Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Δεκεμβρίου 5, 2021

Συμφιλίωση Παρμενίδη—Ἡράκλειτου στὴν ὑποατομικὴ Φυσική.

Εικόνα
B.GREENE  Ἡ οὐσία τῆς Πραγματικὀτητας—ἔλεγε ὁ Παρμενίδης—εἶναι ἀμετάβλητη καὶ αἰώνια,ἀπρόσιτη στὶς αἰσθήσεις, προσιτὴ στὴν Νόηση.  Διαφωνοῦσε ὁ Ἡράκλειτος·  ἡ ἀέναη μεταβολὴ εἶναι ἡ μόνη Πραγματικότητα—ἔλεγε—ἀπρόσιτη στὸν νοῦ ποὺ συλλαμβάνει μόνο "ἀμετάβλητες " ἔννοιες... Στὴν σύγχρονη ὑποατομικὴ Φυσικὴ ὅμως "συμφιλώνονται" τὰ δύο μεγάλα ρεύματα τῆς ἀρχαίας Φιλοσοφίας διότι ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟ πχ ΑΛΛΟΤΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΤΙΛΗΠΤΟ ΩΣ ΣΩΜΑ  ΚΙ ΑΛΛΟΤΕ ΩΣ ΚΥΜΑ. Ἔτσι,"δὲν μᾶς ἐπιτρέπεται νὰ ποῦμε ὅτι ὑπάρχει ἀλλ' ὅτι ἐξ‒ἵσταται" ,γράφει ὁ Κυριαζόπουλος*.  Τὸ ἠλεκτρόνιο εἶναι μιὰ στοιχειώδης μορφὴ ἐνεργείας. Ἄν δυό παρατηρητὲς ἐλἐγξουν ἀλληλοδιαδόχως, ὁ πρῶτος  τὴν ΘΕΣΗ καὶ ὁ δεύτερος τὴν ΤΑΧΥΤΗΤΑ τοῦ ἠλεκτρονίου , ὁ μὲν θὰ ἀντιληφθεῖ τὸ ἠλεκτρόνιο ὡς ΣΩΜΑ  κι ὁ ἄλλος ὡς ΚΥΜΑ.  Δηλ. ὁ μὲν πρῶτος θά δἰνει τὴν ἐντύπωση ὅτι εἶναι ὀπαδὸς τοῦ Παρμενίδη κι ὁ δεύτερος τοῦ Ἡρἀκλειτου.. Ὡστόσο ὁ ΟΥΣΙΩΔΗΣ χαρακτῆρας τοῦ ἠλεκτρονίου εἶναι ἡ διπλῆ,   Η ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗ ΜΟΡΦ

Δ.ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ : Πῶς ἡ σύγχρονη Φυσικὴ ἀπαντᾶ σὲ θεμελιώδη φιλοσοφικὰ ἐρωτήματα

Εικόνα
— ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΟΣΜΟΣ ΚΙ ΟΧΙ ΤΙΠΟΤΑ; Κὀσμος ὑπάρχει ἐπειδὴ τὸ Σύμπαν προῆλθε  ἀπὸ τὸν "κενὸ" χῶρο τοῦ ὁποίου ὅμως ἡ ἐνἐργεια —σύμφωνα μὲ τὴν άρχὴ τῆς απροσδιοριστίας τοῦ Heisenberg —δὲν μπορεῖ νὰ ἔχει συνεχῶς τὴν τιμὴ 0. —ΠΟΙΟΣ ΕΘΕΣΕ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΣΤΟ ΣΥΜΠΑΝ; οἱ φυσικοὶ νόμοι καὶ ἡ συγκεκριμένη ὑφή τους  καθορὶζονται ἀπό τὸν ἀριθμὸ τῶν μικροσκοπικῶν { "τυλιγμένων" } διαστάσεων ποὺ ὑπάρχουν στὸ Σύμπαν μας {ἡ θεωρία ὑπερχορδῶν προβλέπει ὁτι τὸ Σὐμπαν μας ἔχει 11 διαστάσεις , 10 χώρου καὶ 1 χρόνου , ἀπὸ τὶς ὁποῖες μόνο οἱ 3 χωρικὲς εἶναι  ΑΝΤΙΛΗΠΤΕΣ ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο} B.GREENE ————————————————— __________ Μ.ΔΑΝΕΖΗΣ μὴ αἰσθητὸ σύμπαν τὸ πραγματικὸ σύμπαν τὸ σύμπαν συστέλλεται, δὲν διαστέλλεται ἀπὸ ποῦ προέρχεται τὸ σύμπαν  — Χρόνος δὲν ὑπάρχει στὸ πραγματικὸ σύμπαν καθόσον ὁ χρόνος ἀποτελεῖ ψευδαίσθηση σὲ μᾶς τὰ ὄντα ποὺ κινούμαστε μὲ ταχύτητες κατώτερες αὐτῆς τοῦ φωτός (300.000 km/sec).  Ὅταν ξεπεραστεῖ αὐτὴ ἡ ταχύτητα (πχ στοὺς πολὺ μακρυνοὺς γαλα