Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Αυγούστου 23, 2020

Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ "Λόγος" : Η ΑΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ ΛΕΞΗ "ΛΟΓΟΣ".

Εικόνα
Ἀμετάφραστη ἡ πολυσήμαντη ἑλληνικὴ λέξη "λόγος"  ΔΕΝ ταυτίζεται μὲ τὴν λατινικὴ verbum ,οὔτε μὲ τὴν ἀγγλικὴ word  οὔτε μὲ τὴν γερμανικὴ wort ἤ vernunft, διότι ΛΟΓΟΣ σημαίνει  ΟΜΙΛΙΑ,ΓΛΩΣΣΑ,ΣΚΕΨΗ,  ἀλλὰ καὶ ΑΙΤΙΑ,ΣΚΟΠΟΣ, ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ,ΝΟΜΟΣ,ΝΟΗΜΑ κλπ  Ἔννοια διαμορφωμένη ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ,  ἀπὸ τὸν ΗΡΑΚΛΕΙΤΟ ὥς τοὺς ΣΤΩΙΚΟΥΣ καὶ τὸν Ἰουδαῖο ΦΙΛΩΝΑ·   ἀπὸ ἐκεῖ τὴν παρέλαβε καὶ ὁ ΑΓΝΩΣΤΟΣ  συγγραφέας τοῦ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ —ὁ ὁποῖος ,ἄς μὴν κρυβόμαστε, δὲν ἦταν ὁ ἀστοιχείωτος ψαρᾶς τῆς Γεννησαρέτ, ὁ υἱὸς Ζεβεδαίου,  ἀλλὰ ὁ ΑΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ , ὁ " γνωστὸς τῷ ἀρχιερεῖ" ,ὁ ἔχων γνώσεις  καὶ τῆς ΦΙΛΩΝΕΙΑΣ καὶ  τῆς ΣΤΩΙΚΗΣ φιλοσοφίας ,σὰν τὸν Παῦλο.. _____ ΥΓ στὴ φωτο ὁ πίνακας "LA GRANDE FAMILLE" τοῦ ΜΑΓΚΡΙΤ (1963)

Ὁ Μυστικισμὸς στὴν Ζωγραφικὴ τοῦ Δομήνικου Θεοτοκόπουλου

Εικόνα
Μεγάλη μορφὴ τῆς Παγκ.Ζωγραφικῆς ὁ ΓΚΡΕΚΟ , ὁ "Κρής" ὅπως ὑπέγραφε στοὺς πίνακες του,  ἀπὸ Καθολικὴ*  οἰκογένεια  —ὅπως δείχνει τὸ βαπτιστικὸ του ὄνομα ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ , δηλ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ—  ἐπηρέασε μὲ τὸν "ἐξπρεσιονισμὸ " του ,ὅσο λίγοι   τὴν Μοντέρνα Ζωγραφικὴ.   Ἡ σπουδαιὀτητα  καὶ τὸ πρωτοποριακὸ πνεῦμα τῆς τέχνης  τοῦ ΓΚΡΕΚΟ ἔγκεινται στὸ ἑξῆς·  Ἡ ἐφεύρεση τῆς ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ἄλλαξε τὴν "ρότα" τῆς Ζωγραφικῆς  διότι ἀπεδείχθη ὅτι  ὁ ἄνθρωπος δὲν βλἐπει ΟΡΘΑ τὰ   ἀντικείμενα ἐν κινήσει  λόγῳ τοῦ ΜΕΤΕΙΚΑΣΜΑΤΟΣ  —ὅ,τι διαρκεῖ κὰτω ἀπὸ 1/14 sec δὲν τὸν ἀντιλαμβάνεται ἡ ἀνθρώπινη ΟΡΑΣΗ , ἐξ οὗ καὶ ἡ ψευδαίσθηση  τοῦ Κινηματογράφου. — Μετὰ τὴν Φωτογραφία λοιπὸν, ἡ Ζωγραφικὴ ΔΕΝ μποροῦσε πιὰ νὰ ἐπιδιώκει τὴν ἀκριβῆ ἀποτυπωση τῆς Πραγματικότητας, ἀλλὰ μᾶλλον τὴν  ἀπόδοση ἐντυπώσεων ἤ συναισθημὰτων.  Αὐτὴ τὴν "νέα " δυνατότητα  τῆς Ζωγραφικῆς ἀποκάλυψε  κι ὁ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ,  αἰῶνες πρὶν τὴν ἀνακάλυψη τῆς Φωτογραφίας. Στὸν παρόντα πίνακα —βλ. φωτο—ἱστορεῖται (γιὰ τὸ