ΕΠΙΟΥΣΙΟΣ ΑΡΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΡΤΟΣ.
Τὸ πασίγνωστο ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ ,ἡ λεγόμενη ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ, ἀπὸ τοὺς μοναδικοὺς θησαυροὺς τοῦ χριστιανισμοῦ ,εἶναι κατὰ βάσιν μιὰ ἐσχατολογικὴ προσευχή.
 Ἐξηγῶ·
καταρχὰς νὰ σημειώσω ὅτι τὴν προσευχὴ αὐτὴ μᾶς τὴν δίδαξε ὁ ΙΔΙΟΣ ὁ Ἰησοῦς γιὰ νὰ προσευχόμαστε  ΕΜΕΙΣ στὸν θεό, ὁπὀτε ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ μὲ σαφῆ καὶ ἀξιόπιστο τρόπο.

 Ἡ προσευχὴ ἀπευθύνεται στὸν θεὸ τοῦ Ἰσραὴλ (ἀγιαθήτω τὸ ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ, παραπομπή στὸ ΕΞ.3,15*) μὲ τὴν ἐπίκληση ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ.  Κι ἐπειδὴ ἡ προσευχὴ αὐτὴ δὲν ἔχει ΟΥΤΕ ΥΠΟΨΙΑ ΤΡΙΑΔΟΛΟΓΙΑΣ γι αὐτό μπορεῖ νὰ ἀπαγγελθεῖ ἄνετα καὶ ἀπὸ Ἑβραίους ἢ Μουσουλμάνους ἢ ὁποιονδήποτε πιστεύει στὴν ὕπαρξη θεοῦ.

Τὸ κεντρικὸ αἴτημα τῆς Κυριακῆς Προσευχῆς εἶναι ΝΑ ΕΛΘΗ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ ,Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΓΗ (ἐλθέτω ἡ βασιλεία Σου, γεννηθήτω τὸ θέλημα Σου, ὡς ἐν οὐρανῷ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ). ΤΟ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΑΥΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ "ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ".

Στὸ ἴδιο πλαίσιο βρίσκεται καὶ τὸ αἴτημα γιὰ τὸν ἄρτον τὸν ΕΠΙΟΥΣΙΟΝ.  Στὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ ΕΠΙΟΥΣΙΟΣ σημαίνει ὁ ΑΥΡΙΑΝΟΣ (λέμε πχ τὴν ἐπιοῦσαν -δηλ.αὐριανή- ἡμέρα).
Ἴδια σημασία τοῦ "ἐπιούσιος" ὑπάρχει καὶ στό ΑΡΑΜΑΪΚΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ τοῦ ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ (ὁ Ἰησοῦς μιλοῦσε ἀραμαϊκά) ὃπως παρατήρησε πρῶτος ἤδη ἀπὸ τὴν ὕστερη ἀρχαιότητα ὁ Ἁγ.Ἱερώνυμος μεταφράζοντας τὸ ΑΡΑΜΑΪΚΟ  Εὐαγγέλιο τῶν Ναζαρηνῶν · ἐκεῖ στὰ ἀραμαϊκὰ τὸ ΕΠΙΟΥΣΙΟΣ τοῦ ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ  μεταφράζεται μὲ τὸ  machar πού σημαίνει—ὅπως καί στὰ ἀρχαῖα ἑλληνικά—ΑΥΡΙΑΝΟΣ.
 Ἄρα ὁ ἐπιούσιος ἀρτος εἶναι ὁ ΑΥΡΙΑΝΟΣ ἄρτος , δηλ. ὁ ἄρτος τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ ἐπὶ γῆς ,γιατὶ τὸ machar ἔχει καὶ τὴν ἔννοια ἐκείνου τοῦ Μεγάλου Αὔριο τῆς ΗΜΕΡΑΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ- Jom Yahwe  (ἐξάλλου τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ στὸν Μυστικὸ Δεῖπνο  ἔχουν τὸ ἴδιο ἐσχατολογικὸ νόημα ὅταν λέει "οὐκέτι μὴ φάγω ἐξ αὐτοῦ ἕως ὅταν πληρωθῇ ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ—ΛΟΥΚ.22,16  ).

Συμπέρασμα ἀπό ὅλα αὐτά·
στὸ Πάτερ ἡμῶν ζητᾶμε ἀπὸ τὸν Γιαχβέ, νὰ φέρει ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ τὴν Βασιλεία Του ΕΠΙ ΓΗΣ ὄχι πλατωνικά, μεταφυσικά, ἀλλὰ πραγματικά (ΚΑΙΝΟΝ ΟΥΡΑΝΟΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΗΝ ΓΗΝ)  ὅπως κάνουν ἀκόμα οἱ Ἑβραῖοι στὸ Kaddish  ὅταν προσεύχονται νὰ φέρει ὁ θεὸς στὶς μέρες τους τὴν ΜΕΣΣΙΑΝΙΚΗ ΕΠΟΧΗ.
Μὲ μιὰ διαφορά·
 οἱ Ἑβραῖοι ἀναμένουν σὲ κάθε γενιὰ τὸν Μεσσία, ἐνῶ οἱ Χριστιανοὶ γνωρίζουν ἤδη ποιὸς εἶναι ΑΥΤΟΣ καὶ ἀναμένουν τὴν ΕΠΙ ΓΗΣ βασιλεία Του ποὺ ἤδη ἔχει ἀνατείλει μὲ τὴν ΑΝΑΣΤΑΣΗ.

ΙΔΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΟ ΕΒΡΑΪΚΟ KADDISH ,
ΓΙΑ ΝΑ ΦΑΝΟΥΝ ΟΙ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΤΟΥ & ΤΟΥ "ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ"  ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΔΕΙΧΘΕΙ Ο  ΚΟΙΝΟΣ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ.

Kaddish :
1. Ύψιστο καὶ ἁγιασμένο  ἂς ​​εἶναι το μεγάλο όνομά Του 
2 Στὸν κόσμο ποὺ δημιούργησε σύμφωνα μὲ τὸ θέλημά Του
3 Εἴθε νὰ ἱδρύσει τὴ βασιλεία Του
4 Καὶ ἡ σωτηρία Του νὰ ἀνθίσει καὶ ὁ χρισμένος Του νὰ ἔρθη γρήγορα
5 Κατὰ τὴν  διάρκεια τῆς ζωῆς σας και κατά τη διάρκεια των ημερών σας
6 Καὶ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ζωῆς ὅλου τοῦ Οἰκου τοῦ Ἰσραήλ .
7 Γρήγορα καὶ πολύ σύντομα! Ἀμήν . 

________
* στὸ ἑβραϊκὸ πρωτότυπο ,τὸ μασωριτικό,στὸ σημαντικὸ αύτὸ χωρὶο τῆς ΕΞΟΔΟΥ  (3,14‒15) τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ  ἀποδίδεται μὲ τὴν φράση ΕΙΜΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ (eheye aser eheye) ἐνῶ στὴν  ἑλληνικὴ μετάφραση τῶν Ο' ἀποδίδεται μὲ τὴν μετοχὴ τοῦ ρήματος "εἰμί" ,Ο ΩΝ.
Τὸ EHEYE = ΕΓΩ ΕΙΜΙ ἀνάγει τὸ ὄνομα ΓΙΑΧΒΕ  στὸ ρῆμα ΥΠΑΡΧΩ (hwh)

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Χαῖρε Κωνσταντῖνε, τελευταῖε Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων!

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΤΗΝ 30η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940.

W.Bauer : Ὀρθοδοξία καὶ Αἵρεση στὸν ἀρχέγονο Χριστιανισμό. ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ .