Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Νοεμβρίου 27, 2022

Ἡ Ἐσχατολογία τοῦ 20ου αἰῶνα.

Εικόνα
  Τὸν ἀείμνηστο  καθηγητὴ Γ. ΠΑΤΡΩΝΟ (+2021)   δέν τὸν πρόλαβα στὴν Θεολογική διότι σπούδαζα ἤδη στὴν Φιλοσοφικὴ Ἀθηνῶν τὸ 1981, ὅμως τὸ παρὸν βιβλίο του τὸ συνιστῶ γιὰ κάθε θεολόγο καὶ μὴ ,ὁ ὁποῖος ἐνδιαφέρεται γιὰ τὸ θεμελιακὸ ζήτημα τῆς Καινῆς Διαθήκης :τὸ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΟ. Συνοψίζω · δύο σχολὲς κυριάρχησαν τὸν 20ο αἰ. στὴν βιβλικὴ θεολογία :   ἡ "γερμανική" σχολὴ τῆς ΣΥΝΕΠΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΑΣ/Konsequente Eschatologie (A. Schweitzer*) ἡ ὁποία στηριζόμενη κυρίως ,ἀλλ’ ὄχι μόνο, στὰ λόγια τοῦ Ἰησοῦ στὸν Μυστικὸ Δεῖπνο (ΔΕΝ ΘΑ ΞΑΝΑΠΙΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΡΠΟ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΜΕΧΡΙ ΝΑΡΘΗ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ) ὑποστήριξε ὅτι ὁ Ἰησοῦς ἐπαγγέλθηκε τὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΜΕΛΛΟΝ—κοντινὸ βεβαίως..—ἡ ὁποία, ἐπειδὴ ΔΕΝ ΗΡΘΕ, ἐγέννησε τὴν μετέπειτα χριστολογία τῆς Ἐκκλησίας. Στὸν ἀντίποδα ἀπάντησε ἡ "ἀγγλοσαξωνική" σχολὴ τῆς ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑΣ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΑΣ /Realized Eschatology (C.H.Dodd**) ἡ ὁποία βασιζόμενη σὲ Παραβολὲς καὶ κυρίως στὸ λόγιο τοῦ Ἰησοῦ  "Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Π. Βασιλειάδης : ΤΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ.

Εικόνα
Ὅ, τι καλύτερο ἔχω διαβάσει γιὰ τὸν ΑΠ.ΠΑΥΛΟ, τὸν πρῶτο τοῦ Χριστιανισμοῦ , μετὰ τὸν Ἕνα {=Χριστό} ἀποτελεῖ τὸ "ΠΑΥΛΟΣ :ΤΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ". Πρόκειται γιὰ ἕνα ἀποκαλυπτικὸ σύγγραμμα ἑνὸς ἀπὸ τοὺς μεγαλύτερους,ἐν ζωῇ,  ὀρθόδοξους πανεπιστημιακοὺς θεολόγους ,τὸν ΠΕΤΡΟ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ. Τὸ ἐν λόγῳ πόνημα διευκρινίζει καίρια έρωτήματα καὶ γιὰ τὴν ΠΡΟΠΑΥΛΕΙΑ θεολογία σχετικὰ μὲ  τὸ φλέγον ἐρώτημα ΓΙΑΤΙ ΣΤΑΥΡΩΘΗΚΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ (ἐρώτημα γιὰ τὸ ὀποῖο ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΟΙΝΗ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΔ) καθὼς καὶ γιὰ τὴν Παύλεια Σωτηριολογία καὶ Ἠθική.  Ὁ Βασιλειάδης ἐξηγεῖ ὅτι ἡ Ἠθικὴ διδασκαλία τοῦ Παύλου πρέπει νὰ ἰδωθεῖ ὑπὸ τὸ πρῖσμα τῆς ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ προοπτικῆς δηλ. τοῦ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟΥ έρχομοῦ τῆς Βασιλείας. Ἔτσι αἴρονται καὶ οἱ ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΕΙΣ τῆς παύλειας διδασκαλίας γιὰ τὴν έρωτικὴ ἠθική (ΠΟΥ ΤΟΣΟ ΤΑΛΑΝΙΣΕ ΤΟΝ ΜΠ.ΡΑΣΣΕΛ—καὶ πολλοὺς ἄλλους σοφούς). Τέλος τὸ βιβλίο αύτὸ δίνει ἀπάντηση καὶ στὸ ΙΣΤΟΡΙΚΟ έρώτημα τῆς προέλευσης τῆς Theologia Crucis  τοῦ ΠΑΥΛΟΥ. ________ ΥΓ γιὰ τὴν ὕπαρξη καὶ μιᾶς ΑΛ