W.Wrede : ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΕΣΣΙΑ.
Κυκλοφόρησε τὸ 1901 (,ἅμα τῇ λήξει τῆς "πρώτης ἀναζητησης τοῦ ἱστορικοῦ Ἰησοῦ" )  τὸ σύγγραμμα τοῦ  καθηγητῆ στὴν Γερμανία W. WREDE ,μὲ τίτλο "ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΕΣΣΙΑ  ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ"   [Das Messiasgeheimnis in den Evangelien *] τὸ ὁποῖο ὑποστήριζε ἐν συντομίᾳ τὰ ἑξῆς :

ὁ Ἰησοῦς ΔΕΝ πίστευε ὅτι ὁ ἴδιος  ἦταν ὁ Μεσσίας (ἀλλὰ πίστευε ὅτι ἦταν  ὁ τελευταῖος Προφήτης πρὶν τὴν Ἔλευση τοῦ Μεσσία—ὅπως πχ  ὁ Βαπτιστής)  καὶ ΑΥΤΟ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΟΥΝ οἱ πρῶτοι χριστιανοὶ σὲ ὅσους Τὸν εἶχαν ἀκούσει διὰ ζώσης καὶ γνώριζαν τὶ  ἀκριβῶς εἶχε ἰσχυριστεῖ ὁ Ἰησοῦς  γιὰ τὸν ἑαυτό Του.

ΠΩΣ ΘΑ ΚΗΡΥΤΤΑΝ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΤΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΣΣΙΑΣ, ΟΤΑΝ ΟΛΟΙ ΓΝΩΡΙΖΑΝ ΟΤΙ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΙΣΧΥΡΙΣΤΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ  ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΣ;

Γιὰ νὰ λύσει αὐτὸ τὸ πρόβλημα ὁ συγγραφέας τοῦ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ἔπλασε τὸν ΜΥΘΟ  περὶ τοῦ ΜΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΜΕΣΣΙΑ·
 δηλ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΣΕ ΤΗΝ ΔΙΗΓΗΣΗ ΟΤΙ  ὁ Ἰησοῦς -ΔΗΘΕΝ- ζητοῦσε ἀπὸ ὅσους καταλάβαιναν ὅτι αὐτὸς ΗΤΑΝ ὁ Μεσσίας ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΥΝ  ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΟΥΝ δημόσια.

 Ἔτσι —λέει ὁ Wrede —προέκυψαν ὅλα ἐκεῖνα τὰ χωρία (λόγια σὲ θεραπεῖες, παραβολές κλπ) στὰ ὁποῖα παρουσιάζεται ὁ Ἰησοῦς νὰ ζητᾶ  ἀπὸ τοὺς ἀκολούθους Του, μαθητὲς καὶ ἄλλους, ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΗΝ ΜΕΣΣΙΑΝΙΚΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΑ. 
Αὐτὸ εἶναι , ἐν περιλήψει, τὸ περίφημο "ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΕΣΣΙΑ" κατὰ τὸν William Wrede .

Σήμερα βεβαίως  δὲν γίνεται ἀποδεκτὴ ΚΑΘ'ΟΛΟΚΛΗΡΙΑΝ  ἡ ἐξήγηση τοῦ Wrede. 

ΟΝΤΩΣ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΑΠΟΦΕΥΓΕ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙ ΩΣ ΜΕΣΣΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΗΘΗ  (κι ἔχει δίκιο ὁ Wrede ἐδῶ) , ὅμως αὐτὸ συνέβαινε ,ἐπειδὴ δὲν ἤθελε ὁ Ἰησοῦς  νὰ τὸν θεωρήσουν τὰ πλήθη  ὡς ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΕΣΣΙΑ δηλ. ὡς ΖΗΛΩΤΗ—ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗ κατὰ τῶν Ρωμαίων, ὅπως συνέβαινε μὲ πληθώρα ἄλλων  Μεσσιῶν τῆς ἐποχῆς.

 Ἐξάλλου ( ὅπως ἔγραψε κι ὁ Weiss)  ὅσο ζοῦσε ὁ Ἰησοῦς ἔδινε στοὺς Μαθητές Του τὴν εἰκόνα ἑνὸς ΜΕΣΣΙΑ ποὺ ξέρει τὶ ἐπιδιώκει καὶ ὄχι ἑνὸς ἁπλοῦ Προφήτη ἢ ἑνὸς ταπεινοῦ ἀναζητητῆ τοῦ Γιαχβέ..

Ὁ Wrede  δὲν ἀποδέχτηκε τελικὰ τὴν σήμερα ἀποδεκτὴ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ τοῦ Κατά Μᾶρκον , ὡστόσο μᾶλλον εἶχε δίκιο ὅταν ὑποψιάστηκε τὴν ὕπαρξη ἑνὸς ΠΡΩΤΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ—ΠΡΩΤΟΜΑΡΚΟΥ (UR-MARKUS)  τοῦ ὁποἰου σύνοψη ἀποτελεῖ τὸ τωρινὸ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ,ὅπως δείχνει ἡ φιλολογικὴ ἔρευνα κάποιων ἐδαφίων 
[ ὅπως  πχ στὰ κεφ.2,1—3,6 ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΑΠΟΞΕΝΩΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ, προϋποτίθενται συγκρούσεις μεταξὺ Ἰησοῦ καὶ Φαρισαίων καὶ Ἡρωδιανῶν ποὺ ὁδηγοῦν στὴν ἀπόφαση γιὰ θανάτωση τοῦ Χριστοῦ  ἀπὸ τοὺς τελευταίους ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ .
 Φαίνεται δηλ ὅτι τὰ ἐδάφια αὐτὰ ἦταν ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΥ ΕΚΤΕΝΟΥΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ καὶ μαλιστα ἀποτελοῦσαν προοίμιο τοῦ Πάθους.
 Ἐπίσης διαπιστώνονται φιλολογικῶς ΚΕΝΑ στὸ παρὸν κείμενο τοῦ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ :
 πχ" Καὶ ἔρχονται εἰς Ἱεριχώ. καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ ἀπὸ Ἱεριχώ..",10,46 ]

Συνελόντι εἰπεῑν, ἡ βιβλικὴ ἔρευνα τοῦ  Κατά Μᾶρκον, ΙΔΙΑΤΕΡΩΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ WREDE,  ἔχει πολλὰ ἀκόμα νὰ ἐρευνήσει γιὰ ἀρκετὰ εἰσέτι  ζητήματα χρήζοντα ἀπαντήσεων, ὀπως πχ γιὰ  τὶς ΔΙΑΦΟΡΕΣ μεταξὺ τῆς πέτρειας χριστολογίας τῶν ΠΡΑΞΕΩΝ περὶ Ebed Jahwe καὶ τῆς μάρκειας theologiae crucis..
_________
* ὅπως συμβαίνει καὶ μὲ ἄλλα θεμελιακὰ θεολογικὰ συγγράμματα (Weiss, Bauer, Harnack)  ἔτσι και τὸ συγκεκριμένο τοῦ  Wrede παραμένει ΑΜΕΤΑΦΡΑΣΤΟ  εἰσέτι στὰ ἑλληνικά...

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Χαῖρε Κωνσταντῖνε, τελευταῖε Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων!

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΤΗΝ 30η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940.

Κων/νος Παπαπέτρου: ΘΕΟΛΟΓΙΑ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ (ὁλόκληρη ἡ διάλεξη τοῦ 1983 & ἡ συζήτηση ποὺ ἀκολούθησε)