Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιουλίου 19, 2020

ΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ

Εικόνα
                       ΨΗΦΙΔΩΤΑ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ______________ ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΑ ΜΕ ΤΑ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ & ΘΕΟΔΩΡΑΣ  Ὁ Ἰουστινιανὸς ζήτησε ἀπὸ τοὺς διασημότερους ἀρχιτέκτονες τῆς ἐποχῆς τὸν ΑΝΘΕΜΙΟ καὶ τὸν ΙΣΙΔΩΡΟ ( ὁ πρῶτος κατεῖχε ὁλόκληρο τὸν corpus τῶν συγγραμμάτων τοῦ Ἀρχιμήδη)  νὰ φτιάξουν ἕνα μοναδικὸ κτῖσμα ποὺ ὅμοιο του δὲν εἶχε ὑπάρξει ὥς τότε, συνδυάζοντας τὸν τροῦλλο (βλ ΠΑΝΘΕΟΝ ΡΩΜΗΣ) μὲ τὴν βασιλικὴ δηλ. συνδυάζοντας ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ , τὸν ΚΥΚΛΟ ΜΕ ΤΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ. Θεωρητικὰ αὐτὸ μποροῦσε νὰ ἐπιτευχθεῖ μέσῳ τῶν ΛΟΦΙΩΝ ἤ ΚΟΓΧΩΝ,δηλ. τῶν ΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΤΡΙΓΩΝΩΝ ποὺ θὰ ἕνωναν τὸν κυκλικὸ τροῦλλο μὲ τὴν τετράγωνη βάση. Θεωρητικὰ μόνο· διότι στὴν πράξη τὸ κτῖσμα θὰ κατέρρεε ἀπὸ τὸ βάρος τῶν ΑΨΙΔΩΝ ... Κι ἐδῶ ἔγκειται ἡ σπουδαία  ΕΠΙΝΟΗΣΗ τοῦ Ἀνθέμιου νὰ θέσει ἀντερείσματα  (ΑΝΤΗΡΙΔΕΣ) τῶν ἁψίδων (βλ παραπάνω ΣΧΗΜΑ) ὥστε νὰ ἀντέξουν τὸ βάρος τοῦ τρούλλου.  Ἕνα ἄλλο στοιχεῖο τοῦ ἀρχιτεκτονικοῦ θαύματος τῆς Ἁγιασοφιᾶς ἔγκειται στὴν

Τὸ πρόβλημα τοῦ Σχολιασμοῦ τῶν Ἀρχαίων Κειμένων.

Εικόνα
Δὲν ἀρκεῖ νὰ μεταφράσει κάποιος σωστὰ ἕνα  ἀρχαῖο  ἑλληνικό (ἤ λατινικό) κείμενο χωρὶς νὰ "προδώσει" μὲ παρανοήσεις τὸ πρωτότυπο·   Ὄχι. Πρέπει νὰ ὑπάρχει κι ὁ κατάλληλος σχολιασμὸς  [ ἀναφέρομαι σὲ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ σχόλια]  γιὰ νὰ γίνει κατανοητὸ τὸ κείμενο στὸν σημ.ἀναγνώστη· ἡ μετάφραση, ὅσο ἀκριβὴς καὶ νἆναι , δὲν ἀρκεῖ.  ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΠΑΣΧΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ  ‒ΠΛΗΝ ΛΙΓΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ  [ πχ ἐκδόσεων ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ].  Ἰδοὺ παρακάτω δύο παραδείγματα " διὰ τοῦ λόγου τὸ ἀσφαλές" · Γράφει ὁ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ στὴν "ΕΙΡΗΝΗ" παρουσίζοντας τὶς —κατὰ τὴ γνώμη του—αἰτὶες τοῦ Πελοπ.Πολέμου τὰ ἑξῆς : " πρῶτα μὲν ἦρξεν Φειδίας πράξας κακῶς· εἶτα Περικλέης φοβηθεὶς μὴ μετάσχοι τῆς τύχης...ἐξέφλεξε τὴν πόλιν.  Ἐμβαλών σπινθῆρα μικρὸν Μεγαρικοῦ ψηφίσματος.."[  στ. 605‒610] ΜΕΤ .  Ἡ ἀρχὴ —τοῦ Πελ.Πολέμου—ἔγινε μὲ τὸ ἀτύχημα [ ἤ : τὸ σφάλμα ] τοῦ Φειδία ·  ἐν συνεχείᾳ ὁ Περικλῆς ἐπειδὴ φοβήθηκε  μήν 

ΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

Εικόνα
                                                 _____  Ἦταν πάγιο αἴτημα τῶν φοιτητῶν θεολογίας—ἀλλὰ καὶ στόχος τοῦ ἀειμνήστου  καθηγητῆ ΑΓΟΥΡΙΔΗ—νὰ μεταφραστοῦν στά ἑλληνικὰ τὰ σπουδαιότερα θεολογικὰ συγγράμματα ποὺ κατὰ σύμπωση [ ;] ἀνήκουν σὲ Γερμανοὺς πανεπιστημιακοὺς τοῦ 19ου αἰ. Πέρασαν πολλὲς  δεκαετίες καὶ ἔτη πολλά, ἀλλὰ τίποτα δὲν ἔχει γίνει ἐπʹ αὐτοῦ ,ἐξαιρέσει ἐλαχίστων περιπτώσεων.. Παρουσιάζω παρακάτω 4 θεμελιακὰ γερμανόγλωσσα  συγγράμματα  σὲ ἀγγλικὴ μετάφραση γιὰ κάθε ἐνδιαφερόμενο γιὰ τὴν ἔρευνα τοῦ χριστιανισμοῦ τὰ ὁποῖα ,grosso modo ,ἔχουν ἀποσπάσει τὸ ἐπιστημονικὸ consensus,  ἔτσι ὥστε χωρὶς τὴν γνώση αὐτῶν τῶν συγγραμμάτων νὰ μὴν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει  ΣΟΒΑΡΗ θεολογικὴ ἔρευνα. 1. Καταρχὰς , ξεκινῶ μὲ τὸ κλασσικὸ σύγγραμμα  τοῦ Weiss γιὰ τὸ" κήρυγμα τοῦ Ἰησοῦ περὶ τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ "  ποὺ ἀποκάλυψε—ἐν ἔτει 1892—τὸ περιεχόμενο τοῦ εὐαγγελικοῦ κηρύγματος τὸ ὁποῖο μπορεῖ νὰ κατανοηθεῖ μόνον μέσα στὰ ἰδεολογικὰ πλαίσια τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ τῶν

(19-7-1974) Η ΑΜΦΙΛΕΓΟΜΕΝΗ ΟΜΙΛΙΑ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΗΕ : "Το Πραξικόπημα τής ελληνικής χούντας αποτελεί Εισβολή"

Εικόνα
Εχουν ειπωθεί πολλά γιά την περιλάλητη ομιλία τού ανατραπέντος Μακαρίου στο Συμβούλιο Ασφαλείας τού ΟΗΕ , στις 19-7-1974, ΛΙΓΕΣ ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ,όπου φαίνεται ότι με την ομιλία του αυτή ΣΑΝ ΝΑ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ & ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ καί κατ ουσίαν ΝΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙ αποκαλώντας το χουντικό Πραξικόπημα "εισβολή" εξ Ελλάδος ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕ ΤΗΝ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΖΥΡΙΧΗΣ (οπότε θ' αναμενόταν να ΠΑΡΕΜΒΟΥΝ  κι οι άλλες δυο Εγγυήτριες Δυνάμεις Τουρκια & Αγγλία, βπάσει τών Συμφωνιών Ζυρίχης-Λονδίνου,για να τον αποκαταστήσουν , ως νόμιμο Πρόεδρο,στην Εξουσία) Βέβαια , ίσως να μην μπορούσε να προβλέψει*  ο Μακάριος τι θα επακολουθούσε καί πάντως δεν είχε στο μυαλό του , οταν τα έλεγε αυτά, ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΤΗΝ DE FACTO ΕΚΤΟΤΕ ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΗ. Ιδού ,λοιπόν, η ΑΜΦΙΛΕΓΟΜΕΝΗ εκείνη ομιλία όπου χαρακτηρίζει το Πραξικόπημα τής Χούντας ως  εξωτερική Εισβολή ,απειλούσα μάλιστα (και) τούς Τουρκοκύπριους..( ομιλια πού ,εν πολλοίς ,αποτελεί ΤΑΜΠΟ