Ὅταν ἡ Ἱστορία εἶναι ζωντανή, γίνεται μῦθος.
Κατάλαβα τὶ σημαίνει ὀ βρεττανικὸς θρόνος γιὰ τὴν αὐτοσυνειδησία τῶν Βρεττανῶν, ὅταν τὸ 2002, ἐπ εὐκαιρίᾳ τοῦ Ἰωβηλαίου τῆς Ἐλισάβετ, βρέθηκα στὸ Κάστρο Windsor.  Ἐκεῖ στὸ Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγ.Γεωργίου ΜΕΤΡΗΣΑ  τοὺς βασιλικοὺς Τάφους τῶν Βρεττανῶν ἐστεμμένων  καὶ βρῆκα ΠΡΩΤΟΝ τὸν Τάφο τοῦ ΕΔΟΥΑΡΔΟΥ Δ' τοῦ ἔτους 1483 !


Τότε συνειδητοποίησα ὂτι οἱ Ἄγγλοι ἐπισκἐπτες τοῦ Ουίνδσορ ,τῆς ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ δηλ,. προσκυνῶντας τοὺς Τάφους τῶν Βασιλέων τους, ΕΧΟΥΝ ΠΡΟ ΟΦΘΑΛΜΩΝ  ΖΩΣΑ  ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 1483...

Μὲ πῆρε τὸ παράπονο γιατὶ σκέφτηκα ὅτι οἱ Σαρκοφάγοι τῶν βυζαντινῶν αύτοκρατόρων ἀπὸ τὸ 337 μΧ (1000 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΤΟΥΣ ΑΓΓΛΟΥΣ)  βρίσκονται ΠΕΤΑΜΕΝΟΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (καθότι ὁ Ναὸς τῶν Ἁγ.Ἀποστόλων ὅπου βρίσκονταν κατὰ τὴν βυζαντινὴ περίοδο, μετατράπηκε στὸ ΦΑΤΙΧ ΤΖΑΜΙ ἀπὸ τὸν Μωάμεθ τὸ 1453  κι οἱ αύτοκρατορικὲς σαρκοφάγοι ΠΕΤΑΧΤΗΚΑΝ ΕΞΩ..)Σκέφτηκα ἐπίσης τὴν δική μας ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ  ἱστορικὴ ΑΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑ δεδομένου ὅτι ΕΧΟΥΜΕ ΑΚΟΜΗ ΚΛΕΙΣΤΟ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ "ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΣΗΜΑ" μέ τοὺς Τάφους τῶν δικῶν μας Μεγάλων Προγόνων, πχ . ΠΕΡΙΚΛΗ,ΣΩΚΡΑΤΗ,ΠΛΑΤΩΝΑ κλπ  ΕΞΑΦΑΝΙΣΜΕΝΩΝ κάτω ἀπό τὴν γῆ...


Καὶ κάτι πολιτικό·
τὸ νόημα τοῦ βασιλικοῦ θεσμοῦ ἑδράζεται στὴν ἰδέα ὃτι πρἐπει ὁ ἀρχηγὸς τοῦ Κράτους ΝΑ ΜΗΝ  ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ, ΕΚΛΟΓΕΣ  ΚΑΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΩΣΤΕ  ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΦΡΑΖΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  ΤΗΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ...

Καί μιὰ λεπτομέρεια·
ὁ Πρόεδρος πχ τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας εἶναι ὁ ἀρχηγὸς τοῦ Κράτους τῆς Ἑλλάδος, ἐνῶ ὁ Βασιλιᾶς τῶν Ἑλλήνων (ὄχι ἁπλῶς ,τῆς Ἑλλάδος) εἶναι ὁ ἡγἐτης τῶν ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ Ἑλληνων..
Τεράστια ἡ διαφορὰ  ἐν προκειμένῳ 
γιὰ τοὺς ὑποψιασμένους ἱστορικά ..
 ΑΝΑΚΤΟΡΟ WINDSOR

______


ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ
ΣΑΡΚΟΦΑΓΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ
___________________________________________________

ΚΗΔΕΙΑ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΑΥΛΟΥ
(9-3-1964)____

ΓΑΜΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΑΝΝΑΣ-ΜΑΡΙΑΣ
28-9-1964_________________Η ΚΗΔΕΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 
(19-9-2022)
Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Χαῖρε Κωνσταντῖνε, τελευταῖε Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων!

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΤΗΝ 30η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940.

W.Bauer : Ὀρθοδοξία καὶ Αἵρεση στὸν ἀρχέγονο Χριστιανισμό. ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ .