Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Δεκεμβρίου 20, 2020

Ὅταν ἡ εὐλογιὰ ἀφάνιζε τοὺς προκολομβιανοὺς πληθυσμούς.

Εικόνα
Ὅταν τὸ 1492 ἔφτασε στὸν Νέο Κόσμο ὁ Κολόμβος βρῆκε ἑκατομμύρια ἰθαγενῶν,  οἱ ὁποῖοι—ὅπως γνωρίζουμε σήμερα—εἶχαν φτάσει στὴν ἀμερικανικὴ ἤπειρο   ἀπὸ τὴν ΣΙΒΗΡΙΑ μέσῳ τοῦ ΒΕΡΙΓΓΙΟΥ πορθμοῦ ὁ ὁποῖος ἦταν ΙΣΘΜΟΣ γύρω στὸ 50.000 πΧ.  Μὲ τὸ λιώσιμο τῶν Πάγων κατὰ τὸ τέλος τῆς τελευταίας περιόδου τῶν Παγετώνων καὶ τὴν ἄνοδο τῆς στάθμης τῆς θαλάσσης, ὁ ΒΕΡΙΓΓΙΟΣ ἔγινε ὁ  ΠΟΡΘΜΟΣ  ποὺ ξέρουμε σήμερα καὶ οἱ ἐκ Σιβηρίας ὁρμώμενοι νομάδες ΕΓΚΛΩΒΙΣΤΗΚΑΝ  ἔκτοτε στὴν Ἀμερικανικὴ Ἤπειρο, μαζὶ μὲ ὅσα ζῶα εἶχαν προλάβει νὰ περάσουν ... Συνεπῶς, τὸ σημαντικό στὴν "συνάντηση" Εὐρωπαίων καὶ Προκολομβιανῶν μὲ τὰ ταξίδια τοῦ Κολόμβου καὶ τῶν λοιπῶν ΙΣΠΑΝΩΝ ἦταν τό ἑξῆς: στὴν Ἀμερικὴ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΟΙΚΟΣΙΤΑ ΖΩΑ ὅπως οἱ κότες,οἱ χοῖροι,τὰ βοοειδῆ ἤ τὰ ἄλογα στὴν Εὐρώπη—ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ΛΑΜΑ στὶς Ἄνδεις  τὶς γαλοποῦλες καὶ βεβαίως τοὺς ΒΟΥΒΑΛΟΥΣ στὴν βόρεια Ἀμερική.  Στὴν Ἀμερικὴ ὑπῆρχαν ΒΙΣΣΩΝΕΣ, ΑΝΤΙΛΟΠΕΣ,  ΤΑΡΑΝΔΟΙ, ΓΑΛΟΠΟΥΛΕΣ καί ΛΑΜΑ  ,τά ὁποῖα , ἤ δὲν ἐξημερώνονται ,ὅπως πχ βίσσωνες, ἤ  ἐξημερώνο

Ὁ 2ος Πειρασμὸς τοῦ Χριστοῦ καὶ ὁ ..κορωνοϊός.

Εικόνα
Γράφει τὸ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ: " τότε παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος .. καὶ ἵστησιν αὐτὸν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ καὶ λέγει αὐτῷ· εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ βάλε σεαυτὸν κάτω.. ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, πάλιν γέγραπται οὐκ ἐκπειράσεις Κύριον τὸν Θεόν σου" [ΜΑΤΘ.4,5] ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ :τότε παραλαμβάνει ὁ διάβολος τὸν Ἰησοῦ καὶ τὸν μεταφέρει στὸ πιὸ ψηλὸ μέρος τοῦ Ναοῦ τῆς Ἱερουσαλὴμ λέγοντας του·  λἄν εἶσαι υἱὸς τοῦ θεοῦ πέσε κάτω στὸ βάραθρο { ΕΞΑΝΑΓΚΑΖΟΝΤΑΣ δηλ ΤΟΝ ΘΕΟ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΘΑΥΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΕΙ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ} ἀλλὰ ὁ Ἰησοῦς τοῦ ἀπάντησε · ἡ Γραφὴ λέει νὰ μὴν βάζεις σὲ δοκιμασία τὸν θεό. ΕΤΣΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΤΟ ΘΑΥΜΑ στὸ 2ο ΠΕΙΡΑΣΜΟ ὅπως καὶτὴν τελευταία ἡμέρα , στὴν Σταύρωση {= ἄν εἶσαι ὑιὸς τοῦ θεοῦ ,κατέβα ἀπὸ τὸν σταυρό..} Γιατὶ τὰ γράφω ὅλα αὐτά; Διάβασα κάπου ὅτι ΔΗΘΕΝ  στατιστικὴ ἔρευνα {!} ἔδειξε ὅτι ὁ κορωνοϊὸς δὲν μεταδίδεται μὲ τὴν θεία μετάληψη.. Πέραν τοῦ ΑΝΤΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ χαρακτῆρα  τέτοιου εἴδους "ἀποδείξεων " <ἄν  δηλ. ἕνας κακοήθης ἔριχνε..ἀρσενικὸ στὸν οἶνο τῆς θείας κο