Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Σεπτεμβρίου 18, 2022

ΟΙ ΣΑΡΚΟΦΑΓΟΙ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ.

Εικόνα
 Οἱ βυζαντινοὶ αὐτοκράτορες τέθηκαν σὲ πολυτελεῖς σαρκοφάγους  στὸν Ναὸ τῶν ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ , τὸ "Βασιλικὸν Πολυάνδριον" τῆς Κωνσταντινούπολης. Ὁ πρῶτος Ναὸς (πού ἐξαρχῆς κτίστηκε ἀπὸ τὸν Κωνσταντῖνο ὡς ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟ ΜΑΥΣΩΛΕΙΟ καὶ ὁλοκληρώθηκε ἀπὸ τὸν γυιό του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟ Β' )  εἶχε στὸ κέντρο του τὴν σαρκοφάγο τοῦ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ἀπὸ πορφυρίτη λίθο  καὶ γύρω—γύρω, κυκλικά, τὶς σαρκοφάγους τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων , (ἐξ οὗ καὶ ἡ ὀνομασία τοῦ Ναοῦ )  ἄν καὶ  λίγα  μόνον λείψανα τῶν Μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ  βρἐθηκαν (ὂπως πχ τοῦ Ἁγ.Ἀνδρἐα)  ἔτσι, οἱ περισσότερες σαρκοφάγοι ἀποτελοῦσαν  κατ'οὐσίαν κενοτάφια.  Τὸ Ναὸ ξανάκτισε μετὰ τὴν καταστροφὴ ἀπό τὴν ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΑ ὁ Ἰουστινιανὸς τὸ 55Ο μΧ  (τὰ ἐγκαίνια ἔγιναν κατὰ τὴν πανήγυρι τῆς ἑορτῆς τους ) σέ μορφὴ πεντάτρουλης σταυροειδοῦς βασιλικῆς , τῆς ὁποίας,περίπου, ἀντίγραφο ἀποτελεῖ ὁ Ναὸς τοῦ ΑΓ.ΜΑΡΚΟΥ τῆς ΒΕΝΕΤΙΑΣ. Τὸ Αὐτοκρατορικὸ Μαυσωλεῖο τῶν Ἁγ.Ἀποστόλων μὲ τὶς σαρκοφάγους τῶν βυζαντινῶν αὐτοκρατὀρων ΣΥΛΗΘΗΚΕ ἀπὸ τοὺς Σταυροφ

Ὅταν ἡ Ἱστορία εἶναι ζωντανή, γίνεται μῦθος.

Εικόνα
Κατάλαβα τὶ σημαίνει ὀ βρεττανικὸς θρόνος γιὰ τὴν αὐτοσυνειδησία τῶν Βρεττανῶν, ὅταν τὸ 2002, ἐπ εὐκαιρίᾳ τοῦ Ἰωβηλαίου τῆς Ἐλισάβετ, βρέθηκα στὸ Κάστρο Windsor.  Ἐκεῖ στὸ Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγ.Γεωργίου ΜΕΤΡΗΣΑ  τοὺς βασιλικοὺς Τάφους τῶν Βρεττανῶν ἐστεμμένων  καὶ βρῆκα ΠΡΩΤΟΝ τὸν Τάφο τοῦ ΕΔΟΥΑΡΔΟΥ Δ' τοῦ ἔτους 1483 ! Τότε συνειδητοποίησα ὂτι οἱ Ἄγγλοι ἐπισκἐπτες τοῦ Ουίνδσορ ,τῆς ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ δηλ,. προσκυνῶντας τοὺς Τάφους τῶν Βασιλέων τους, ΕΧΟΥΝ ΠΡΟ ΟΦΘΑΛΜΩΝ  ΖΩΣΑ  ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 1483... Μὲ πῆρε τὸ παράπονο γιατὶ σκέφτηκα ὅτι οἱ Σαρκοφάγοι τῶν βυζαντινῶν αύτοκρατόρων ἀπὸ τὸ 337 μΧ (1000 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΤΟΥΣ ΑΓΓΛΟΥΣ)  βρίσκονται ΠΕΤΑΜΕΝΟΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (καθότι ὁ Ναὸς τῶν Ἁγ.Ἀποστόλων ὅπου βρίσκονταν κατὰ τὴν βυζαντινὴ περίοδο, μετατράπηκε στὸ ΦΑΤΙΧ ΤΖΑΜΙ ἀπὸ τὸν Μωάμεθ τὸ 1453  κι οἱ αύτοκρατορικὲς σαρκοφάγοι ΠΕΤΑΧΤΗΚΑΝ ΕΞΩ..) Σκέφτηκα ἐπίσης τὴν δική μας ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ  ἱστορικὴ ΑΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑ δεδομένου ὅτι ΕΧΟΥΜΕ ΑΚΟΜΗ ΚΛΕΙΣΤΟ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ "Δ