Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιουλίου 14, 2019

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΡΡΩΜΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (Ανασκαφή Kom El Dikka/ αρχ. ΠΑΝΕΙΟΝ)

Εικόνα
  Ἄν τὸ πρῶτο "Πανεπιστήμιο" τῆς Ἱστορίας ἦταν ἡ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ, τὸ σημαντικώτερο & πιὸ καθοριστικὸ στὴν Ἱστορία τοῦ Πνεύματος ὑπῆρξετὸ Πανεπιστήμιο Αλεξανδρείας  μὲ τὰ πολλὰ ὀνόματα (ΜΟΥΣΕΙΟΝ, ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟΝ/AUDITORIUM, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΝ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ κλπ). Ἡ Ἀλεξάνδρεια ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῶν Πτολεμαίων ὡς τὸ 797 μΧ ποὺ ἰσοπεδώθηκε ἀπὸ τὸν πιὸ καταστροφικὸ σεισμὸ στὴν ἱστορία της, ὑπῆρξε ἡ ..."Μέκκα" τῶν ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ , θετικῶν καὶ ἀνθρωπιστικῶν. Ἀπὸ τὸν ΕΥΚΛΕΙΔΗ ὥς τὸν ἀστρονόμο ΚΛΑΥΔΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟ ,κι ἀπὸ τὴν ΥΠΑΤΙΑ ὡς τὸν ΙΩΑΝΝΗ ΦΙΛΟΠΟΝΟ ,τὸ Πανεπιστήμιο Ἀλεξανδρείας, ἡ Φιλοσοφικὴ Σχολή της , ὅπως λέγεται, πάντα πρωτοποροῦσε στὴ γνώση (αὐτὸ φαινεται ἄλλωστε καὶ ἀπὸ τὸ γεγονὸς τῆς ραγδαίας ἀνάπτυξης τῶν Ἐπιστημῶν στοὺς ΑΡΑΒΕΣ , ΜΕΤΑ τὴν κατάκτηση τῆς Αἰγύπτου ..) Ἰδιαιτέρως στὴν ὑστερορρωμαϊκὴ & πρωτοβυζαντινὴ περίοδο στὴν Φιλοσοφική Σχολή Ἀλεξανδρείας ,τὴν οἱονεὶ νεοπλατωνική , ἔγινε ἡ ΣΥΝΘΕΣΗ Χριστιανισμοῦ Νεοπλατωνισμοῦ ,ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὴν ΑΠΟΦΑΤΙΚΗ