ΓΙΑΤΙ Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΟΡΑΝΙ..


  Ἔχουν ἐξαιρετικὸ φιλολογικὸ ἐνδιαφέρον—πέραν τοῦ θεολογικοῦ—οἱ δύο Ἐπιστολὲς τοῦ Ἀπ.Πσύλου Α' καὶ Β' ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ γραμμένες γύρω στὸ 55‒56 μΧ ,  καθὼς καὶ ἡ ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ ,διότι ἀποκαλύπτεται σὲ αὐτὲς ἡ λανθασμένη ΦΙΟΝΤΑΜΕΝΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ἀντίληψη πολλῶν περὶ τῆς ΚΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑ θεοπνευστίας τῆς Γραφῆς [ Sola Scriptura ] , ἠ ὁποία παραγνωρίζει τὴν ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ τῶν κειμένων—ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ.

 Ἐξηγῶ·
στὴν Α' Πρὸς Κορινθίους—ποὺ συνέταξε ὁ Παῦλος τὸ 55μΧ στὴν ΕΦΕΣΟ— ἀναφέρει ΣΑΦΩΣ  ὅτι εἶχε γράψει καὶ μιὰν ἄλλη ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗ  τῆς  Πρώτης  (ἄρα, ΧΑΜΕΝΗ)    ἐπιστολὴ, στὴν ὁποία ζητοῦσε νὰ μὴν συναναστρέφονται πόρνους οἱ Κορίνθιοι: 
"ἔγραψα ὑμῖν ἐν τῇ ἐπιστολῇ μὴ συναναμίγνυσθαι πόρνοις.."[Α'ΚΟΡ. 5,9]
{ Πολλοὶ εἰδικοὶ θεωροῦν ὅτι ἀποσπάσματα ἐκείνης τῆς ΠΡΩΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ βρίκεται στὴν Β'ΚΟΡ 6,14‒7,1. }.

Κάτι ἀνάλογο γιὰ μιὰ ΑΛΛΗ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ) ΧΑΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ἀναφέρει ὁ Παῦλος στὴν τωρινὴ Β'ΚΟΡ. κάνοντας λόγο γιὰ μιὰ Ἐπιστολὴ ποὺ ἔγραψε μὲ πολλὰ δάκρυα καὶ θλίψη : "ἐκ γὰρ πολλῆς θλίψεως ..ἔγραψα ὑμῖν διὰ  δακρύων"[ Β'ΚΟΡ.2,4] . 
Τέτοια Ἐπιστολὴ  ΕΚ ΔΑΚΡΥΩΝ ποὺ προκάλεσε ΛΥΠΗ στοὺς Κορινθίους δέν μπορεῖ νἆναι οὔτε ἡ Α' οὔτε ἡ Β' ὅπως αὐτὲς ὑπάρχουν σήμερα.
Ἄρα, πρόκειται γιὰ μιὰ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ,ΧΑΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ποὺ γράφτηκε μεταξὺ τῆς Α'ΚΟΡ καὶ τῆς Β'ΚΟΡ ,μεταξὺ 55 καὶ 56 μΧ καὶ ἡ ὁποία εἶχε ὡς κίνητρο τὸν πόλεμο ποὺ ἔκανε κάποιος ΕΚ ΤΩΝ ΥΠΕΡΛΙΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ {τῶν 12 ; }  στὸν Παῦλο ,ὅταν ἐκεῖνος ἐπισκέφτηκε  τὴν Κόρινθο γιὰ δεύτερη φορὰ,ἐρχόμενος  ἀπὸ τὴν ΕΦΕΣΟ. 
Ἐπιστρέφοντας   στὴν Ἔφεσο  ὁ Παῦλος φαίνεται ὅτι ἔγραψε αὐτὴν τὴν ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ἐπιστολὴ ποὺ τμήματα της σώζονται στὴν ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΚΔΟΧΗ τῆς Β'ΚΟΡ.[κεφ.10—13]
Ἀργότερα ἀπὸ τὴν Μακεδονία γράφει τὴν Β'ΚΟΡ στὴν ὁποὶα φαίνεται ὅτι ἡ ἔνταση ἐκείνη κατὰ τοῦ Παύλου εἶχε πιὰ ἐπιλυθεῖ [Β'ΚΟΡ, κεφ.1—9].

Μιὰ ἄλλη ἐπίσης ΧΑΜΕΝΗ ἐπιστολὴ τοῦ Πσύλου εἶναι αὐτὴ ΠΡΟΣ ΛΑΟΔΙΚΕΙΣ γιὰ τὴν ὁποία μιλᾶ στὴν ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ γράφοντας:
"ὅταν ἀναγνωσθῇ παρ'ὑμῖν ἡ ἐπιστολὴ ,ποιήσατε ἵνα καὶ ἐν τῇ Λαοδικέων ἐκκλησία ἀναγνωσθῇ· καὶ τὴν ἐκ Λαοδικείας ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀναγνῶτε"
[ΚΟΛ.4,16]
{ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ : ὅταν διαβάσετε αὐτὴν τὴν ἐπιστολή,στεῖλτε την νὰ διαβαστεῖ καὶ στὴν ἐκκλησία τῶν Λαοδικέων καὶ ἐσεῖς φροντῖστε νὰ πάρετε τὴν ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΥ ΕΣΤΕΙΛΑ ΣΤΟΥΣ ΛΑΟΔΙΚΕΙΣ γιὰ νὰ τὴν διαβάσετε}.
ΜΟΝΟ ΠΟΥ "ΠΡΟΣ ΛΑΟΔΙΚΕΙΣ" ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗΝ (ΣΗΜΕΡΙΝΗ) ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ..
(Ἀφήνω ἀνοιχτὸ ἐδῶ τὸ ζήτημα κατὰ πόοον ἡ ΠΡΟΣ ΚΟΛΛΟΣΑΕΙΣ ἀποτελεῖ ΓΝΗΣΙΑ ἐπιστολὴ τοῦ Παύλου..).

  Ἀπὸ τὴν ἂλλη μερια,  ὁ ΙΔΙΟΣ ὁ Ἀπ.Παῦλος ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΣΗ ΟΤΙ ΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ
 (ποὺ  κάλυπταν πρακτικές,ἐπίκαιρες ἀνἀγκες τῶν ΤΟΤΕ χριστιανικῶν κοινοτήτων) ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΟΥΝ ΚΑΠΟΤΕ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ δίκην TORAH, δεδομένου ὅτι  ὅλοι ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΠΙΣΤΕΥΑΝ ΟΤΙ ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ Η Β' ΠΑΡΟΥΣΙΑ (μάλιστα ὁ ἴδιος ὁ ΠΑΥΛΟΣ πίστευε ὅτι ΘΑ ΖΟΥΣΕ ΟΤΑΝ ΕΡΧΟΤΑΝ Ο ΚΥΡΙΟΣ
 —βλ Α' Θεσσ. 4,15  ὅπου γράφει :"ΗΜΕΙΣ ΟΙ ΖΩΝΤΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΛΕΙΠΟΜΕΝΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ").
Συνεπῶς ΟΛΗ  ΑΥΤΗ Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 
ΘΕΩΡΕΙΤΟ ΟΤΙ  ΕΙΧΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ.

Πράγματι, ἄν πίστευε  ὁ Παῦλος  ὅτι οἱ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ του θὰ ἀποτελοῦσε κἀποτε ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ἀφορῶσα σὲ ἀπώτερες γενεὲς, ΘΑ ΦΡΟΝΤΙΖΕ  ΗΤΑΝ ΣΑΦΕΣΤΕΡΟΣ ΣΕ ΚΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ—γιὰ νὰ τὰ μάθουν καὶ οἱ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΟΙ—ὅπως σὲ αὐτὰ ποὺ ἀναφέρει περὶ ΑΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΜΙΑΣ στὴν Β'ΘΕΣΣ.{2ο Κεφ}ὅταν γράφει :
"δὲν θυμᾶστε ποὺ σᾶς τὰ ἐξηγοῦσα ὅταν ἤμουν μαζὶ σας;"{=ΟΥ ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΤΕ ΟΤΙ
ΕΤΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΥΜΑΣ ΤΑΥΤΑ ΕΛΕΓΟΝ ΥΜΙΝ..}.
 Ὅμως ἀφοῦ ὁ Παῦλος καὶ ἡ Πρώτη Ἐκκλησία πίστευαν ὅτι ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ Η ΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ,δὲν ἔδειχναν ἐνδιαφέρον γιὰ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ἀνάπτυξη τῶν θεολογικῶν τους θέσεων. 

ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ὅταν καταστράφηκε ὁ Ναὸς (70μΧ) ΚΑΙ ΠΕΘΑΝΑΝ ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ , ἄρχισαν οἱ κατὰ τόπους χριστιανικὲς κοινότητες ΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΟΥΝ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΝ "ΚΑΝΟΝΑ" ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ. Καὶ αύτὸ δὲν ἔγινε ἀκαριαῖα ἀλλά ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΑΙΩΝΩΝ γι αὐτὸ καὶ συνεχῶς  ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΠΑΙΝΟΒΓΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΕΝΤΕΣ ΑΝΑ ΕΠΟΧΗ  "ΚΑΝΟΝΕΣ" ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
 (πχ Ποιμὴν τοῦ Ἑρμᾶ, Ἀποκάλυψη Πέτρου, Ἐπιστολὴ Βαρνάβα κλπ).

Γιατὶ τὰ γράφω ὅλα αὐτά τὰ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ;

Γιὰ νὰ δείξω ὅτι ἡ θεοπνευστία ἀφορᾶ στὸ πνεῦμα κι ὄχι στὸ γράμμα τῶν κειμένων τῆς Γραφῆς ,ΓΙΑΤΙ Η ΒΙΒΛΟΣ  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΟΡΑΝΙ, ἐπειδὴ ὀ Χριστιανισμὸς δὲν εἶναι θρησκεία τοῦ βιβλίου ,δηλ ἑνὸς λόγου βωβοῦ καὶ ἄλαλου ,ἀλλὰ τοῦ ΖΩΝΤΟΣ Λόγου ,τοῦ Ἐνσαρκωθέντος.
Κι ἑπειδὴ ἡ Καινὴ Διαθήκη ΔΕΝ εἶναι Κοράνι γι αύτὸ ΜΕΤΑΦΡΑΖΕΤΑΙ ,χωρὶς νὰ ἀπωλέσει τὴν θεοπνευστία της...


Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ : ὅλη ἡ ἀλήθεια.

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ "ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ '73 "