Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιουλίου 17, 2022

Η ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ,ΑΛΛΑ’ ΝΕΟΠΛΑΤΩΝΙΚΗ.

Εικόνα
Παρὰ τὰ περὶ τοῦ ἀντιθέτου νομιζόμενα, ἡ ὑποτίμηση τῆς ὕλης καὶ τοῦ σώματος ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ καθόσον κατὰ τὴν Βίβλο ὀλη ἡ Δημιουργία εἶναι ΕΚ ΘΕΟΥ {=καὶ εἶδεν ὁ θεὸς τὰ πάντα ὅσα ἐποίησε καὶ ἰδοὺ καλὰ λίαν/ΓΕΝ.1,31}  Τὸ ΑΣΚΗΤΙΚΟ πνεῦμα τοῦ ἀρχέγονου χριστιανισμοῦ (ὅπως πχ τὸ βλέπουμε στὸν ΠΑΥΛΟ καὶ στὶς ὁδηγίες του περὶ τὰ ΕΡΩΤΙΚΑ) ἔχει ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ἀφετηρίες κι ὄχι φιλοσοφικές·  ἐπειδὴ ὁ Παῦλος πίστευε ὅτι ΣΥΝΤΟΜΑ  ΘΑ ΓΙΝΟΤΑΝ Η Β' ΠΑΡΟΥΣΙΑ, κήρυττε ὅτι δὲν ἔχει διαφορὰ ὁ ἔγγαμος ἀπὸ τὸν ἄγαμο,  γιὰ τοῦτο καὶ ἔγραψε τὸ περιλάλητο.:  "ΚΑΛΟΝ ΑΝΘΡΩΠῼ ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΜΗ ΑΠΤΕΣΘΑΙ" {=εἶναι καλὸ στὸν ἄνθρωπο—sic—νὰ μὴν ἀκουμπᾶ γυναῖκα./Α' ΚΟΡ.7,1}  Ἀντιθέτως, ὁ Νεοπλατωνισμὸς ὑπιστήριζε ὅτι ἡ ὕλη ἀποτελεῖ ΚΑΚΕΚΤΥΠΟ τῶν νοητῶν καὶ Η ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΕΠΕΣΕ ΣΤΑ ΔΕΣΜΑ ΤΗΣ ΥΛΗΣ (ὀρφισμός) ἀπὸ ὅπου πρέπει νὰ ἐλευθερωθεῖ . Συνεπῶς ὁ ΑΣΚΗΤΙΣΜΟΣ κατὰ τοὺς νεοπλατωνικοὺς εἶναι ἡ μόνη ἐνδεδειγμένη ὁδὸς γιὰ  ὅλους τοὺς σκεπτομένους ἀνθρώπους. ________ Τὰ παραπάνω ἀντελήφθη μὲ τὴν ἱστορικὴ ὀξ

Χ.Λ.Μπόρχες : Ο "ΑΛΛΟΣ". Ἐνα ἀλλόκοτο διήγημα περὶ τῆς σχετικότητας τοῦ Χρόνου.

Εικόνα
 Ὁ "Ἄλλος" εἶναι ἕνα διήγημα ποὺ ἔγραψε τὸ 1975 περίπου ὁ ΜΠΟΡΧΕΣ σχεδὸν τυφλὸς καὶ περιέχεται στὸ ἔργο "ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΑΜΜΟΥ".  Ὑπόθεση :  ὁ Μπόρχες κάθεται σὲ ἕνα παγκάκι στὸ Καῖμπριτζ ἐν ἔτει 1969 καὶ παρατηρεῖ στὴν ἄλλη πλευρὰ νὰ κάθεται ἔνας νέος ΠΟΥ ΤΟΥ ΜΟΙΑΖΕΙ θυμίζοντας τὸν ἑαυτό του ὅταν ἦταν νεαρός. Πιάνουν συζήτηση καὶ ὁ νεαρὸς τοῦ λέει ὅτι εἶναι ὁ ΧΟΡΧΕ ΛΟΥΙΣ ΜΠΟΡΧΕΣ ἐν ἔτει 1914 καὶ βρίσκονται στὴν ΓΕΝΕΥΗ. Ὁ ἡλικωμένος ΜΠΟΡΧΕΣ τοῦ ἀνταπαντᾶ ὅτι κι αύτὸς εἶναι ὁ ἴδιος ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΗΛΙΚΙΑ καὶ βρίσκονται στὸ Καῖμπριτζ τὸ ἔτος 1969. Γιὰ νὰ τοῦ τὸ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ αὐτὸ τοῦ δείχνει ἕνα δολλάριο μὲ ἡμερομηνία 1964.  Ο ΝΕΟΣ ΤΟ ΒΛΕΠΕΙ ΕΚΘΑΜΒΟΣ ΣΑΝ ΝΑ ΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΑΝ ΑΛΛΟΣ "ΠΡΟΦΗΤΗΣ"... Καί  διήγημα τελειὠνει ὡς ἑξῆς: " Έχω σκεφτεῖ πολύ πάνω σ' αὐτὴ τὴν συνάντηση, χωρίς ὡς τώρα νὰ τὴν ἔχω διηγηθεῖ σὲ κανέναν. Πιστεύω πὼς ἐχω ἀνακαλύψει τὸ κλειδί.Ἡ συνάντηση ἦταν πραγματική, ἀλλὰ ὁ ἄλλος ὀνειρευόταν ὁταν συζητοῦσε μαζί μου, κι αὐτό ἐξηγεῖ τὸ πῶς μπόρε

Ποιὰ διαστολὴ τοῦ Σύμπαντος; Γιὰ συστολὴ πρόκειται...

Εικόνα
Δεδομενου ὅτι τὸ φῶς δὲν μεταδίδεται ἀκαριαῖα ἀλλὰ μέ συγκεκριμὲνη πεπερασμένη ταχύτητα (300.000 km/sec) ὄσο πιὸ ΜΑΚΡΥΑ  κοιτᾶμε στὸ Σύμπαν τόσο πιὸ πίσω στὸ ΠΑΡΕΛΘΟΝ βλέπουμε.  Ἀρα κοιτάζουμε  ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΡΗΞΗ ΤΟΥ BIG-BANG. Γιὰ ποιὰ λοιπὸν Διαστολὴ τοῦ Σύμπαντος μιλᾶμε;     ΣΥΣΤΟΛΗ εἶναι.... ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΕΞΕΛΙΣΣΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΜΙΑΣ ΜΑΥΡΗΣ ΤΡΥΠΑΣ .. ______ Μ.ΔΑΝΕΖΗΣ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΣΥΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΕ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ Σύμπαν : ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΥΚΗ ΟΠΗ ΣΤΗΝ ΜΑΥΡΗ ΤΡΥΠΑ .

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ.

Εικόνα
Τὰ Εὐαγγέλια γράφουν ὅτι ἡ Μητέρα τοῦ Ἰησοῦ καὶ τὰ ἀδέλφια *Του ὄχι μόνον δὲν τὸν ἀκολουθοῦσαν στὶς περιοδεῖες  Του ,ἀλλὰ θεωροῦσαν ὅτι " ἐξέστη" {=ΤΡΕΛΑΘΗΚΕ } καὶ κατὰ συνέπεια δὲν πίστευαν σέ Αὐτόν. Γράφει τὸ "ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ" ὅτι ὅταν ἄκουσαν οἱ δικοί του ὅτι κηρύττει συνεχῶς χωρὶς οὔτε νὰ τρώει πῆγαν νὰ τὸν σταματήσουν νομίζοντας ὃτι τρελάθηκε:" ΑΚΟΥΣΑΝΤΕΣ ΟΙ ΠΑΡ' ΑΥΤΟΥ ΕΞΗΛΘΟΝ ΚΡΑΤΗΣΑΙ ΑΥΤΟΝ ,ΕΛΕΓΟΝ ΓΑΡ ΟΤΙ ΕΞΕΣΤΗ"(Μᾶρκ.3,21). Μόνο μετὰ τὴν Ἀνάσταση ἡ οἰκογένεια τοῦ Ἰησοῦ ἄλλαξε γνώμη καὶ πίστεψε σέ Αὐτὸν κι ὄχι μόνο πίστεψε ἀλλὰ οἱ ἀδελφοί Του μὲ πρῶτο τὸν ἀδελφόθεο ΙΑΚΩΒΟ ἀνέλαβαν τὴν ἡγεσία τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων (πρόκειται γιά τούς λεγόμενους "ΔΕΣΠΟΣΥΝΟΥΣ" δηλ. ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ποὺ γύρω στὸ 90 μΧ ἐπικηρύσσει ὁ Δομιτιανός βλ.ΕΥΣΕΒΙΟΣ, ΕΚΛ.ΙΣΤ. Γ,19,Β.Ε.Π.) Μάλιστα τὸ ΠΡΩΤΕΙΟ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ μόνον σὲ ἀντίστιξη μὲ τὴν ἐξουσία  τοῦ ΑΔΕΛΦΟΘΕΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ στὴν Ἐκκλησία, μπορεῖ νὰ κατανοηθεῖ ἱστορικά. Ὡστόσο ,πολὺ νωρίς, ἤδη ἀπὸ τὰ χρόνι