Ὑπῆρξε καὶ στὴν Ἀρχαία Ἑλλάδα γραμμικὴ ἀντίληψη τῆς Ἱστορίας.Δὲν ἀληθεύει αύτὸ ποὺ ὑποστηρίζουν πολλοί
—κυρίως θεολόγοι (πχ.Κούλμαν)  ἀλλὰ καί..δωδεακαθεϊστές—ὅτι στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα δέν ἀναπτύχθηκε Φιλοσοφία τῆς Ἱστορίας ἐπειδὴ δῆθεν οἱ Ἕλληνες εἶχαν μόνο κυκλικὴ ἀντίληψη τοῦ ἱστορικοῦ χρόνου κατ' ἀναλογίαν τῆς Φύσεως καὶ  συνεπῶς ἡ γραμμικὴ ἀντίληψη τῆς Ἱστορίας ἐμφανίστηκε γιὰ πρώτη φορὰ  μὲ τὴν  ΒΙΒΛΟ (κατ'ἐπιρροὴν τοῦ Ζωροαστρισμοῦ).

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ;

Στὴν ἀρχαία Ἑλλἀδα εὐδοκίμησαν ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ , αύτὴ τοῦ κυκλικοῦ χρόνου (πχ.ΗΣΙΟΔΟΣ) καὶ αὐτὴ τοῦ γραμμικοῦ ἱστορικοῦ χρὸνου.

 Καὶ ίδοὺ τὰ ΚΛΑΣΣΙΚΑ κείμενα ποὺ τὸ ἀποδεικνύουν·
1) ΑΙΣΧΥΛΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ 
(στιχ.442—468, 478—506)
Στὴν τραγωδία αύτὴ ὁ Αίσχύλος ἐξηγεῖ τὴν οὐσία τοῦ ἀνθρώπου μέ τὸν μῦθο τοῦ Προμηθέα ὁ ὁποῖος ἔβγαλε ἀπὸ τά σπήλαια τὸν ἄνθρωπο μέ τὸ ΠΥΡ ποὺ ἔκλεψε ἀπὸ τοὺς θεούς.
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΔΩ;

2) ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ,ΑΝΤΙΓΟΝΗ (στιχ.332—371)
25 χρόνια μετά τὸν Προμηθέα Δεσμώτη, ὁ Σοφοκλῆς ἀπαντᾶ στὸν Αἰσχύλο μέ τὸ Α' ΣΤΑΣΙΜΟ {="ούδὲν ἀνθρώπου δεινότερον" } τῆς "ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ" ἀποδίδοντας τὴν ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ τοῦ ἀνθρὠπου στὴν ΑΥΤΟΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ του, καθότι ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΟΣΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΟΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ "ΦΥΣΙΚΟ" ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ —ἐξ οὗ καὶ ὁ χαρακτηρισμὸς "ΔΕΙΝΟΣ" ἐκ τοῦ "ΔΕΟΣ".
 Δέος δὲν σημαίνει "φόβος" ἀλλὰ κάτι μεγαλύτερο· φοβοῦμαι κάτι ποὺ βλέπω, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΟΗΣΙΜΟ, ἀντιθέτως,  δέος προκαλεῖ ὁ θάνατος, ὁ καρκῖνος, ὀ σεισμός...
ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΕΙ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΔΩ;

3) στὸν "ΕΠΙΤΑΦΙΟ" τοῦ Περικλῆ ὁ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ  μιλᾶ γιὰ τὴν ΑΝΟΔΟ τῆς Ἀθήνας ἀπὸ τὸν συνοικισμὸ τῶν χωριῶν τοῦ Θησέα στὴν ὑπερδυναμη τῶν θαλασσῶν καὶ τὴν πολιτιστικὴ πρωτεύουσα τοῦ ἑλληνισμοῦ τὸν 5ο αἰ.πΧ,σὲ μιὰ γραμμικὴ πορεία.
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΔΩ;

4) στὸν μῦθο τοῦ  ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ ποὺ παρουσιάζει ὁ Πλάτων στὸν ὁμώνυμο διάλογο (320d-323a) ὑπάρχει ἡ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΕ ΣΤΑΔΙΑ.
Πρῶτα ἡ ἐμφάνιση ἀπὸ τὸ χῶμα τοῦ "γυμνοῦ πιθηκου"  { Ἐπιμηθέας}  ἐν συνεχεία,. τὸ ΠΥΡ τοῦ Προμηθέα (τεχνικὸς πολιτισμός) τέλος ,ἠ Πολιτικὴ Ἀρετὴ τοῦ Διός (ΑΙΔΩΣ καὶ ΔΙΚΗ). 
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΔΩ;

 Δέν εἶναι ἡ  ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ δημιούργημα τῶν ΣΟΦΙΣΤΩΝ; 
Δὲν μίλησε γιὰ τελολογία στὴν ἰστορικὴ ἐξέλιξη ὁ ΠΟΛΥΒΙΟΣ;

Θὰ μποροῦσα νὰ γράψω ελίδες ἐπὶ σελίδων γιὰ τά ἀρχαῖα ἑλληνικὰ  κείμενα ποὺ παρουσιάζουν γραμμικὴ ἀντίληψη τοῦ ἰστορικοῦ χρόνου καὶ μιλοῦν γιὰ τὴν πρόοδο τοῦ ἀνθρώπου (πχ.ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ,  ΙΚΕΤ. 201—213, ΔΙΟΔΩΡΟΣ,1,8,1—7, ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ,ΠΑΝΗΓ. 28κ.ἑξ.)  ὅμως θὰ ὀλοκληρώσω μέ τὸ ἑξῆς·

Τὸν 5ο αἰπΧ τοῦ ΠΕΡΙΚΛΗ γεννήθηκε ἐν Ἑλλάδι ἡ γραμμικὴ ἀντίληψη τοῦ ἰστορικοῦ χρόνου, μάλιστα κάνοντας λόγο γιὰ ΑΥΤΟΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ τοῦ ἀνθρώπου (ΣΟΦΟΚΛΗΣ—ΣΟΦΙΣΤΕΣ—ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ).
 Ὅμως ἔμεινε ἀναπάντητο τὸ ΔΙΛΗΜΜΑ  ποὺ ὑπαινίχθηκε στὴν Ἱστορία του ὀ ΠΟΛΥΒΙΟΣ (2ος αἰ.πΧ) καὶ  διατύπωσε 2000 χρόνια ἀργότερα ὁ  ΤΟΛΣΤΟΪ στὸν "ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ" :
ἄν ἡ Ἱστορία ἔχει ΣΚΟΠΟ τότε τὰ ἀνθρώπινα ὄντα ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ,ἐνῶ ἂν ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ  ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ τότε ἡ Ἱστορία ΔΕΝ μπορεῖ νὰ ἔχει Σκοπό..
Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΤΗΝ 30η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940.

Χαῖρε Κωνσταντῖνε, τελευταῖε Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων!