Π. Βασιλειάδης : ΤΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ.
Ὅ, τι καλύτερο ἔχω διαβάσει γιὰ τὸν ΑΠ.ΠΑΥΛΟ, τὸν πρῶτο τοῦ Χριστιανισμοῦ , μετὰ τὸν Ἕνα {=Χριστό} ἀποτελεῖ τὸ "ΠΑΥΛΟΣ :ΤΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ". Πρόκειται γιὰ ἕνα ἀποκαλυπτικὸ σύγγραμμα ἑνὸς ἀπὸ τοὺς μεγαλύτερους,ἐν ζωῇ,  ὀρθόδοξους πανεπιστημιακοὺς θεολόγους ,τὸν ΠΕΤΡΟ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ.
Τὸ ἐν λόγῳ πόνημα διευκρινίζει καίρια έρωτήματα καὶ γιὰ τὴν ΠΡΟΠΑΥΛΕΙΑ θεολογία σχετικὰ μὲ  τὸ φλέγον ἐρώτημα ΓΙΑΤΙ ΣΤΑΥΡΩΘΗΚΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ (ἐρώτημα γιὰ τὸ ὀποῖο ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΟΙΝΗ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΔ) καθὼς καὶ γιὰ τὴν Παύλεια Σωτηριολογία καὶ Ἠθική. 
Ὁ Βασιλειάδης ἐξηγεῖ ὅτι ἡ Ἠθικὴ διδασκαλία τοῦ Παύλου πρέπει νὰ ἰδωθεῖ ὑπὸ τὸ πρῖσμα τῆς ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ προοπτικῆς δηλ. τοῦ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟΥ έρχομοῦ τῆς Βασιλείας. Ἔτσι αἴρονται καὶ οἱ ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΕΙΣ τῆς παύλειας διδασκαλίας γιὰ τὴν έρωτικὴ ἠθική (ΠΟΥ ΤΟΣΟ ΤΑΛΑΝΙΣΕ ΤΟΝ ΜΠ.ΡΑΣΣΕΛ—καὶ πολλοὺς ἄλλους σοφούς).
Τέλος τὸ βιβλίο αύτὸ δίνει ἀπάντηση καὶ στὸ ΙΣΤΟΡΙΚΟ έρώτημα τῆς προέλευσης τῆς Theologia Crucis  τοῦ ΠΑΥΛΟΥ.

________
ΥΓ γιὰ τὴν ὕπαρξη καὶ μιᾶς ΑΛΛΗΣ θεολογίας μὴ ἐπικεντρωμὲνης στὸν Σταυρό,ἀλλὰ στὴν ΔΙΔΑΧΗ τοῦ Ἰησοῦ ,κάνει λόγο ὁ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ καὶ σὲ ἕνα ἄλλο σπουδαῖο σύγγραμμά του γιὰ τὸ ὁποῖο ἔχω γράψει παλαιότερα (καὶ ἀλλοῦ*)  τὸ ὁποῖο ἀναφέρεται στὴν  χαμένη ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΛΟΓΙΩΝ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ, τὸ ἀρχαιότερο Εὐαγγέλιο.

_____________
ΥΓ2 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ :
Κεφάλαιο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΑΥΛΕΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑ
1.1 Οἱ ἀπαρχὲς τῆς ἔρευνας στὴν παύλεια θεολογία
1.2 Οἱ νεώτερες ἐξελίξεις στὴν ἐπιστήμη τῆς παύλειας θεολογίας
1.3 Πρὸς μιά «ἀλλαγή παραδείγματος»: Ἀναγκαῖες τομές στὴν παύλεια θεολογία
1.4 Βιβλιογραφικά πρόσθετα
Μέρος Πρῶτο: ΤΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΥΛΕΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑ
Κεφάλαιο 2 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΗΣ ΠΑΥΛΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟ-ΠΑΥΛΕΙΑΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ
2.1 Τὸ πρόβλημα
2.2 Ἡ πορεία τῆς ἔρευνας μέχρι σήμερα
2.3 Τὰ σωτηριολογικά δεδομένα τῆς Κ.Δ.
2.4 Μέθοδος καὶ διάταξη τῆς ὕλης
2.5 Σύνοψη
Κεφάλαιο 3 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΥΛΕΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑΣ
3.1 Τὸ γεγονός τοῦ σταυρικοῦ θανάτου τοῦ Ἰησοῦ
Η ἱστορικότητα τοῦ σταυρικοῦ θανάτου τοῦ Ἰησοῦ
Ἡ κεντρικότητα τοῦ σταυρικοῦ θανάτου τοῦ Ἰησοῦ στὸν ἀρχέγονο χριστιανισμό
3.2 Προπαύλειες ἑρμηνεῖες τοῦ σταυρικοῦ θανάτου τοῦ Ἰησοῦ
3.2.1 Ἡ «προφητική ἑρμηνεία τοῦ θανάτου τοῦ Ἰησοῦ
(α) Α' Θεσ. 2,15
(β) Πραξ 7,52
(γ) Μαρκ 12, 1-12 παρ.
(δ) Η πηγή τῶν Λογίων [. ..]
Κεφάλαιο 4 Η ΠΑΥΛΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΩΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑ
4.1 Μεθοδολογικές προϋποθέσεις
4.2 Ὁ λόγος τοῦ σταυροῦ κέντρο τῆς παΰλειας σωτηριολογίας
Κεφάλαιο 5 ΟΙ ΚΟΣΜΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΥΛΕΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κεφάλαιο 6 ΑΠΟ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ (ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΟΛΟΓΙΑ) ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
6.1 Προλεγόμενα
6.2 Μετανεωτερικότητα καὶ παύλεια σωτηριολογία
6.3 Ἀπό τὸ εσχατολογικό καὶ λειτουργικὸ στὸ ἱστορικό πλαίσιο
6.4 Πέραν τῆς συμβατικῆς σταυρικῆς θεολογίας
6.5 Πρὸς μιὰ νέα θεώρηση τῆς σταυρικῆς θεολογίας τοῦ ἀποστόλου Παύλου
Μέρος Δεύτερο: ΤΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΥΛΕΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ
Κεφάλαιο 7 Η ΠΑΥΛΕΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ
7.1 Προλεγόμενα
7.2 Ἡ πατερικὴ παρακαταθήκη τοῦ περί ἐκκλησίας λόγου
7.3 Ἡ προπαύλεια ἐκκλησιαστικὴ αὐτοσυνειδησία
7.4 Τὸ παλαιοδιαθηκικὸ ὑπόβαθρο τῆς παύλειας ἐκκλησιολογίας
7.5 Ἡ παύλεια συμβολὴ στὴ χριστιανικὴ ἐκκλησιολογία
Κεφάλαιο 8 Η ΠΑΥΛΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΟΛΟΓΙΑ
8.1 Προλεγόμενα
8.2 Ἡ εὐχαριστιακὴ ἐκκλησιολογία
8.3 Τὸ χριστολογικὸ ὑπόβαθρο τῆς παύλειας εὐχαριστιολογίας
8.4 Οἱ νεώτερες θεωρήσεις τῆς παύλειας εὐχαριστιολογίας
8.5 Τὰ εὐχαριστιακὰ λόγια στὴν παύλεια (καὶ τὴν παράλληλη συνοπτική) γραμματεία
8.6 Συμπεράσματα: Ὁ ἐσχατολογικὸς χαρακτήρας τῆς εὐχαριστίας
8.7 Παράρτημα: Σύνοψη τῶν εὐχαριστιακῶν λογίων
Μέρος Τρίτο: ΤΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΥΛΕΙΑ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Κεφάλαιο 9 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΠΑΥΛΟ
Κεφάλαιο 10 ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΥΛΕΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑ
Κεφάλαιο 11 Η ΠΕΡΙ ΕΙΡΗΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
Κεφάλαιο 12 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΥΛΕΙΑΣ ΛΟΓΕΙΑΣ
Κεφάλαιο 13 Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
Κεφάλαιο 14 Η ΕΝΟΤΗΤΑ Β' ΚΟΡ 8-9 ΣΤΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ
Κεφάλαιο 15 Η ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΕΙΑΣ (ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΟ ΚΕΦ. 8)
Κεφάλαιο 16 Η ΑΙΣΙΟΔΟΞΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ (ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΟ ΚΕΦ. 9)

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Χαῖρε Κωνσταντῖνε, τελευταῖε Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων!

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΤΗΝ 30η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940.

W.Bauer : Ὀρθοδοξία καὶ Αἵρεση στὸν ἀρχέγονο Χριστιανισμό. ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ .