Η ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ,ΑΛΛΑ’ ΝΕΟΠΛΑΤΩΝΙΚΗ.

Παρὰ τὰ περὶ τοῦ ἀντιθέτου νομιζόμενα, ἡ ὑποτίμηση τῆς ὕλης καὶ τοῦ σώματος ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ καθόσον κατὰ τὴν Βίβλο ὀλη ἡ Δημιουργία εἶναι ΕΚ ΘΕΟΥ {=καὶ εἶδεν ὁ θεὸς τὰ πάντα ὅσα ἐποίησε καὶ ἰδοὺ καλὰ λίαν/ΓΕΝ.1,31}

 Τὸ ΑΣΚΗΤΙΚΟ πνεῦμα τοῦ ἀρχέγονου χριστιανισμοῦ (ὅπως πχ τὸ βλέπουμε στὸν ΠΑΥΛΟ καὶ στὶς ὁδηγίες του περὶ τὰ ΕΡΩΤΙΚΑ) ἔχει ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ἀφετηρίες κι ὄχι φιλοσοφικές·
 ἐπειδὴ ὁ Παῦλος πίστευε ὅτι ΣΥΝΤΟΜΑ  ΘΑ ΓΙΝΟΤΑΝ Η Β' ΠΑΡΟΥΣΙΑ, κήρυττε ὅτι δὲν ἔχει διαφορὰ ὁ ἔγγαμος ἀπὸ τὸν ἄγαμο,  γιὰ τοῦτο καὶ ἔγραψε τὸ περιλάλητο.:
 "ΚΑΛΟΝ ΑΝΘΡΩΠῼ ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΜΗ ΑΠΤΕΣΘΑΙ" {=εἶναι καλὸ στὸν ἄνθρωπο—sic—νὰ μὴν ἀκουμπᾶ γυναῖκα./Α' ΚΟΡ.7,1}

 Ἀντιθέτως, ὁ Νεοπλατωνισμὸς ὑπιστήριζε ὅτι ἡ ὕλη ἀποτελεῖ ΚΑΚΕΚΤΥΠΟ τῶν νοητῶν καὶ Η ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΕΠΕΣΕ ΣΤΑ ΔΕΣΜΑ ΤΗΣ ΥΛΗΣ (ὀρφισμός) ἀπὸ ὅπου πρέπει νὰ ἐλευθερωθεῖ .
Συνεπῶς ὁ ΑΣΚΗΤΙΣΜΟΣ κατὰ τοὺς νεοπλατωνικοὺς εἶναι ἡ μόνη ἐνδεδειγμένη ὁδὸς γιὰ  ὅλους τοὺς σκεπτομένους ἀνθρώπους.
________
Τὰ παραπάνω ἀντελήφθη μὲ τὴν ἱστορικὴ ὀξύνοια ποὺ τὸν διἐκρινε κι  ὁ ΚΑΒΑΦΗΣ καὶ γράφει στὸ ποίημα του "Ο ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΟΧΕΙΣ" ὅτι οἱ κάτοικοι τῆς Ἀντιόχειας ἀπέρριψαν τὸν ΑΣΚΗΤΙΚΟ νεοπλατωνίζοντα Ἰουλιανὸ καὶ προτίμησαν τοὺς χριστιανοὺς βασιλεῖς ἕνεκεν τῆς ΦΙΛΗΔΟΝΙΑΣ τους..

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Χαῖρε Κωνσταντῖνε, τελευταῖε Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων!

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΤΗΝ 30η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940.

W.Bauer : Ὀρθοδοξία καὶ Αἵρεση στὸν ἀρχέγονο Χριστιανισμό. ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ .