὶ δὲν ὑπάρχει σίγουρη γνώση ὑπάρχει βαθμὸς ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ .

ΥΓ2 τὴν ἲδια περίπου ἐποχὴ παρὸμοιες ἀντιλήψεις ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΜΟΥ ἐμφανίστηκαν στὸν ΒΟΥΔΙΣΜΟ...

ΥΓ3. Τελικὰ ὁ Σκεπτικισμὸς ἐκφυλίστηκε ἀπὸ τὴν ΕΝΔΟΓΕΝΗ ΑΝΤΙΦΑΣΗ ποὺ περικλείει :
 ἐνῶ ἰσχυρίζεται ὅτι ἡ Γνώση εἶναι ἀνέφικτη, ὡστόσο ὑποστηρίζει ταυτόχρονα ὅτι ὁ ἰσχυρισμὸς αὐτὸς εἶναι ἀληθής.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Χαῖρε Κωνσταντῖνε, τελευταῖε Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων!

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΤΗΝ 30η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940.

W.Bauer : Ὀρθοδοξία καὶ Αἵρεση στὸν ἀρχέγονο Χριστιανισμό. ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ .