Πῶς συγκροτήθηκε ὁ "Κανόνας" τῆς Καινῆς Διαθήκης.
 
Ἡ Καινὴ Διαθήκη, ἕνα σύνολο 27 βιβλίων, δέν συγκροτήηκε διὰ μιᾶς, ἀλλὰ διαμορφώθηκε  μέσα σὲ μιὰν σειρὰν ΑΙΩΝΩΝ ,παρὰ τὰ ὁσα  περὶ τοῦ ἀντιθέτου ΦΑΝΤΑΖΟΝΤΑΙ  διάφοροι  φονταμενταλιστὲς (ὅλων τῶν δογμάτων). 
Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἡ Καινὴ Διαθήκη τοῦ 2ου αἰ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑ μὲ τὴν Καινὴ Διαθήκη τοῦ 3ου ἢ τοῦ 4ου αἰῶνα !
Συγκεκριμένα : 
ἀπὸ τοὺς ἀρχαιότερους ΚΩΔΙΚΕΣ * τῆς Καινῆς Διαθήκης, ὁ  ΣΙΝΑΪΤΙΚΟΣ  (4ος αἰ) συμπεριλαμβάνει στὰ γνωστὰ βιβλία τῆς ΚΔ , τὸν ΠΟΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΡΜΑ καὶ τὴν ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΒΑΡΝΑΒΑ , 
ὁ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ περιέχει τὶς ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Α' καὶ Β' ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ,
 ἐνῶ στὸν ΒΑΤΙΚΑΝΟ ΚΩΔΙΚΑ δὲν περιέχονται οἱ Ποιμαντικὲς Ἐπιστολὲς καὶ ἡ Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννη.

Παρομοίως ὁ ΚΑΝΟΝΑΣ ΜΟΥΡΑΤΟΡΙ** (200μΧ) περιέχει τὴν ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΕΤΡΟΥ , τὶς  ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΛΑΟΔΙΚΕΙΣ καὶ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΣ, τὴν ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ ,
ἐνῶ δὲν περιέχει τὴν Α' ΠΕΤΡΟΥ καὶ τὴν ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ.
Τὴν ἴδια ἐποχὴ ὁ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ κατατάσσει στὴν Καινὴ Διαθήκη τὸν ΠΟΙΜΕΝΑ τοῦ ΕΡΜΑ , ἐνῶ ὁ ΚΛΗΜΗΣ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΥΣ θεωρεῖ ὡς Γραφὴ τὴν ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΕΤΡΟΥ ,τὴν ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΒΑΡΝΑΒΑ,τὴν Α’ ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ , τὸν ΠΟΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΡΜΑ καὶ τὴν ΔΙΔΑΧΗ. (βλ. ἐπίσης  Εὐσ. Ἐκκλ.Ἱστ. 6,14,1)

ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΜΙΛΑΜΕ;

Γιὰ νὰ μὴν τὰ πολυλογῶ, ἀπὸ τὸν 2ο ἐως τὸν 4ο αἰ. ἡ Ἐκκλησία συζητοῦσε ΠΟΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ "ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΑ" ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΟΧΙ· στὴν Ἀνατολή δὲν ἐδέχοντο τὴν ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΗ (γι αὐτό καὶ ἀπουσιάζει ἀπὸ τὰ πλεῖστα τῶν χειρογράφων) στὴν Δύση ἀμφισβητοῦσαν τὴν ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ, ἐνῶ ὁλοι δέχονταν τὴν θεοπνευστία βιβλίων ὅπως ἡ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΒΑΡΝΑΒΑ καὶ ὁ ΠΟΙΜΗΝ ΤΟΥ ΕΡΜΑ.

Τέλος πάντων κατὰ τὴν Α' ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (325μΧ) φαίνεται ὅτι ἔχει πιὰ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΘΕΙ ὁ -ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ-Κανόνας τῶν 27 βιβλίων τῆς ΚΔ  καὶ τοῦτο πιστοποιεῖται ἀπό τὴν 39η ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ τοῦ Μ.Ἀθανασίου (367μΧ) ὅπου ἀναφέρονται  ὡς "κανονικά" {=ἀνήκοντα στὸν Κανόνα } τὰ 27 βιβλία τῆς Καινῆς Διαθήκης ποὺ ἔχουμε σήμερα.

 Τὶ σημαίνουν  ὅλα τοῦτα τὰ... φιλολογικά;
 Ὅτι δέν δημιούργησε ἡ Γραφὴ τὴν  Ἐκκλησία, ἀλλὰ τὸ ἀντίστροφο·
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΤΗΝ ΓΡΑΦΗ καὶ
 βάζοντας  ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ  στὰ βιβλία τοῦ Κανόνα της, ἔθεσε ὅριο στὴν Παράδοση, ΥΠΟΤΑΣΣΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΤΗΝ -ΟΡΙΣΘΕΙΣΑ- ΓΡΑΦΗ. 
Ἦταν ἡ στιγμή, ὅπως γράφει ὀ Cullmann "ποὺ ἡ χρονικὴ ἀπόσταση ἀπὸ τὸ Κεντρικὸ Σημεῖο {= ΕΝΣΑΡΚΩΣΗ}  εἶχε γίνει πιὰ τόσο μεγάλη ,ὥστε δὲν ἦταν πιὰ δυνατὸ νὰ θεωρεῖται ὅτι ὁλόκληρη ἡ μετά τὴν Ἀνάσταση πορεία ἀνήκει σὲ αὐτὸ τὸ Κεντρικὸ Σημεῖο". (O.Cullmann, ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ, σελ.168·Ἄρτος Ζωῆς, 1980).

 Σὲ κάθε περίπτωση, ὅπως ἔχω ξαναπεῖ πολλὲς φορὲς, Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΟΡΑΝΙ καὶ ὁ  Χριστιανισμὸς δὲν εἶναι θρησκεία τοῦ βιβλίου δηλ ἑνὸς λόγου ΒΩΒΟΥ καὶ ΑΛΑΛΟΥ , ἀλλὰ τοῦ ΖΩΝΤΟΣ Λόγου· γι αύτὸ καὶ ἡ θεοπνευστία δὲν ἀναφέρεται στὸ ΓΡΑΜΜΑ τῆς Γραφῆς ἀλλὰ στὸ ΠΝΕΥΜΑ.________
* ὁ κώδικας ἀποτελεῖται ἀπὸ σειρὰ φύλλων περγαμηνῆς (συνήθως)  ἐπικολλημένων (4 φύλλα=τετράδιο)  σὰν τὰ σημερινὰ βιβλία, ἐνῶ τὸ εἱλητάριο εἶναι συνεχὴς πάπυρος πολλῶν μέτρων (πχ οἱ ΠΡΑΞΕΙΣ χρειάστηκαν πάπυρο μήκους 9m ) τυλιγμένων γύρω ἀπὸ δύο κοντάκια.

**ὁ κατάλογος αύτὸς τῶν βιβλίων τῆς Καινῆς Διαθήκης πρἐπει νὰ γράφτηκε (ὅπως ἀναφέρει) τὴν ἐποχὴ συγγραφῆς τοῦ ΠΟΙΜΕΝΑ τοῦ ΕΡΜΑ (2ος αἰ.μΧ) καὶ βρέθηκε τὸ 1740 στὴν Ἀμβροσιανὴ Βιβλθοθήκη τοῦ Μιλάνου ἀπὸ τὸν μοναχὸ Muratori (ἐξ οὗ καὶ τὸ ὄνομα του).ΥΓ γιὰ ὅποιον ἐνδιαφέρεται γιὰ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ προτείνω τὰ · συγγράμματα τῶν Brown & Ehtman :
R.BROWN, An introduction to the New Testament,1997
& B.D.EHRMAN,The New Testament.A historical Introduction to the Early Christisn Writing,1997


ΥΓ2 στὴν φωτο (ἐπἀνω) τὸ ἀρχαιότερο χειρόγραφο τῆς Καινῆς Διαθήκης, ὁ πάπυρος  Rylands  P52, μὲ ἀπόσπασμα τοῦ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ (βρέθηκε τὸ 1920 στὴν Αἴγυπτο) καὶ χρονολογεῖται στὰ μέσα τοῦ 2ου αἰ.μΧ.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Χαῖρε Κωνσταντῖνε, τελευταῖε Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων!

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΤΗΝ 30η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940.

Κων/νος Παπαπέτρου: ΘΕΟΛΟΓΙΑ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ (ὁλόκληρη ἡ διάλεξη τοῦ 1983 & ἡ συζήτηση ποὺ ἀκολούθησε)