Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μαρτίου 25, 2018

"Τοὺς ἔφαγε τὸ φεγγάρι ": ΤΟ ΑΓΝΩΣΤΟ '21

Εικόνα
Δὲν εἶναι δυνατὸν βέβαια σὲ μία ἀνάρτηση νὰ ἀναλυθεῖ τὸ θεμελιακὸ γεγονὸς τῆς Παλιγγενεσίας τοῦ 1821 ,ὡστόσο εἶναι χρήσιμο νὰ ἀναφερθοῦν συνοπτικὰ δέκα βασικὲς ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ δεδομένου ὅτι ἔχουν γραφεῖ καὶ γράφονται ἤδη πολλὰ μὲ γνώμονα ὄχι τὴν Ἀλήθεια ἀλλὰ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ἔνθεν κακεῖθεν. 1) Τὶ ἦταν ἐκεῖνο ποὺ ΕΝΩΣΕ τοὺς Ἕλληνες τὸ '21  ὥστε νά .."θυμηθοῦν" ὃτι εἶναι ΕΛΛΗΝΕΣ / ΓΡΑΙΚΟΙ κι ὄχι ΡΩΜΗΟΙ/ RUM ORTHODOX  ὅπως αὐτοπροσδιορίζονταν συνήθως κατὰ τὴν Ὀθωμανικὴ Περίοδο ,μαζὶ μὲ ὅλους τοὺς ἄλλους Ὀρθοδόξους λαούς πχ Βούλγαρους ; [ ὁ ὅρος milliet = γένος δὲν εἶχε ἐθνικὸ ἀλλὰ θρησκευτικὸ περιεχόμενο, ἔτσι τὸ γένος τῶν Ρωμηῶν δηλ. τὸ milliet τῶν RUM ,δὲν σημαίνει τοὺς Ἕλληνες ἀλλὰ τοὺς Ὀρθοδόξους γενικὰ ἀνεξαρτήτως ἐθνοτικῆς καταγωγῆς. ] Τὴν Ἐθνικὴ ἀφύπνιση τῶν Ἑλλήνων γέννησε πρωτίστως Ο ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ βεβαίως (βλ ΚΟΡΑΗΣ κλπ)ἡ  ἠχώ, φυσικά, τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Διαφωτισμοῦ (μὲ ὅλες τὶς ἰδεοληψίες του περὶ Ρασιοναλισμοῦ) καὶ κατεξοχ