Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιανουαρίου 17, 2021

Ἡ πλατωνικὴ ἀλληγορία τοῦ Σπηλαίου καὶ ἡ θεωρία τῆς Σχετικότητας . ΠΩΣ Ο ΑΪΝΣΤΑΪΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕ ΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ.

Εικόνα
Γράφει στὴν πασίγνωστη ἀλληγορία τοῦ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ὁ ΠΛΑΤΩΝ { " Πολιτεία",514a κ.ἑξ. }  ὅτι ὁ Κόσμος μας ,ὅπως τὸν ἀντιλαμβανόμαστε, μοιάζει μὲ σπήλαιο καὶ μεῖς μὲ δεσμῶτες δεμένους ἐκ γενετῆς μὲ τὸ πρόσωπο πρὸς τὸν τοῖχο, ἐνῶ ἕνα φῶς πίσω μας καὶ ἔξω ἀπὸ τὸ σπήλαιο, φωτίζει τὰ ΕΚΤΟΣ ΣΠΗΛΑΙΟΥ πραγματικά ὄντα ,τῶν ὁποίων ΤΙΣ ΣΚΙΕΣ μόνον βλέπουμε ἐμεῖς ὅπως ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΙΖΟΝΤΑΙ  στὸν ἀπέναντι  τοῖχο θεωρῶντας αὐτὲς   ὡς τὰ  ΑΛΗΘΙΝΑ ΟΝΤΑ (βλ.παρακάτω τὸ σχετικὸ βίντεο). 2500 μετὰ τὸν Πλάτωνα, ὁ Ἀινστάιν μὲ τὴν  θεωρία τῆς ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ , κἀνει λόγο γιὰ ΤΕΤΡΑΔΙΑΣΤΑΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ποὺ οὔτε εὐκλείδειο εἶναι , οὔτε ,βεβαίως, νευτώνειο.  Σήμερα γνωρίζουμε , μέσῳ ἑκατοντάδων πειραμάτων, ὃτι ἠ θεωρία τῆς Σχετικότητας  ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ,  δηλ. τό Σύμπαν ἔχει ὄντως, παραπάνω ἀπὸ τρεῖς διαστάσεις ,  ὁπότε αὐτὸ ποὺ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΑΣΤΕ δὲν εἶναι τὸ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ τετραδιάστατο  Σύμπσν,  — καθότι ὁ ἄνθρωπος ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙ ΤΗΝ 4η ΔΙΑΣΤΑΣΗ— ἀλλὰ ἡ "ΣΚΙΑ" του , ἡ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ  του πάνω στὶ