Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Οκτωβρίου 4, 2020

Ἡ Εἰκονομαχία δὲν ἔληξε...

Εικόνα
ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ _________ Η ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΙΔΩΝ (Discovery Channel) Η ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΗ ΧΑΛΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΛΑΤΙΟΥ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ _______ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ ( Discovery Channel) --------  Ἡ Εἰκονομαχία ὑπῆρξε ἕνας καθοριστικὸς σταθμὸς στὴ βυζαντινὴ ἱστορία καθότι προσδιόρισε τὴν ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ τῆς βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας τῶν μέσων χρόνων.  Μέ τὴν ἄνοδο τοῦ ΙΣΛΑΜ καὶ τὴν γειτνίαση μαζὶ του , τὸ Βυζάντιο βρέθηκε σὲ ἕνα ἱστορικὸ σταυροδρόμι μεταξὺ ἀνατολικοῦ καὶ δυτικοῦ πνεύματος. Ἐξηγῶ· οἱ εἰκονομάχοι —ὀπως φαίνεται ἀπὸ τὴν ἐπιστολὴ τοῦ αὐτοκράτορα ΛΕΟΝΤΟΣ Γ' ΙΣΑΥΡΟΥ πρὸς τὸν Πάπα —ἐπεκαλοῦντο τὴν ΓΡΑΦΗ καὶ εἰδικῶς τὴν 2η ΕΝΤΟΛΗ τοῦ Μωσαϊκοῦ Νόμου "ΟΥ ΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕΑΥΤΩ ΕΙΔΩΛΟΝ ΟΥΔΕ ΠΑΝΤΟΣ ΟΜΟΙΩΜΑ" ,καὶ τὸ ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΟΓΜΑ*, ἐνῶ οἱ εἰκονολάτρες , ὁπως ἔγραφε ὁ ΙΩ.ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ,τὸ εὐαγγελικὸ "Ο ΛΟΓΟΣ ΣΑΡΞ ΕΓΕΝΕΤΟ ΚΑΙ ΕΣΚΗΝΩΣΕΝ ΕΝ ΗΜΙΝ" , ὥστε ἐφόσον ὁ θεὸς ἐνσαρκώθηκε ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΙΔΑΜΕ  στὸ πρόσωπο τοῦ Χριστ

Ἅγ.Θωμᾶς Ἀκινάτης: ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

Εικόνα
              Μεγάλη μορφὴ τῆς Φιλοσοφίας καὶ Θεολογίας ὁ ΑΚΙΝΑΤΗΣ (+1274) γι αὐτὸ καὶ  τὶς ἰδέες του ἀκολουθοῦμε σήμερα κάθε φορὰ ποὺ συζητοῦμε γιὰ τὶς σχέσεις ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ καὶ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ,  ὀμως ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ  —ἀκόμη κι ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες Καθολικοὶ ἀγνοοῦμε τὸ ἔργο του. Συνοπτικὰ ἀναφέρω τὰ ἑξῆς· τὸν 13ο αἰ. στὴ Δύση ἄκμαζε ἡ φιλοσοφία τοῦ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ καὶ κυρίως ἡ ΦΥΣΙΚΗ του , βάσει τῆς ὁποίας : 1. Η ΓΗ ΔΕΝ ΚΙΝΕΙΤΑΙ  ΔΙΟΤΙ ΑΝ ΕΚΙΝΕΙΤΟ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΟ ΑΠΟ ΑΙΘΕΡΑ  ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΟΠΩΣ ΤΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΩΜΑΤΑ. 2. Ο ΚΟΣΜΟΣ  [=τὸ γεωκεντρικὸ μοντέλο τῶν Οὐρανίων Σφαιρῶν , κινουμένων κυκλικῶς γύρω ἀπὸ τὴν ἀκίνητη γῆ]  ΑΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗ ΣΦΑΙΡΑ , ΕΙΝΑΙ ΑΙΩΝΙΟΣ  ΚΑΙ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ {=πρῶτον κινοῦν ἀκίνητον}.  Ἐπειδὴ οἱ θέσεις αὐτὲς τοῦ Ἀριστοτέλη ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ ,  γέννησαν τὴν ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὴν μιὰ μεριά,  ἐνῶ ἀπὸ τὴν ἄλλη πολλοὶ ἀριστοτελιστὲς τὶς θεώρησαν ὡς ΑΙΩΝΙΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ἀκολουθῶντας τὸν ΑΒΕΡΡ