Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Απριλίου 10, 2022

ΩΣΑΝΝΑ σημαίνει ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ.

Εικόνα
Δὲν ἐνδείκνυται ὁ χῶρος γιὰ ἱστορικὲς ἀναλὺσεις τῆς ἑορτῆς τῶν Βαΐων ,ἀναρτῶ μόνο τὰ ἑξῆς ὀλίγα γιὰ κάθε ἐνδιαφερόμενο σχετικῶς· 1.οἱ ἑβραϊκὲς ἑορτὲς (ὅπως ὅλες οἱ ἀνάλογες τῶν ἀρχαίων λαῶν) ἔχουν ΓΕΩΡΓΙΚΗ προέλευση. πχ τὸ Πάσχα ἦταν ἡ  ἑορτὴ τοῦ πρώτου σιταριοῦ, ἡ Πεντηκοστὴ τοῦ θερισμοῦ, ἡ Σκηνοπηγία τῆς συγκομιδῆς.  2. ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῶν Προφητῶν οἱ ἑορτὲς αὐτὲς  ΙΣΤΟΡΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ἀναγόμενες σὲ ἰστορικὰ γεγονότα τοῦ παρελθόντος πχ τὸ Πάσχα παρέπεμπε στὴν Ἔξοδο ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο ,ἡ Πεντηκοστὴ στὴν παράδοση τῶν Ἐντολῶν στὸ Σινᾶ.  Τοὺς χρόνους τῆς βαβυλώνειας αἰχμαλωσίας οἱ ἑορτὲς ἔλαβαν ἐπιπλέον καὶ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΟ χαρακτῆρα δηλ.ΠΡΟΤΥΠΩΝΑΝ  πῶς ὁ θεὸς θὰ ΞΑΝΑΚΑΝΕΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΡΓΑ  κατὰ τὶς Ἔσχατες Ἡμέρες. 3. ἡ Σκηνοπηγία ,ἀρχικὰ ἑορτὴ τῆς συγκομιδῆς, μετασχηματίστηκε σέ ἐσχατολογικὴ ἑορτὴ ΕΝΘΡΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΣΙΑ καὶ στὸ τελετουργικό της συμπεριλάμβανε ΛΙΤΑΝΕΙΑ ΜΕ ΒΑΓΙΑ κλπ {lulab =σύμβολα ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ}  ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟ μὲ τὴν ἐπίκληση ΩΣΑΝΝΑ [ hosi' ah nna = ΣΩΣΕ ΜΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΣΤΕ

6 ΒΙΒΛΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ.

Εικόνα
Παρουσιάζω παρακάτω 6 βιβλία μὲ τὰ ὁποῖα μπορεῖ νὰ ξεκινήσει κάποιος τὴν πνευματικὴ του πορεία γιὰ τὴν ἀνάπτυξη ἐλεύθερης συνείδησης : 1.  Ο " ΜΕΓΑΣ ΙΕΡΟΕΞΕΤΑΣΤΗΣ " τοῦ ΝΤΟΣΤΟΓΙΕΦΣΚΙ γιὰ νὰ κατανοήσει τὸν πυρῆνα τῆς διδαχῆς τοῦ Χριστοῦ δηλ. τὴν Ἐλευθερία Σκέψης καὶ Συνείδησης . Ἔτσι θὰ  καταλάβει γιατὶ πάντα τὸ κήρυγμα τοῦ Ἰησοῦ θʹ ἀποτελεῖ  θανάσιμο κίνδυνο κάθε Ἐξουσίας. 2. Οἱ "ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΟΙ"  τοῦ ἴδιου  συγγραφέα γιὰ νὰ ἀντιληφθεῖ κανεὶς ὅτι  ὅπου ἐπαγγέλλεται ἐγκαθίδρυση ἰδανικῆς κοινωνίας ἀνθρώπινο αἷμα μυρίζει.. 3.ὁ "ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΙ Η ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ" τοῦ ΣΤΙΡΝΕΡ , γιατὶ κάθε Σύνολο ὑπάρχει ἐξ ὁρισμοῦ  μόνο σὲ βάρος τοῦ Ἀτόμου. 4. Οἱ "ἹΠΠΗΣ" τοῦ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ ὅπου παρουσιάζεταιἡ ἀληθινὴ ὄψη τῆς  ἀθηναϊκῆς ‒καὶ τῆς  ἐν γένει ‒δημοκρατίας ποὺ ἔχουμε ἀνιστόρητα,  ἐξιδανικεύσει . 5 .τό "ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ'  τοῦ ΠΛΑΤΩΝΟΣ, ὅπου παρουσιάζεται ἡ πορεία τῆς ἀνόδου τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὸν Θεό,συγκεκριμένα τῆς Ψυχῆς πρὸς τὴν Θεότητα. 6.  "ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟ