Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μαρτίου 25, 2018

"Τοὺς ἔφαγε τὸ φεγγάρι ": ΤΟ ΑΓΝΩΣΤΟ '21

Εικόνα
Δὲν εἶναι δυνατὸν βέβαια σὲ μία ἀνάρτηση νὰ ἀναλυθεῖ τὸ θεμελιακὸ γεγονὸς τῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821 ,ὡστόσο εἶναι χρήσιμο νὰ ἀναφερθοῦν συνοπτικὰ δέκα βασικὲς ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ δεδομένου ὅτι ἔχουν γραφεῖ καὶ γράφονται ἤδη πολλὰ μὲ γνώμονα ὄχι τὴν Ἀλήθεια, ἀλλὰ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ, ἔνθεν κακεῖθεν. 1) Τὶ ἦταν ἐκεῖνο ποὺ ΕΝΩΣΕ τοὺς Ἕλληνες τὸ '21  ὥστε νά .."θυμηθοῦν" ὃτι εἶναι ΕΛΛΗΝΕΣ / ΓΡΑΙΚΟΙ κι ὄχι ΡΩΜΗΟΙ/ RUM ORTHODOX  ὅπως αὐτοπροσδιορίζονταν κατὰ τὴν Ὀθωμανικὴ Περίοδο ,μαζὶ μὲ ὅλους τοὺς ἄλλους Ὀρθοδόξους λαούς πχ Βούλγαρους ;  Θυμίζω ὅτι ὁ  ὅρος milliet {= γένος} τῆς τουρκικῆς  δὲν εἶχε ἐθνικὸ ἀλλὰ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ  περιεχόμενο, ἔτσι τὸ γένος τῶν Ρωμηῶν δηλ. τὸ milliet τῶν RUM ,δὲν σήμαινε τοὺς Ἕλληνες ἀλλὰ ΟΛΟΥΣ  τοὺς Ὀρθοδόξους ἀνεξαρτήτως ἐθνοτικῆς καταγωγῆς (ἀκόμα καὶ τοὺς τουρκόφωνους ἢ τουρκικῆς καταγωγῆς Ὀρθοδόξους πχ.ΓΚΑΓΚΑΟΥΖΟΥΣ ὴ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΔΕΣ)  ΚΑΙ ΤΟ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ (ΟΠΩΣ Η ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ)  ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΟΥΝ