Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιουνίου 19, 2022

Καστοριάδης : ΚΑΘΕ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΙΣΤΑ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑ.

Εικόνα
ΚΑΘΕ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑ  ὑποστηρίζει ὁ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ * τὸ ἐξηγεῖ ὡς ἑξῆς·  " αὐτὸ συμβαίνει διότι κάθε θρησκεία (θὰ προσέθετα: καὶ θεολογία) όφείλει ἀναγκαστικὰ νὰ δώσει ΜΟΡΦΗ στὸ ΑΜΟΡΦΟ , τὸ  Ὑπερβατικό, τὸ Μὴ Ἀντιληπτό, τὸ πέραν πάσης ἐμπειρίας.  Αὐτὴ ἡ μορφὴ μπορεῖ νὰ εἶναι μιὰ ΕΙΚΟΝΑ ἤ ἕνα ἄγαλμα , ἀλλὰ καὶ μιὰ ΙΣΤΟΡΙΑ (καθόσον κι ἡ Ἱστορία συνιστᾶ εἰκόνιση) , μιὰ Ὁμιλία, ἕνας λόγος ἤ καὶ ὁ Λόγος {=λογική,νόημα κλπ}. Τὸ νὰ πεῖ κανεὶς ὅτι Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΟΣ, κι αὐτὸ ἀποτελεῖ φυσικὰ εἰδωλολατρία. Τὸ ἴδιο ίσχύει καὶ γιὰ κάθε ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ,ἡ ὁποία ἀποτελεῖ ἐν τέλει ,ἐκλεπτυσμένη θεολογία δηλ. ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑ. "    Ἐμεῖς ὅμως οἱ χριστιανοί (ἐν προκειμένῳ ἐγὼ ὡς Καθολικός)  δεχόμαστε ὅτι Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΚΟ ΟΝ  ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΕΧΘΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ. Χωρὶς τὸν Λόγο δὲν ὑφίσταται Ἀποκάλυψη . Καὶ αύτὸ τὸ τεκμηριώνει ὁ χριστιανισμὸς στὸ ὅτι ὁ ἄνθρωπος πλάστηκε κατ’εἰκόνα Θεοῦ. Βεβαίως, δὲν ἔχει ἐντελῶς ἄδικο ὁ Καστοριάδης καθόσον ΜΟΝΟΝ μὲ ΕΙΚΟΝΕΣ μιλοῦμε γιὰ τὸ Α