Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Νοεμβρίου 27, 2022

Ἡ 3η Ἀναζήτηση τοῦ Ἱστορικοῦ Ἰησοῦ.

Εικόνα
Δὲν ἦταν δυνατὸν ἡ ἀνἀπτυξη τῆς ἱστορικῆς ἐπιστήμης, τῆς φιλολογίας ,τῆς ἀρχαιολογίας  καὶ τῆς θεολογίας τὸν 19ο αἰ. νὰ μὴν ἐνδιαφερόταν γιὰ  τὸ ἱστορικὸ πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ ,τῆς μεγαλύτερης Προσωπικότητας στὴν Ἱστορία.  Ἔτσι λοιπὸν ξεκίνησε ἡ λεγόμενη " ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ" τοῦ  ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΙΗΣΟΥ. Μποροῦμε νὰ χωρίσουμε σὲ τρεῖς περιόδους αὐτὴν τὴν ἔρευνα· 1. Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ 19ου αἰ ξεκίνησε μὲ τὸν Reimarus συνεχίστηκε μὲ τούς Strauss, Renan κλπ  καὶ κατέληξε  στὸν Weiss  καὶ τὸν Schweitzer. Συμπέρασμα αὐτῆς τῆς ἔρευνας ἦταν ὅτι ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ διότι οἱ πηγὲς εἶναι πενιχρές (ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ, ΑΛΛΑ’ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΚΗΡΥΓΜΑΤΩΝ) καὶ ἐν τέλει στὸ μόνο ποὺ μποροῦμε νὰ φτάσουμε εἶναι ΣΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΆΡΧΕΓΟΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Πάντως ὁ Weiss (στὸ ἀνεπανάληπτο πόνημα του "ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ"—1892)  καὶ ὁ Schweitzer  κατέληξαν στὸ συμπέρασμα ὅτι τὸ κήρυγμα τοῦ Ἰησοῦ ΠΕΡΙ ΕΡΧΟΜΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ εἶχε σαφῶς

Ἡ Ἐσχατολογία τοῦ 20ου αἰῶνα.

Εικόνα
  Τὸν ἀείμνηστο  καθηγητὴ Γ. ΠΑΤΡΩΝΟ (+2021)   δέν τὸν πρόλαβα στὴν Θεολογική διότι σπούδαζα ἤδη στὴν Φιλοσοφικὴ Ἀθηνῶν τὸ 1981, ὅμως τὸ παρὸν βιβλίο του τὸ συνιστῶ γιὰ κάθε θεολόγο καὶ μὴ ,ὁ ὁποῖος ἐνδιαφέρεται γιὰ τὸ θεμελιακὸ ζήτημα τῆς Καινῆς Διαθήκης :τὸ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΟ. Συνοψίζω · δύο σχολὲς κυριάρχησαν τὸν 20ο αἰ. στὴν βιβλικὴ θεολογία :   ἡ "γερμανική" σχολὴ τῆς ΣΥΝΕΠΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΑΣ/Konsequente Eschatologie (A. Schweitzer*) ἡ ὁποία στηριζόμενη κυρίως ,ἀλλ’ ὄχι μόνο, στὰ λόγια τοῦ Ἰησοῦ στὸν Μυστικὸ Δεῖπνο (ΔΕΝ ΘΑ ΞΑΝΑΠΙΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΡΠΟ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΜΕΧΡΙ ΝΑΡΘΗ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ) ὑποστήριξε ὅτι ὁ Ἰησοῦς ἐπαγγέλθηκε τὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΜΕΛΛΟΝ—κοντινὸ βεβαίως..—ἡ ὁποία, ἐπειδὴ ΔΕΝ ΗΡΘΕ, ἐγέννησε τὴν μετέπειτα χριστολογία τῆς Ἐκκλησίας. Στὸν ἀντίποδα ἀπάντησε ἡ "ἀγγλοσαξωνική" σχολὴ τῆς ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑΣ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΑΣ /Realized Eschatology (C.H.Dodd**) ἡ ὁποία βασιζόμενη σὲ Παραβολὲς καὶ κυρίως στὸ λόγιο τοῦ Ἰησοῦ  "Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Π. Βασιλειάδης : ΤΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ.

Εικόνα
Ὅ, τι καλύτερο ἔχω διαβάσει γιὰ τὸν ΑΠ.ΠΑΥΛΟ, τὸν πρῶτο τοῦ Χριστιανισμοῦ , μετὰ τὸν Ἕνα {=Χριστό} ἀποτελεῖ τὸ "ΠΑΥΛΟΣ :ΤΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ". Πρόκειται γιὰ ἕνα ἀποκαλυπτικὸ σύγγραμμα ἑνὸς ἀπὸ τοὺς μεγαλύτερους,ἐν ζωῇ,  ὀρθόδοξους πανεπιστημιακοὺς θεολόγους ,τὸν ΠΕΤΡΟ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ. Τὸ ἐν λόγῳ πόνημα διευκρινίζει καίρια έρωτήματα καὶ γιὰ τὴν ΠΡΟΠΑΥΛΕΙΑ θεολογία σχετικὰ μὲ  τὸ φλέγον ἐρώτημα ΓΙΑΤΙ ΣΤΑΥΡΩΘΗΚΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ (ἐρώτημα γιὰ τὸ ὀποῖο ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΟΙΝΗ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΔ) καθὼς καὶ γιὰ τὴν Παύλεια Σωτηριολογία καὶ Ἠθική.  Ὁ Βασιλειάδης ἐξηγεῖ ὅτι ἡ Ἠθικὴ διδασκαλία τοῦ Παύλου πρέπει νὰ ἰδωθεῖ ὑπὸ τὸ πρῖσμα τῆς ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ προοπτικῆς δηλ. τοῦ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟΥ έρχομοῦ τῆς Βασιλείας. Ἔτσι αἴρονται καὶ οἱ ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΕΙΣ τῆς παύλειας διδασκαλίας γιὰ τὴν έρωτικὴ ἠθική (ΠΟΥ ΤΟΣΟ ΤΑΛΑΝΙΣΕ ΤΟΝ ΜΠ.ΡΑΣΣΕΛ—καὶ πολλοὺς ἄλλους σοφούς). Τέλος τὸ βιβλίο αύτὸ δίνει ἀπάντηση καὶ στὸ ΙΣΤΟΡΙΚΟ έρώτημα τῆς προέλευσης τῆς Theologia Crucis  τοῦ ΠΑΥΛΟΥ. ________ ΥΓ γιὰ τὴν ὕπαρξη καὶ μιᾶς ΑΛ