Σώζειν τὰ φαινόμενα : Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ.
Γιὰ τὴν ζωὴ τοῦ Πλάτωνα ξέρουμε λιγώτερα ἀπὸ ὅσα θὰ θέλαμε νὰ ξέρουμε. Γεννήθηκε περὶ τὸ 428/7 πΧ ἄρα ἦταν 29 ἐτῶν περίπου ὅταν ἤπιε τὸ κώνειο ὁ Σωκράτης καὶ ἀπεβίωσε τὸ 347 πΧ. (ἐτάφη στὴν Ἀκαδημία ,πιθανῶς πλησίον τοῦ σημ. ναοῦ  ἁγ.Τρύφωνος*) Καταγόταν ἀπὸ πλούσια οἰκογένεια καὶ οἱ ΧΑΡΜΙΔΗΣ ,ΚΡΙΤΙΑΣ (ἠγέτες τῶν Τριάκοντα ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ ) ἦταν στενοὶ συγγενεῖς τῆς μητέρας του Περικτιόνης (ἀδελφός της ὁ Χαρμίδης, ξάδερφος ὁ Κριτίας). 
 Τὸ ὄνομα του ἢταν ΑΡΙΣΤΟΚΛΗΣ —τὸ Πλάτων εἶναι παρατσούκλι λόγῳ τοῦ εύρέος στέρνου του —ἐνῶ ὁ πατέρας λεγόταν Ἀρίστων.
Σὲ ἡλικία 40 ἐτῶν ταξίδεψε στὴν Σικελία γιὰ νὰ συνδεθεῖ μὲ τοὺς ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥΣ (Ἀρχύτας ). Τότε ἐμπνεύστηκε τὴν ἰδέα νὰ ἱδρύσει στὴν Ἀθήνα μιὰ παρόμοια ΣΧΟΛΗ καὶ γι αὐτὸ ἀγόρασε ἕνα οἰκὀπεδο κοντὰ στὸ ΙΕΡΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΟΥ (388/7πΧ) 
Σκοπὸς τῆς Ἀκαδημίας ἦταν Η ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ καὶ στὴν ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ. Ἔτσι προσεκλήθη καὶ ἦρθε στὴν Ἀκαδημία ὁ ΕΥΔΟΞΟΣ Ο ΚΝΙΔΙΟΣ μὲ τοὺς μαθητές του , ὁ μεγαλύτερος ἀστρονόμος τῆς άρχαιότητας.
 Σκοπὸς τῆς μαθηματικῆς ἔρευνας τοῦ ΟΥΡΑΝΟΥ ἦταν τὸ περιλάλητο "ΣΩΖΕΙΝ ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ" δηλ. ἡ ἐξήγηση τῶν κινήσεων τῶν πλανητῶν καὶ οἱ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ.
 Ὁ Πλάτων πρἐσβευε ὅτι μελετῶντας κάποιος τὶς κινήσεις τοῦ οὐρανοῦ ἔρχεται σέ ἐπαφὴ μὲ τὴν θεία ΑΡΜΟΝΙΑ. Ὅμως τὸ πρόβλημα εἶναι ὃτι στὸν οὐρανὸ δὲν ὑπάρχουν μόνο ἁρμονικὲς δηλ ΟΜΑΛΕΣ ΚΥΚΛΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ. πχ ὁ Ἥλιος διανύει ἄνισες ἀποστάσεις σὲ ἴσους χρόνους, ἐνῶ ὁ Ἄρης ἐπιβραδύνει τὴν κινηση του καὶ κινεῖται ἀνἀδρομα. ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΑ ΒΕΒΑΙΑ ΟΠΩΣ ΤΑ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΗ.

Ὁ Πλάτων δὲν ἐνδιαφερόταν ἄν ἰσχύει ὁ ΗΛΙΟΚΕΝΤΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΩΝ ἢ ὁ ΓΕΩΚΕΝΤΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΔΟΞΟΥ , ἀλλὰ τὸν ἀπασχολοῦσε ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
{=σώζειν τὰ φαινόμενα}.
 Ἔτσι γεννήθηκε ἡ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ τῆς ἀρχαιότητας καὶ  ἐκεῖ ,στὴν ΑΚΑΔΗΜΙΑ  Πλάτωνος, ἀναπτύχθηκε ἡ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ  μὲ αύτὸν τὸν τρόπο καὶ γι αύτὸν τὸν λόγο.
Βεβαίως ὁ γεωκεντρισμὸς ἐπιβλήθηκε ΓΙΑΤΙ ΕΚΑΝΕ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ἀπὸ τὸν ἡλιοκεντρισμό (ΑΥΤΟ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΕΠΕΙΔΗ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΚΥΚΛΙΚΕΣ ΤΡΟΧΙΕΣ — χρειάστηκε νἄρθη τὸν 17ο αἰ.  ὁ ΚΕΠΛΕΡ γιὰ νὰ τολμήσει νὰ μιλήσει γιὰ ἐλλειψοειδεῖς περιφορές).

Ἡ ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ  ΑΚΑΔΗΜΙΑ έζησε περὶ τὰ 1000 χρόνια μέχρι τὸ 529 μΧ ποὺ τὴν ἔκλεισε ὁ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ . 
Μέχρι τότε ΕΙΧΕ ΠΡΟΛΑΒΕΙ ΟΜΩΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ ΟΠΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΕΤΑΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ.

______

* ἄν καὶ ὅλοι γνωρίζουν τὴν τοποθεσία ταφῆς τοῦ ΠΛΑΤΩΝΑ , οὐδεὶς ἐνδιαφέρεται νὰ ξεκινήσει ἐκεῖ ἀρχαιολογικὴ ἀνασκαφή. Πρὶν 30 χρόνια δημοσίευσα ἄρθρο γιὰ τὴν διάνοιξη τοῦ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ (μαζὶ μὲ ἄλλους φυσικά) ἀλλὰ κανενὸς ἁρμοδὶου δὲν ἵδρωσε τὸ αὐτί...
(τὸ ἄρθρο ἐκεῖνο ὑπάρχει ἀναδημοσιευμένο ἐδῶ:ΥΓ. 
Νὰ πῶ στὸ τέλος καὶ δυὸ λόγια γιὰ τὸ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ τοῦ Πλάτωνα πού ἤθελε νά ἐφαρμόσει στὶς ΣΥΡΑΚΟΥΣΕΣ ὅπου ἔκανε ἄλλα δύο ταξίδια.
Σκοπὸς του ἦταν ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ ΜΙΑΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν Καρχηδονίων καὶ τῶν Ρωμαίων κλπ
Τὸ σχέδιο δὲν πέτυχε λόγῳ τῆς σύγκρουσης μεταξὺ τοῦ τυράννου τῶν Συρακουσῶν  ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Β' καὶ  τοῦ γαμπροῦ του ΔΙΩΝΑ ( στενοῦ φίλου τοῦ Πλάτωνα).
Ἄν τό σχέδιο τοῦ Πλὰτωνα εἷχε πετύχει ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΧΕ ΥΠΑΡΞΕΙ  ΡΩΜΗ καὶ ὅπως γράφει ὁ  πλατωνιστὴς Burnet  "ἴσως νὰ μὴν εἶχε συντελεστεῖ τὸ Σχίσμα τῶν Ἐκκλησιῶν καὶ νὰ μην ὑπῆρχε τὸ Ἀνατολικὸ Ζήτημα...".
Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Χαῖρε Κωνσταντῖνε, τελευταῖε Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων!

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΤΗΝ 30η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940.

W.Bauer : Ὀρθοδοξία καὶ Αἵρεση στὸν ἀρχέγονο Χριστιανισμό. ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ .