Ποιὰ ἡ σημασία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης γιὰ μᾶς σήμερα. 


Ὁ Μιλτιάδης Κωνσταντίνου εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς καλύτερους παλαιοδιαθηκολόγους (κατὰ τὴν γνώμη μου ὁ καλύτερος ἐν ἐνεργείᾳ —καὶ νομίζω μετρᾶ ἡ γνώμη μου γιατὶ ἡ γενιά μου, ἡ γενιὰ τοῦ '60, γνώρισε καθηγητὲς στὴν Θεολογικὴ Ἀθηνῶν τοῦ μεγέθους ἑνὸς Α.ΧΑΣΤΟΥΠΗ). 
Στὸ παρόν πόνημα  τοῦ 2008 (βλ. φωτο) ἀλλὰ καὶ σὲ ἄλλα συναφῆ συγγράμματά  του, ἀσχολεῖται μὲ τὴν σημασία ποὺ ἔχει ἡ Παλαιὰ Διαθήκη ΓΙΑ ΜΑΣ ΣΗΜΕΡΑ.
Καταρχὰς ἡ ΠΔ δὲν εἶναι ἕνα βιβλίο, ἀλλὰ ΔΕΚΑΔΕΣ βιβλία (49 κατὰ τοὺς Ἑβδομήκοντα, 39 κατὰ τὸ  ἑβραϊκὸ  μασωριτικὸ κείμενο τῆς Tanach ) ποὺ γράφτηκε σὲ μιὰν ΧΙΛΙΕΤΙΑ. 
Ἄρα δὲν περιέχει ἕνα νόημα ἢ μιὰν θεολογία. 

Δὲν θὰ κάνω  βεβαίως ἐδῶ βιβλιοπαρουσίαση·
ἁπλῶς γιὰ κάθε ἐνδιαφερόμενο ἀναγράφω τὰ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ τοῦ ἐν λόγῳ βιβλίου:
—ΧΙΛΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΜΕΡΑ. 
—ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ: «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» ἢ  «ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ»; 
—ΤΟ ΗΘΟΣ ΤΟΥ. . . ΘΕΟΥ.
—ΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΑ.

Θὰ συμπληρώσω μόνο  τοῦτο ἐπὶ τοῦ θέματος:
ἡ ΠΔ  δεν ἀφορᾶ μονάχα  τοὺς Πιστοὺς δηλ. ὅσους θεωροῦν ὅτι Ο ΘΕΟΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ* ,ἀλλὰ καὶ τούς μὴ πιστοὺς διότι τὰ κείμενα τῶν ΠΡΟΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΦΗΤΩΝ (Ὠσηέ, Ἀμώς, Ἡσαΐας, Ἱερεμίας κλπ) εἶναι τὰ σημαντικώτερα κείμενα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΧΙΣΜΟΥ ποὺ γράφτηκαν ποτέ ....
(Γιὰ ὅσουν ἀγνοοῦν ἐντελῶς τὸ θέμα προτείνω νὰ ρίξουν μιὰ ματιὰ στὸ 1ο κεφ τοῦ ΗΣΑΪΑ καὶ μόνον,ὀπου ὁ μεγάλος Προφήτης ἐξηγεῖ γιατὶ ὁ Γιαχβὲ ΜΙΣΕΙ ΤΙΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ  ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΕΣ ὅταν αὐτὲς παραβλέπουν τὸν ΠΟΝΟ τῶν ἀνθρώπων καὶ νομιμοποιοῦν τὴν ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΔΙΚΙΑ : "λέγει Κύριος ...θυμίαμα βδέλυγμα μοι ἐστίν...νηστείαν καὶ ἀργίαν καί τὰς νουμηνίας ὑμῶν καὶ τὰς ἑορτὰς ὑμῶν μισεῖ ἡ ψυχή μου..."
 ΗΣ. 1, 11—14 κ.ἑξ.)

 Ὅμως τὸ πιὸ ὐψηλὸ σημεῖο ποὺ ἔφτασε ἡ θεολογικὴ σκέψη εἶναι τὰ ΠΑΘΗ ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ — Ebed Jahwe—στὸν (ΔΕΥΤΕΡΟ)ΗΣΑΪΑ ** ·  νοηματοδοτεῖται  μὲ ἕναν μοναδικὸ τρόπο τὸ ΠΑΘΟΣ ΤΟΥ ΑΘΩΟΥ γιὰ τὸ Καλὸ τῶν Ἄλλων (κεντρικὸ πρόβλημα σύμπασας τῆς θεολογικῆς καὶ φιλοσοφικῆς σκέψης τὸ ΓΙΑΤΙ ΠΑΣΧΕΙ Ο ΑΘΩΟΣ—βλ Οίδίποδα Τύραννο τοῦ Σοφοκλῆ στὴν ἀρχαία  ἑλληνικὴ γραμματεία  ἢ Ἰώβ στὴν ΠΔ).
Καὶ  ἦταν αὐτὴ ἀκριβῶς ἡ Προφητεία τοῦ "Δούλου τοῦ Θεοῦ"  τοῦ Δευτεροησαΐα ποὺ μετέφερε πάνω του ὁ ΙΗΣΟΥΣ..__________
*κεντρικὴ ἰδέα τῆς ΠΔ εἶναι ὅτι ἡ Ἱστορία ἔχει νόημα καὶ ὁδηγεῖται (ἐκ θεοῦ) πρὸς κάποιον σκοπό.

** ΔΕΥΤΕΡΟΗΣΑΪΑ ὀνομάζουμε τὸν ΑΓΝΩΣΤΟ Προφήτη ποὺ ἔζησε κατὰ τὴν βαβυλώνεια αἰχμαλωσία τοῦ 6ου αἰ.πΧ καὶ οἱ προφητεῖες του συμπεριλαμβὰνονται στὸ βιβλίου τοῦ (πρώτου καὶ γνωστοῦ) Ἡσαΐα ποὺ ἔζησε τὸν 8ο αἰ.πΧ

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Χαῖρε Κωνσταντῖνε, τελευταῖε Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων!

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΤΗΝ 30η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940.

W.Bauer : Ὀρθοδοξία καὶ Αἵρεση στὸν ἀρχέγονο Χριστιανισμό. ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ .