Η ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑΟΣ


Κατὰ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη, ἐπειδὴ  ὁ Θεὸς εἶναι ΕΝΑΣ ("Κύριος εἷς ἐστίν"‒Δευτ.6,4 *) καὶ ΜΟΝΟΣ {="Σὺ μόνος Ὕψιστος ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν"‒Ψ.82,19} δέον νὰ λατρεύεται, (μέσῳ ΑΙΜΑΤΗΡΩΝ ΘΥΣΙΩΝ τελουμἐνων ΜΟΝΟΝ  ἀπὸ μἐλη τῆς ΦΥΛΗΣ ΛΕΥΙ)  σὲ ΕΝΑ καὶ ΜΟΝΟΝ ΕΝΑ ΝΑΟ, ὁ ὁποῖος  δέον νὰ βρίσκεται  ΣΕ ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΕΝΑ ΤΟΠΟ, στὸν Λόφο Μορία τῆς Ἱερουσαλήμ, ὅπου ἔλαβε χώρα ἡ Θυσία τοῦ Ἀβραάμ
{" καὶ ἤρξατο Σαλωμὼν τοῦ οἰκοδομεῖν τὸν οἶκον Κυρίου ἐν Ἱερουσαλὴμ ἐν ὄρει τοῦ Ἀμωρία..."‒ΠΑΡΑΛΕΙΠ. Β’ ,3,1} 

Καὶ πρἀγματι ἐκεῖ κτίστηκε δύο φορές 
ὁ ΝΑΟΣ τῆς Ἱερουσαλήμ·
 τὴν πρώτη φορὰ ἐπὶ βασιλείας Σολομῶντος καὶ ὁ ὁποῖος καταστράφηκε τὸ 586 πΧ ἀπὸ τοὺς Βαβυλώνειους καὶ τὴν δεύτερη ἐπὶ βασιλείας Μ. Ἡρώδη ,ὁ ὁποῖος ἰσοπεδώθηκε ἀπὸ τοὺς Ρωμαίους τὸ 70μΧ ἐπιβεβαιώνοντας τὴν Προφητεία τοῦ Ἰησοῦ "οὗ μὴ ἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον.."‒ΜΑΡΚ.13,2)
(Σἠμερα τὸ μόνο ποὺ ἔχει ἀπομείνει ἀπὸ ἐκεῖνο τὸν περίλαμπρο Ναὸ τοῦ Ἡρώδη εἶναι τὸ ΔΥΤΙΚΟ ΤΕΙΧΟΣ τῶν Δακρύων, ἐνῶ στὸν χῶρο τοῦ  πάλαι ποτὲ ἑβραϊκοῦ Ναοῦ, ὑψώνεται —ἀπὸ τὸν 7ο αἰ.μΧ —τὸ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟ ΤΕΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΟΜΑΡ μέ τὸν χρυσὸ τροῦλο).

 Ἔκτοτε οἱ Ἑβραῖοι δημιούργησαν τὶς ΣΥΝΑΓΩΓΕΣ οἱ ὁποῖες ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑΟΙ δηλ. χῶροι λατρείας τοῦ Θεοῦ (καθότι ὁ Ναὸς εἶναι ΕΝΑΣ  καὶ ΜΟΝΟΝ στὸν λόφο Μορία τῆς Ιερουσαλὴμ μπορεῖ νὰ βρίσκεται) ἀλλὰ ΤΟΠΟΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΩΝ.

Ἀντιθέτως οἱ χριστιανικοί θρησκευτικοὶ χῶροι εἶναι ΝΑΟΙ ὅπου λατρεύεται ὁ Θεὸς μέσῳ τῆς ἀναίμακτης θυσίας τοῦ ΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΙΝΟΥ κατὰ τὸν τύπον τῆς θυσίας ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ {"καὶ Μελχισεδὲκ βασιλεὺς Σαλὴμ ἐξήνεγκεν ἄρτους καὶ οἶνον"—ΓΕΝ.14,18 }
______
* ΑΚΟΥΕ ΙΣΡΑΗΛ ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ ΗΜΩΝ ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΣ ΕΣΤΙΝ—Shema Israel adonaj elohenu adonaj ehad (Δευτ.6,4)

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Χαῖρε Κωνσταντῖνε, τελευταῖε Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων!

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΤΗΝ 30η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940.

Κων/νος Παπαπέτρου: ΘΕΟΛΟΓΙΑ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ (ὁλόκληρη ἡ διάλεξη τοῦ 1983 & ἡ συζήτηση ποὺ ἀκολούθησε)