Ὁ Χριστὸς τῶν...Ἀθέων.ΧΡΙΣΤΟ ΤΩΝ ΑΘΕΩΝ ἀποκαλοῦσε τὸν ἱστορικὸ Ἰησοῦ ἔξω ἀπὸ τὶς διάφορες θεολογίες, ὁ ἀείμνηστος Ρὲνος Ἀποστολίδης, ὁ ὁποῖος ,ἄν καὶ ὁ ἴδιος ἦταν ἄθεος, εἶχε σὲ μεγάλη ἐκτίμηση τὸν Ναζωραῖο.
 Βέβαια ὅποιος θέλει νὰ γνωρίσει τὸν ΙΣΤΟΡΙΚΟ Ἰησοῦ πρἐπει νὰ διαβάσει ὁπωσδήποτε τὸ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΟ ἀριστούργημα τοῦ J.WEISS  μὲ τίτλο "ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ" ποὺ ἐξέδωσε στά γερμανικὰ  τὸ 1892 (ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ...) .

 Ἡ ἱστορικὴ μελέτη τοῦ Weiss ἑστιάζει στὰ ἑξῆς σημεῖα:

—ὁ Ἰησοῦς σὲ ὥριμη γιὰ τὴν ἐποχή του ἡλικία ἐγκαταλείπει τὴν οἰκογενειακὴ ζωὴ καὶ πηγαίνει νὰ ΒΑΠΤΙΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΟΡΔΑΝΗ  ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ὁ ὁποῖος κηρύττει ὅτι ἡ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙ ΘΥΡΑΙΣ...
( Τὸ γεγονὸς αὐτὸ τῆς Βάπτισης δείχνει ὅτι ὁ Ἰησοῦς ΕΝΣΤΕΡΝΙΖΟΤΑΝ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΠΕΡΙ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΤΗ) 

—κατὰ τὴν Βάπτιση ὁ Ἰησοῦς εἶδε σὲ ΟΡΑΜΑ τοὺς Οὐρανοὺς " ἁνοιγμένους" ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΕ ΟΤΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΜΕΣΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.

—μετὰ ἀπὸ τὴν ΕΚΣΤΑΤΙΚΗ αὐτὴ ἐμπειρία  ἀρχισε νὰ περιοδεύει στὸν λαὸ Ἰσραὴλ κηρύσσοντας ὅτι Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΧΕΙ ΦΤΑΣΕΙ {" ἤγγικεν"} καὶ ἀνατἐλλει στό ἔργο του (θεραπεῖες, ἐξορκισμοί κλπ)

—ὁ λαὸς Ἰσραὴλ καὶ κατεξοχὴν οἱ Ἄρχοντες τοῦ Ἔθνους ΔΕΝ ΔΕΧΤΗΚΑΝ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΧΟΜΟ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ καὶ μάλιστα τὸν μίσησαν θεωρῶντας τον βλάσφημο καὶ αἱρετικό.

—ὁ Ἰησοῦς σκέφτηκε τὀτε ὅτι ἡ ἄρνηση αὐτὴ ἀποτελεῖ ΕΜΠΟΔΙΟ γιὰ τὴν ΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ καὶ θὰ φέρει τὴν ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ & θέλησε τότε νὰ πάρει πάνω Του τὴν ἐνοχὴ τοῦ Λαοῦ Ἰσραὴλ παραδιδόμενος ΕΚΟΥΣΙΩΣ στὸν θάνατο. 

Αὐτὸ ἀπὸ θεολογικὴ ἂποψη ἢταν ἀναγκαῖο γιά  νὰ ἄρῃ τὴν ἐνοχὴ τῶν Ἰουδαίων ,ἀπὸ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ἄποψη ἀποτελοῦσε τὴν  τελευταία εὐκαιρία νὰ ΜΕΤΑΠΕΙΣΤΟΥΝ οἱ Ἰουδαῖοι ,νὰ ἀποδεχθοῦν τὸ μήνυμα ΕΙΡΗΝΗΣ ποὺ ἔφερνε  ὁ Ἰησοῦς καὶ νὰ γλυτώσουν ἀπὸ τὴν ἑπερχόμενη Καταστροφή.

ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΔΕΝ ΜΕΤΑΠΕΙΣΤΗΚΑΝ , δέν ἀποδέχτηκαν τὸ Κίνημα ΕΙΡΗΝΗΣ τοῦ Ἰησοῦ, ἀλλὰ ἀντιθέτως ξεσηκώθηκαν τὸ 66μΧ κατὰ τῶν ΡΩΜΑΙΩΝ καὶ τὸ 70μΧ ὁδηγήθηκαν στὴν ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΟΡΑ.

 Τὸ κίνημα τοῦ Ἰησοῦ  μετέπειτα μεταφέρθηκε στὰ Ἔθνη καὶ ἡ Ἐκκλησία ἀπὸ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ πού ἀναμένει τὸ Τέλος  μετασχηματίστηκε σὲ θρησκευτικὸ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑ τῆς ρωμαϊκῆς Αύτοκρατορίας.Τὶ κρατᾶμε ἐμεῖς σἠμερα ἀπὸ ὅλα αύτά;

 Ὅτι τὸ μήνυμα εἰρήνης τοῦ Ἰησοῦ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΕΠΙΚΑΙΡΟ καὶ ὅτι ὁ Ἰησοῦς τίποτα δὲν ἐπιδίωξε μέ τὴν βία θεωρῶντας ὡς  ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΑΞΙΑ τὴν ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ τοῦ ἀτόμου. 
Καὶ τέλος νὰ θυμόμαστε  πάντοτε ὅτι ὁ Ἰησοῦς ὑπῆρξε ὁ μεγαλύτερος ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ τῆς Ἱστορίας καὶ ὁ πλὲον ΒΛΑΣΦΗΜΟΣ* καθότι στὴν ἐποχή του,  ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΗΤΑΝ Ο ΑΝΝΑΣ ΚΙ Ο ΚΑΪΑΦΑΣ...

_______

* ἡ "βλασφημία" τοῦ Ἰησοῦ ἔγκειται στὸ ὄτι χρησιμοποίησε γιὰ τὸν Ἑαυτό Του ἐνώπιον τοῦ Καϊάφα τὸ ΟΝΟΜΑ τοῦ Θεοῦ "ΕΓΩ ΕΙΜΙ"(στὴν καιόμενη βάτο ἀποκάλυψε ὁ Γιαχβὲ στὸν Μωυσῆ τὸ Ὄνομα Του μὲ τὰ λόγια EHEYE ASER EHEYE  {=ΕΙΜΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΙΜΑ} πού οἱ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ (0')   ἀργότερα  φιλοσοφικά ὡς "ΕΓΩ ΕΙΜΙ Ο ΩΝ".

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Χαῖρε Κωνσταντῖνε, τελευταῖε Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων!

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΤΗΝ 30η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940.

W.Bauer : Ὀρθοδοξία καὶ Αἵρεση στὸν ἀρχέγονο Χριστιανισμό. ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ .