Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μαΐου 10, 2020

ΟΙ 2 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΠΟΥ ΓΛΥΤΩΣΑΝ ΣΤΙΣ ΘΕΜΟΠΥΛΕΣ

Εικόνα
Γράφει ὁ ʽΗρόδοτος, ὅτι ΔΥΟ Σπαρτιᾶτες γλύτωσαν στὶς Θερμοπύλες · 1. ʽΟ  ταχυδρόμος ΠΑΝΤΙΤΗΣ ποὺ καθυστέρησε ἐπίτηδες νὰ ἐπιστρέψει στὶς Θερμοπύλες,  ἀπὸ τὴν Θεσσαλία, ὅπου εἶχε σταλεῖ σὲ ἀποστολή, καὶ γυρνῶντας στὴ Σπάρτη ἀτιμασμένος ,ΚΡΕΜΑΣΤΗΚΕ ["ἀπάγξασθαι"]. 2. ʽΟ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ   ὁ οποῖος ἦταν ἀσθενὴς καὶ δὲν πῆγε στὴν μάχη. Ομως ὁ ἐπίσης ἀσθενὴς ΕΥΡΥΤΟΣ    ποὺ ἀντιμετώπιζε  προβλήματα ὁρἀσεως, ὅταν ἔμαθε ὅτι κυκλώθηκε ὁ ΛΕΩΝΙΔΑΣ διέταξε τὸν Εἵλωτά του νὰ τὸν ὁδηγήσει στὴν μάχη, ὅπου πολέμησε σχεδὸν τυφλὸς .. Κατ´ ἄλλη ἄποψη, λέει ὁ ʽΗρόδοτος, ἦταν κι οἱ δυὸ ταχυδρόμοι , ὁ Εὔρυτος καὶ ὁ ʼΑριστόδημος  ἀλλὰ ,ἐπίτηδες, ὁ  δεύτερος κιότεψε καὶ καθυστέρησε ἀποφεύγοντας τὴν μάχη καὶ τὸν βέβαιο θάνατο. Σὲ κάθε περίπτωση, ὁ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ γύρισε στὴ Σπάρτη ὅπου ὅλοι τὸν ἔκραζαν  " Ο ΤΡΕΣΑΣ" [=ΔΕΙΛΟΣ ]  καὶ τὸν πρό

"ΧΩΡΙΣ ΙΠΠΕΙΣ" : Τὸ σύνθημα ἐπίθεσης στὴν Μάχη τοῦ Μαραθῶνα

Εικόνα
Πολλὰ εἶναι τὰ ἐρωτήματα γιὰ τὴν Μάχη τοῦ Μαραθῶνα (11/12‒ΣΕΠ‒490πΧ) ποὺ ἄφησε ἀναπάντητα ὁ ΗΡΟΔΟΤΟΣ .  Γνωρίζουμε βέβαια ὅτι οἱ ΠΕΡΣΕΣ τοῦ ΔΑΤΙ καὶ τοῦ ΑΡΤΑΦΕΡΝΗ ἀποβιβάστηκαν στὸν ΜΑΡΑΘΩΝΑ κατὰ συμβουλὴ τοῦ ΙΠΠΙΑ (ἐξόριστου γυιοῦ τοῦ τυράννου ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥ) ἐπειδὴ ἐκεῖ ἡ οἰκογένεια του εἶχε πολλοὺς ὀπαδούς. Γνωρίζουμε ἀκόμη ὅτι ὁ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ προτίμησε νὰ μὴν κλειστεῖ ἐντὸς τῶν τειχῶν, ΦΟΒΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕ Ο ΔΑΡΕΙΟΣ, ὅπως συνέβη στὴν Ἐρέτρια . Ἐξάλλου,τὸ γένος τῶν ΑΛΚΜΕΩΝΙΔΩΝ , ἡγητόρων τῆς δημοκρατικῆς παράταξης εἶχε συμμαχήσει μὲ τὸ γένος τῶν ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΙΔΩΝ (ἀπὸ μῖσος πρὸς τοὺς ΦΙΛΑΪΔΕΣ) τὸ γένος τοῦ Μιλτιάδη. [Θυμίζω ὅτι πολιτικὴ τοῦ ΔΑΡΕΙΟΥ ἦταν ἡ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΟΛΙΓΑΡΧΙΚΩΝ στὶς ἑλληνικὲς πόλεις ἐπειδὴ θεωροῦσε ἀκίνδυνο τὸν δῆμο, ἐν ἀντιθέσει μὲ τοὺς εὐγενεῖς ἢ τυράννους ΟΠΩΣ ΕΔΕΙΞΕ Η ΙΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ.  Κατὰ συνἐπεια τὴν ἐποχὴ τῶν ΠΕΡΣΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ ἡ δημοκρατικὴ παράταξη ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣΕ ΦΙΛΟΠΕΡΣΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ.  Α