Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μαΐου 10, 2020

ΟΙ 2 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΠΟΥ ΓΛΥΤΩΣΑΝ ΣΤΙΣ ΘΕΜΟΠΥΛΕΣ

Εικόνα
Γράφει ὁ ʽΗρόδοτος, ὅτι ΔΥΟ Σπαρτιᾶτες γλύτωσαν στὶς Θερμοπύλες · 1. ʽΟ  ταχυδρόμος ΠΑΝΤΙΤΗΣ ποὺ καθυστέρησε ἐπίτηδες νὰ ἐπιστρέψει στὶς Θερμοπύλες,  ἀπὸ τὴν Θεσσαλία, ὅπου εἶχε σταλεῖ σὲ ἀποστολή, καὶ γυρνῶντας στὴ Σπάρτη ἀτιμασμένος ,ΚΡΕΜΑΣΤΗΚΕ ["ἀπάγξασθαι"]. 2. ʽΟ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ   ὁ οποῖος ἦταν ἀσθενὴς καὶ δὲν πῆγε στὴν μάχη. Ομως ὁ ἐπίσης ἀσθενὴς ΕΥΡΥΤΟΣ    ποὺ ἀντιμετώπιζε  προβλήματα ὁρἀσεως, ὅταν ἔμαθε ὅτι κυκλώθηκε ὁ ΛΕΩΝΙΔΑΣ διέταξε τὸν Εἵλωτά του νὰ τὸν ὁδηγήσει στὴν μάχη, ὅπου πολέμησε σχεδὸν τυφλὸς .. Κατ´ ἄλλη ἄποψη, λέει ὁ ʽΗρόδοτος, ἦταν κι οἱ δυὸ ταχυδρόμοι , ὁ Εὔρυτος καὶ ὁ ʼΑριστόδημος  ἀλλὰ ,ἐπίτηδες, ὁ  δεύτερος κιότεψε καὶ καθυστέρησε ἀποφεύγοντας τὴν μάχη καὶ τὸν βέβαιο θάνατο. Σὲ κάθε περίπτωση, ὁ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ γύρισε στὴ Σπάρτη ὅπου ὅλοι τὸν ἔκραζαν  " Ο ΤΡΕΣΑΣ" [=ΔΕΙΛΟΣ ]  καὶ τὸν πρό

"ΧΩΡΙΣ ΙΠΠΕΙΣ" : Τὸ σύνθημα ἐπίθεσης στὴν Μάχη τοῦ Μαραθῶνα

Εικόνα
Γράφει τὸ Λεξικὸ  ΣΟΥΪΔΑ (Suida) στὸ λῆμμα "ΧΩΡΙΣ ΙΠΠΕΙΣ"  ὅτι στὸν Μαραθῶνα,  Ἴωνες αὐτόμολοι ἀπὸ τοὺς Πέρσες,  " ἀνελθόντας ἐπὶ τὰ δένδρα σημαίνειν τοῖς Ἀθηναίοις ὡς εἶεν χωρὶς ἱππεῖς"  ·    δηλ. εἰδοποίησαν τοὺς Ἀθηναίους ὅτι ὁ Δᾶτις μετέφερε τὸ ΙΠΠΙΚΟ του  στὰ πλοῖα μὲ σκοπὸ νὰ ἀποβιβαστεῖ στὸ Φάληρο καὶ νὰ βαδίσει στὴν ἀνυπεράσπιστη ἀπὸ στρατὸ, Ἀθήνα ,ὅπου θὰ ἄνοιγαν τὶς πύλες προδότες ὀπαδοὶ τοῦ   Ἱππία —οἱ ὁποῖοι εἲχαν σηκώσει ,συνθηματικά, ἀσπῖδα στὸν ἥλιο κάνοντας σῆμα στοὺς Πέρσες... ΧΩΡΙΣ ΙΠΠΕΙΣ, ἦταν ἡ πληροφορία τῶν Ἰώνων καὶ τὸ πρωῒ ὁ Μιλτιάδης διέταξε ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΤΙΚΗ ἐπίθεση κατὰ τῶν Περσῶν, πιάνοντας ἐξαπίνης τὸν Ἀρταφέρνη -ποὺ εἶχε μείνει ἡγήτωρ ἐν Μαραθῶνι- μὲ τὰ γνωστὰ ἀποτελέσματα : 6.5000 νεκροὶ Πέρσες, 192 μόνον Ἀθηναῖοι καὶ 11 Πλαταιεῖς..   Ἔκτοτε ἡ φράση "ΧΩΡΙΣ ΙΠΠΕΙΣ" στὴν δ