Κατὰ Ματθαῖον: ΕΚ ΓΕΝΕΤΗΣ ΙΟΥΔΑΙΟΙ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ & ΕΞ ΕΘΝΩΝ ΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ.

 
Ὑπάρχει ἡ ἀντίληψη σὲ ὅλους τοὺς εἰδικοὺς ὅτι τὸ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ γράφτηκε ἀπευθυνόμενο σὲ χριστιανούς ΕΞ ΙΟΥΔΑΙΩΝ  ἐπειδὴ βρίθει παραπομπῶν στὴν Παλαιὰ Διαθήκη θέλοντας νὰ τονίσει ὅτι στὸ πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ ἐπαληθεύτηκαν οἱ Προφητεῖες τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ.
 Ὡστόσο,θέλω νὰ διατυπώσω μιὰ ἄλλη γνώμη ἐδῶ ποὺ δὲν τὴν ἔχω βρεῖ ἀλλοῦ —ἐξ ὅσων γνωρίσω...(ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΔΗΜΟΣΙΕΥΩ ΕΔΩ ΣΤΟ BLOG ΜΟΥ).
Θεωρῶ λοιπὸν ὅτι τὸ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ δέν ἀπευθύνεται  τόσον σέ ΕΚ ΓΕΝΕΤΗΣ ΙΟΥΔΑΙΟΥΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ,ὅσο σέ ΕΚ ΓΕΝΕΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ἤ ΗΘΕΛΑΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ.
 Ἐξηγῶ·
δὲν ὑπῆρχαν στὴν Πρώιμη Ἐκκλησία μὸνο δύο ὁμάδες μελῶν ,οἱ ἐξ Ιουδαίων χριστιανοὶ καὶ οἱ ἐξ Ἐθνῶν· ὑπῆρχαν καὶ οἱ ΕΞ ΕΘΝΩΝ ποὺ ὅμως ἔγιναν ΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ  ἀρνούμενοι  τὴν "γραμμή" τοῦ ΠΑΥΛΟΥ ὁ ὁποῖος κήρυττε ὅτι "ΕΑΝ ΠΕΡΙΤΕΜΝΗΣΘΕ ΧΡΙΣΤΟΣ ΥΜΑΣ  ΟΥΔΕΝ ΩΦΕΛΗΣΕΙ" (Γαλ.5,2).

Τὸ ὅτι ὑπῆρχαν τέτοιοι ΕΚ ΓΕΝΕΤΗΣ Ἐθνικοὶ οἱ ὁποῖοι ἐπἐλεξαν νὰ γίνουν ΠΡΩΤΑ ΙΟΥΔΑΙΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ—τοὺς ἀποκαλοῦμε γιὰ εύκολία "ΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ"—φαίνεται ἀπό τὶς Ἐπιστολὲς τοῦ ΠΑΥΛΟΥ , κυρίως τὴν "ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ" .

Σὲ αύτοὺς λοιπὸν τοὺς ΕΞ ΕΘΝΩΝ Ἰουδαιοχριστιανοὺς φρονῶ ὅτι ἀπευθύνεται τὸ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ.
Αὐτὸ φαίνεται ἀπὸ πολλὰ σημεῖα τοῦ ἐν λόγῳ Εὐαγγελίου ἐκ τῶν ὁποίων σημειῶ ἐδῶ δύο: 

1. ποτὲ δὲν θὰ ἔκανε λόγο ὁ "Ματθαῖος" σὲ ΕΚ ΓΕΝΕΤΗΣ ΙΟΥΔΑΙΟΥΣ γιὰ γέννηση ΕΚ ΠΑΡΘΕΝΟΥ γιὰ τὸν ἁπλούστατο λόγο ὅτι κατὰ τοὺς Ἑβραίους ὁ Μεσσίας θὰ καταγόταν ἀπὸ τὴν γενεὰ Δαβίδ, ἡ ὁποία καθοριζόταν ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ. 
Εἲτε λοιπὸν ὁ Ἰησοῦς ΕΙΝΑΙ ΓΝΗΣΙΟΣ ΓΥΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΣΗΦ —ΟΠΟΤΕ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΕΑ ΔΑΒΙΔ—εἲτε ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΥΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΣΗΦ , ΟΠΟΤΕ ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΜΕΣΣΙΑΝΙΚΗ ΓΕΝΙΑ ΔΑΒΙΔ .
 Ἔτσι θὰ σκεφτόταν ὁ ὁποιοσδήποτε ΕΚ ΓΕΝΕΤΗΣ ΙΟΥΔΑΙΟΣ, ἀφοῦ ἡ μητέρα, κατὰ τὸν ἑβραϊκὸ νόμο, δὲν καθορίζει τὴν φυλὴ ἢ τὴ γενιά, παρὰ μόνο τὸ ἄν εἶναι κάποιος Ἑβραῖος ἤ ὄχι...Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΓΕΝΙΑ (ἤ σὲ ποιὰ ἀπὸ τὶς 12 φυλὲς ἀνήκει ὁ κάθε Ἑβραῖος. Ἐξάλλου ἡ ἐκ Παρθένου γέννηση παρέπεμπε σὲ ἑλληνικοὺς μύθους γέννησης θεῶν ἀπὸ θνητὲς γυναῖκες—πχ Σεμέλη —ΠΡΑΓΜΑ ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ ΓΙΑ ΕΚ ΓΕΝΕΤΗΣ ΙΟΥΔΑΙΟΥΣ...)

2. Γράφει τὸ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ :
" ΕΩΣ ΑΝ ΠΑΡΕΛΘῌ Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ Η ΓΗ ,ΙΩΤΑ ΕΝ  Ἤ ΜΙΑ ΚΕΡΑΙΑ ΟΥ ΜΗ ΠΑΡΕΛΘῌ ΑΠΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ....
 ΟΣ ΕΑΝ ΛΥΣῌ ΜΙΑΝ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΟΥΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΞῌ ΟΥΤΩ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ,ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΚΛΗΘΗΣΕΤΑΙ ΕΝ Τῌ ΒΑΣΙΛΕΙᾼ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ" (Ματθ.5,18-19)
[ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: 
ὅσο ὑπάρχει ὀ κόσμος δὲν θὰ πάψει νὰ ἰσχύει  οὔτε ἔνα γιῶτα ἤ μιὰ κεραία ἀπὸ τὸν Νόμο {=Torah} ....
ὅποιος λοιπὸν καταργήσει ἀκόμα καὶ μιὰ ἀπὸ τὶς πιὸ μικρὲς Ἐντολὲς τοῦ Νόμου {=Torah } καὶ διδἀξει ἒτσι καὶ τοὺς ἄλλους, θὰ θεωρηθεῖ ἐλάχιστος στὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.]

Φρονῶ ὅτι τὸ ἐν λόγῳ λόγιο  δὲν ἀπευθύνεται σὲ ἐκ γενετῆς Ἑβραίους (λέγουσα τά ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ TORAH) ἀλλά σέ ΕΚ ΓΕΝΕΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ποὺ θέλουν νὰ γίνουν ΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ἀλλὰ τοὺς προβληματίζουν τὰ κηρυττόμενα ἀπὸ τὸν ΠΑΥΛΟ περὶ τῆς μὴ ὠφἐλειας τῆς Περιτομῆς ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ δηλ. τῆς Torah ...
Εἶναι σαφὲς νομίζω ὅτι τὸ ἐν λόγῳ χωρίο—ὅπως καὶ ἄλλα παρόμοια—ΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΕΥΘΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, ἀποκαλῶντας τον ΕΛΑΧΙΣΤΟ...
Νομἰζω πὼς ἀκούω ἐδῶ τὶς ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ τοῦ ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΘΕΟΥ γιὰ τὸν ὁποῖον κάνει λὸγο στὴν ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ ὁ Παῦλος, χωρὶς νὰ ἀναφέρει ὅμως τὶς αἰτιάσεις του.

Τούτων δοθέντων, φρονῶ ὅτι πρέπει νά μελετηθεῖ ξανὰ τὸ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ στὸ φῶς τοῦ εὐρύτερου ἰουδαιοχριστιανικοῦ κινήματος καὶ ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΙΞΗ μέ τὸ κήρυγμα τοῦ ΠΑΥΛΟΥ.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Χαῖρε Κωνσταντῖνε, τελευταῖε Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων!

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΤΗΝ 30η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940.

W.Bauer : Ὀρθοδοξία καὶ Αἵρεση στὸν ἀρχέγονο Χριστιανισμό. ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ .