Ἡ 3η Ἀναζήτηση τοῦ Ἱστορικοῦ Ἰησοῦ.


Δὲν ἦταν δυνατὸν ἡ ἀνἀπτυξη τῆς ἱστορικῆς ἐπιστήμης, τῆς φιλολογίας ,τῆς ἀρχαιολογίας  καὶ τῆς θεολογίας τὸν 19ο αἰ. νὰ μὴν ἐνδιαφερόταν γιὰ  τὸ ἱστορικὸ πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ ,τῆς μεγαλύτερης Προσωπικότητας στὴν Ἱστορία.
 Ἔτσι λοιπὸν ξεκίνησε ἡ λεγόμενη " ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ" τοῦ  ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΙΗΣΟΥ.

Μποροῦμε νὰ χωρίσουμε σὲ τρεῖς περιόδους αὐτὴν τὴν ἔρευνα·

1. Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ 19ου αἰ ξεκίνησε μὲ τὸν Reimarus συνεχίστηκε μὲ τούς Strauss, Renan κλπ  καὶ κατέληξε  στὸν Weiss  καὶ τὸν Schweitzer.
Συμπέρασμα αὐτῆς τῆς ἔρευνας ἦταν ὅτι ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ διότι οἱ πηγὲς εἶναι πενιχρές (ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ, ΑΛΛΑ’ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΚΗΡΥΓΜΑΤΩΝ) καὶ ἐν τέλει στὸ μόνο ποὺ μποροῦμε νὰ φτάσουμε εἶναι ΣΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΆΡΧΕΓΟΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.
Πάντως ὁ Weiss (στὸ ἀνεπανάληπτο πόνημα του "ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ"—1892)  καὶ ὁ Schweitzer  κατέληξαν στὸ συμπέρασμα ὅτι τὸ κήρυγμα τοῦ Ἰησοῦ ΠΕΡΙ ΕΡΧΟΜΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ εἶχε σαφῶς ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ.
 (Ἀπὸ τοὺς προγενέστερους, ἄλλοι θεώρησαν τὸν Ἰησοῦ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΟ ΖΗΛΩΤΗ— ὅπως ὁ Reimarus —καὶ ἄλλοι, οἱ περισσότεροι —πχ  Renan —ὡς ἕναν Ἑβραῖο..ΣΩΚΡΑΤΗ) 
Τὴν 1η ἀναζήτηση συνόψισε τὸ 1903/09 ὁ Schweitzer  στὸ κλασσικὸ ἔργο του "ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ"(μεταφράστηκε τὸ 1982 στὰ ἑλληνικὰ ἀπὸ ὁμάδα θεολόγων στὶς ἐκδ. ΑΡΤΟΣ ΖΩΗΣ) 

2. Μεταπολεμικὰ ἡ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ξεκίνησε μὲ τὴν διάλεξη τοῦ Käseman τὸ  1953 στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Μάρμπουργκ μὲ θέμα "ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΙΗΣΟΥ". 
 Ἡ ἐρευνα αύτὴ κατέληξε στὸ συμπέρασμα ὅτι ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΛΙΓΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΙΗΣΟΥ γιατὶ τὸ κήρυγμα τῆς Ἐκκλησίας στὰ Εὐαγγέλια ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΑΙ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ .
Πάντως καὶ ἡ 2η ἀναζήτηση συμφωνεῖ μὲ τὴν 1η στὸ ὅτι τὸ κἠρυγμα τοῦ Ἰησοῦ εἶχε ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΑ χαρακτηριστικά.
(Αὐτὴ  ἡ θἐση περὶ τοῦ Ἰησοῦ ὡς  ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΗΡΥΚΑ ἀποτελεῖ σήμερα ΚΟΙΝΟ ΤΟΠΟ  ποὺ ἔχει  ἀποσπάσει ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ τὸ ἐπιστημονικὸ consensus —ἀσχέτως ἂν ἐν Ἑλλάδι  αὐτὸ τὸ ἀγνοοῦν  ΠΛΕΙΣΤΟΙ..)

3. Ἡ 3η ἀναζἠτηση ξεκίνησε τὴν δεκαετία '80 ὅταν ἤμουν φοιτητής, μὲ τὸ βιβλίο τοῦ E.P.  Sanders  "Ο ΙΗΣΟΥΣ ΚΑΙ Ο ΙΟΥΔΑΪΣΜΟΣ (1985
 Ἕνα γνωστὸ βιβλίο του—βλ.φωτο—τὸ "ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ" τοῦ 1993  μεταφράστηκε καὶ στὰ ἑλληνικά . ( Ὁ Sanders  ἀπεβίωσε πρόσφατα : 21-11-2022)
Αὐτὴ ἡ ἔρευνα  εἶναι ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ καὶ μετέχουν ἐπιγραφολόγοι,  φιλόλογοι, άρχαιολόγοι , Ἑβραῖοι,  καὶ βεβαίως θεολόγοι ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ . Κέντρο της εἶναι ἡ ἐρευνα ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΪΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ , ΤΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΕΣΣΑΙΩΝ, ΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ κλπ . 
 Ἡ 3η Ἀναζήτηση θεωρεῖ ὅτι τὸ Κίνημα τοῦ Ἰησοῦ πρἐπει νὰ κατανοηθεῖ μἐσα στὰ πλαίσια τῶν ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΩΝ κινημάτων τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ τῆς ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΝΑΟΥ.
Τὸ "ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ" / JESUS SEMINAR τῶν καθηγητῶν στό Berkeley τῆς ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ ἔχει προσφέρει πολλὰ  ἐν προκειμένῳ στὴν ΧΑΛΕΠΩΤΑΤΗ ἐπιστημονικῶς , διάκριση μεταξὺ  τῶν λογίων τοῦ ΙΔΙΟΥ τοῦ Ἰησοῦ καὶ τῶν λογίων τῆς μεταπασχάλιας κοινότητας,δηλ. τῆς ἀρχέγονης Ἐκκλησίας. 
 Ἐπίσης τὸ Σεμινάριο αὐτὸ ἔλαβε ὑπόψιν του καὶ τὰ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ—πχ τὸ ΚΑΤΑ ΘΩΜΑΝ, τὸ λεγόμενο 5ο Εὐαγγέλιο—δεδομένου ὀτι ΚΑΙ Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΛΟΓΙΩΝ  (Q) ποὺ προηγεῖται τῶν Εὐαγγελίων ,ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟ ΠΑΘΟΣ, δίνοντας βάση μόνο στὴν Διδασκαλία τοῦ Ἰησοῦ  ΟΠΩΣ ΚΑΝΟΥΝ ΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ .(βλ. Π.Βασιλειἀδης, Τὰ Λόγια τοῦ Ἰησοῦ. Τό ἀρχαιότερο Εὐαγγέλιο. Ἄρτος Ζωῆς,2005) 
Κατὰ τὸ Σεμινἀριο τῆς Καλιφόρνια, ὁ Ἰησοῦς ἦταν τρόπον τινα, ἕνας Ἰουδαῖος ΚΥΝΙΚΟΣ φιλόσοφος χωρὶς ἐσχατολογικὲς ἐπαγγελίες καὶ μὲ σαφῆ ΓΝΩΣΤΙΚΑ χαρακτηριστικά.
Οἱ περισσότεροι, ὡστόσο, ἐρευνητὲς θεωροῦν ὅτι τὸ κήρυγμα τοῦ Ἰησοῦ ἦταν ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΟ καὶ ὁτιδήποτε διαφορετικὸ ὑποστηρίξει κανεὶς   ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΔΕΑ ΤΩΝ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ ...

 Ἡ 3η ἀναζητηση τοῦ ἱστορικοῦ Ἰησοῦ δέν έχει λήξει καὶ προβλέπω ὅτι ΚΑΜΜΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ  ΔΕΝ ΘΑ ΛΗΞΕΙ ΠΟΤΕ καθόσον ,πέραν τοῦ ὅτι ὁ Ναζωραῖος θὰ ἀποτελεῖ σημεῖον ἀντιλεγόμενον εἰς τοὺς αἰῶνας ,ταυτόχρονα θὰ εἶναι πάντοτε ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ.._______
ΥΓ πρὶν 20 χρόνια παρουσίασα μιὰ σχετικὴ διάλεξη  γιὰ τὸ ἐν λόγῳ θέμα στὴν ΕΚΦΕ (ἐνωση καθολικῶν φοιτητῶν Ἑλλάδος). 
Βλ. περίληψη της  στὸ βίντεο:


ΥΓ2 στὴν Ἑλλάδα (καὶ γενικῶς στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία) ΠΛΗΝ ΤΟΥ καθ. Σ.  ΑΓΟΥΡΙΔΗ (καὶ κάποιων ἐπιγόνων του πχ τοῦ ΠΕΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ)  οὐδεὶς ἐχει ἐνδιαφερθεῖ ἢ ἀσχοληθεῖ  σοβαρὰ μὲ τὴν ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  ἔρευνα τοῦ ἱστορικοῦ προσώπου τοῦ Ἰησοῦ..


Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Χαῖρε Κωνσταντῖνε, τελευταῖε Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων!

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΤΗΝ 30η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940.

W.Bauer : Ὀρθοδοξία καὶ Αἵρεση στὸν ἀρχέγονο Χριστιανισμό. ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ .