ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΠΟΥΡΔΟΛΟΓΙΕΣ..Μεγάλοι καὶ διάσημοι πανεπιστημιακοί,μέ δεκάδες διδακτορικὰ ὁ καθἐνας (τρομάρα τους...) μᾶς ἔχουν φλομώσει ἐδῶ καί χρόνια στὶς"ἐπιστημονικές" ...μπουρδολογίες.
 Ἀνθολογῶ μερικές:

1. ὁ ἕνας γράφει τόμους ὁλόκληρους, ἄν καὶ δὲν εἶναι ἱστορικός, γιὰ νὰ διακηρύξει ὅτι "τὸ Βυζἀντιο εἶναι ἑλληνικό" , βάζοντας ἔτσι σὲ ἕνα καλούπι μιὰ ἱστορία 1000 χρὀνων, ὅταν καὶ οἱ πρωτοετεῖς ἀκόμα  φοιτητὲς τοῦ Ἱστορικοῦ Τμήματος τῆς Φιλοσοφικῆς γνωρίζουν ὅτι ἄλλο τὸ  κράτος τοῦ Ἰουστινιανοῦ, ἄλλο αὐτὸ τῶν Ἰσαὐρων, ἄλλο ἐκεῖνο τῶν Παλαιολόγων, ἐνῶ πάντοτε οἱ βυζαντινοὶ αὐτοαποκαλοῦντο "Ρωμαῖοι"(ὁ ὅρος "βυζαντινός" εἶναι " ἐφεύρεση"  τοῦ  Ἱερώνυμου  Βόλφ/Wolf  μαθητῆ τοῦ Μελάγχθωνος , ὁ ὁποῖος τὸ 1557 ἐξἐδωσε τὸ  ἔργο Corpus Historiae Byzantinae)

2. ἕτερος πανεπιστημιακός,θεολόγος τοῦτος,διδάσκει ὅτι ὁ συγγραφέας τῆς Ἀποκάλυψης εἶναι ὁ ἴδιος ποὺ συνέγραψε  καὶ τὸ Δ' Εὐαγγέλιο, ὅταν ΣΥΜΠΑΣΑ ἡ ἐπιστημονικὴ κοινότης ἔχει ἀποδείξει ἐδῶ καὶ ἕναν αἰῶνα, τὸ ἀντἰθετο. Ὅμως γιὰ τὸν συγκεκριμένο πανεπιστημιακὸ δὲν ὑφίσταται κανένα ἐπιστημονικὸ consensus  παρὰ μόνο τὸ κἠρυγμα κάποιων ἀπληροφόρητων μητροπολιτῶν ἀπὸ ἄμβωνος..

3. ἄλλος πανεπιστημιακός, "προοδευτικός" αὐτός, διδάσκει καὶ γράφει ὅτι "τὸ  Ἔθνος εἶναι προϊὸν τῆς Γαλλικῆς Ἐπανάστασης"  ,παραβλέποντας τὴν γνωστὴ ἀναφορὰ τοῦ Ἡροδότου γιὰ τὸ  "ὄμαιμον,ὁμόγλωσσον κλπ" ποὺ ἀναφέρεται στὴν ἐθνικὴ συνείδηση τῶν Ἑλλήνων τοῦ  5ου αἰ.πΧ κατὰ τοὺς Περσικοὺς Πολέμους.


 Τὸ κοινὸ κίνητρο βεβαίως ὅλων αὐτῶν  τῶν ΕΤΕΡΟΚΛΗΤΩΝ  καθηγητῶν πού διδάσκουν καὶ γράφουν ΚΟΥΤΑΜΑΡΕΣ εἶναι οἱ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΕΣ προκαταλήψεις τους, δεξιὲς ἤ ἀριστερές, πολιτικὲς ἢ θρησκευτικές,ἀδιάφορο. Ἐκκινῶντας μὲ ίδεολογήματα τοποθετοῦν τὴν ἐπιστήμη στὴν κλίνη τοῦ Προκρούστη προσπαθῶντας  νὰ ἀποδείξουν αύτὸ ποὺ ἔχουν ἤδη προκατασκευάσει  καὶ ΣΧΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ στὸ νοῦ τους.

 Ὅμως μὲ ΙΔΕΟΛΟΓΗΜΑΤΑ  δὲν ὑπάρχει Ἐπιστήμη, παρὰ μόνον ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Χαῖρε Κωνσταντῖνε, τελευταῖε Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων!

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΤΗΝ 30η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940.

Κων/νος Παπαπέτρου: ΘΕΟΛΟΓΙΑ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ (ὁλόκληρη ἡ διάλεξη τοῦ 1983 & ἡ συζήτηση ποὺ ἀκολούθησε)