Τὶ ἦταν ἡ Διαλεκτικὴ καὶ ἡ Μαιευτικὴ μέθοδος τοῦ Σωκράτη.
 Ἡ ἐρώτηση ἀφορᾶ τοὺς μαθητὲς τῆς Γ' Λυκείου ἀνθρωπιστικῶν σπουδῶν ,ἀλλὰ καὶ κάθε πνευματικὸ ἄνθρωπο  (ἀφορμὴ ἔλαβα ἀπὸ ἀπορία κάποιου φίλου ποὺ ἔχει ὁδηγηθεῖ σὲ παρανοήσεις)
Καταρχὰς νὰ πῶ ὅτι λέγοντας Σωκρατικὴ Διαλεκτικὴ ἐννοοῦμε ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ Διαλεκτικὴ διότι ὁ Σωκράτης δὲν ἔγραψε τίποτα...
Τέλος πάντων ,τὰ γράφω περιληπτικά·

Διαλεκτικὴ εἶναι ὁ διάλογος ποὺ μέσῳ τοῦ ὀρθοῦ λόγου προσπαθεῖ νὰ φτάσει στὴν ἀλήθεια τῶν πραγμάτων *. Ἔτσι ὁ Σωκρἀτης μὲ ἐρωτήσεις προσπαθοῦσε νὰ ὁδηγήσει τὸν συνομιλητή του ΣΤΙΣ ΑΚΡΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ
 ὥστε νὰ δείξει τὴν σαθρότητα τους. 
Βεβαίως εἶναι ἄκρως ΣΟΦΙΣΤΙΚΟ ὅλο αὐτὸ, διότι ΚΑΘΕ ΑΠΟΨΗ ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ ΟΤΑΝ ΟΔΗΓΗΘΕΙ ΣΤΙΣ ΑΚΡΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ...
Γιατὶ τὸ ἔκανε αὐτὸ ὁ Σωκρἀτης ,δηλ. ὁ Πλάτων ;
 Ἐπειδὴ πίστευε στὴν ΟΡΦΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΟΫΠΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ (σήμερα τὴν λέμε ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ) σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία Η ΨΥΧΗ ΤΑ ΞΕΡΕΙ ΟΛΑ ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΕΙΔΕ ΣΤΟΝ ΥΠΕΡΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΠΟ **ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΣΑΡΚΩΣΗ ΤΗΣ .
 Ἐπειδὴ ὅμως τὰ ἔχει λησμονήσει, χρειάζεται νὰ τῆς τὰ ΘΥΜΙΣΕΙ κἀποιος μἐσῳ τῆς Διαλεκτκῆς. Αὐτὸ τὸ "ξύπνημα τῆς μνήμης τῆς Ψυχῆς" ὀνομάζεται ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ (γνῶσις=ἀνάμνησις/βλ. Πλάτωνος,Μένων).

Συμπέρασμα:  χωρὶς τὴν γνὼση τῆς ὀρφικοπυθαγόρειας θεωρίας περὶ Ψυχῆς ποὺ ἐνστερνιζόταν ὁ Πλάτων (καὶ πιθανῶς—δὲν ξέρουμε μὲ βεβαιότητα—ὁ Σωκρἀτης) εἶναι ἀδύνατον νὰ κατανοήσει κάποιος τὸ περιεχόμενο τῆς ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗΣ καὶ τῆς ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ καὶ ὀδηγεῖται σὲ παρανοήσεις καὶ ἀνιστόρητους ἀναχρονισμούς._______
* ἡ σωκρατικὴ Διαλεκτικὴ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΣΧΕΣΗ μὲ τὴν διαλεκτικὴ τοῦ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ {=τὸ κάθε τι γεννᾶ τὸ σντίθετο του καὶ τοὐμπαλιν} οὐτε φυσικὰ μέ τὴν Διαλεκτικὴ τοῦ ΙΑΜΒΛΙΧΟΥ ἢ τοῦ   Hegel { ἔχω γράψει σχετικὰ στὸ βιβλίο μου "ΝΕΟΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ"}

**ἐδῶ προϋποτίθεται τὸ ΓΕΩΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ ΕΥΔΟΞΟΥ σύμφωνα μὲ τὸ ὁποῖο ὁ ΥΠΕΡΟΥΡΑΝΙΟΣ ΤΟΠΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ βρίσκεται στὴν ΕΞΩΤΑΤΗ ΣΦΑΙΡΑ ΤΩΝ ΑΠΛΑΝΩΝ {έχω γράψει σχετικὰ στὸ παλιὸ βιβλίο μου "Ο ΑΟΡΑΤΟΣ ΗΛΙΟΣ ΤΩΝ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΩΝ"}

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Χαῖρε Κωνσταντῖνε, τελευταῖε Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων!

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΤΗΝ 30η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940.

W.Bauer : Ὀρθοδοξία καὶ Αἵρεση στὸν ἀρχέγονο Χριστιανισμό. ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ .