Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από 2016

Νὰ"ἀνοίξει" τὸ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΣΗΜΑ

Εικόνα
                                        Δὲν εἶναι ἡ Ἀκρόπολη τὸ μὸνο σπουδαῖο δεῖγμα τοῦ ἀρχαίου ἐλληνικοῦ κλασσικοῦ πολιτισμοῦ , ἀλλὰ πρωτίστως οἱ περίφημες ΣΧΟΛΕΣ της , ἡ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ,τὸ ΛΥΚΕΙΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ (ἀπέναντι ἀπὸ τὴν σημερινὴ Πλατεῖα Ρηγίλλης), ἡ ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ (δηλ.η ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ τῶν ἀρχαίων ζωγράφων) ποὺ δίδασκε ὀ Ζήνων ὁ ἰδρυτὴς τῶν ΣΤΩΙΚΩΝ (πίσω ἀπὸ τὶς καφετέριες τῆς ὀδοῦ Ἀδριανοῦ ἀπέναντι ἀπὸ τὴν εἴσοδο τῆς Ἀρχαίας Ἀγορᾶς ), βεβαίως τὸ ΑΣΤΥ δηλ ἡ ἴδια ἡ Ἀρχαία Ἀθήνα (ἡ ὀνομαζόμενη σήμερα Ἀρχαία ΑΓΟΡΑ), καὶ κατεξοχὴν τὸ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΣΗΜΑ ,τὸ κάλλιστον προάστιον(σήμερα κρυπτόμενο κάτω ἀπὸ τὴ γῆ -ἀπὸ τὴν Ἁγ.Τριάδα στὴν ὀδὸ Πειραιῶς καὶ μέσῳ τῆς ὁδοῦ Πλαταιῶν κλπ ὥς τὴν Ἀκαδημία Πλάτωνος). Τὸ Δημόσιο Σῆμα ἦταν μιὰ μεγάλη λεωφόρος πλάτους 40m ἀπὸ τὸ ΔΙΠΥΛΟ (τὴν κεντρικὴ δηλ εἴσοδο τῶν τειχῶν-μπορεῖ κανεὶς νὰ δεῖ  σήμερα τὰ ἀπομεινάρια τῶν τειχ

Πολυτονικό : Η ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ

Εικόνα
__________     (ΡΕΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ & Γ.ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ) Μὲ τὴν κατάργηση τῆς ἱστορικῆς ὀρθογραφίας  τοῦ πολυτονικοῦ (ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 1982 ΣΤΗΝ..ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΒΟΥΛΗ ΜΕ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ..) πέραν τῆς βίαιης ἀποκοπῆς τοῦ Νεοέλληνα ἀπὸ τὴν ἱστορικὴ γραφὴ αἰώνων ,ἐπιβλήθηκε ἕνας ΑΝΤΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ χωρισμὸς στὴν ἑλληνικὴ Γραμματεία ,δεδομένου ὅτι μέχρι τὸ 1982 ὅλοι ἔγραφαν μὲ τὴν ιστορικὴ ὀρθογραφία τοῦ πολυτονικοῦ.  Τίθεται λοιπὸν τὸ ἐρώτημα , σὲ ποιὸ σύστημα θὰ τυπώνονται τὰ ἔργα τῶν συγγραφέων τῆς Τουρκοκρατίας ,  ἤ ἡ Δημοτικὴ Ποίηση ἤ τὰ ποιήματα τοῦ Καβάφη καὶ τοῦ ʼΕλύτη , ἄν δεχθοῦμε ὅτι ΜΟΝΟ τὰ ἀρχαιοελληνικὰ καὶ βυζαντινὰ ἔργα θὰ ἐκδίδονται μὲ πολυτονικό; Μὲ ποιὸ κριτὴριο γίνεται τέτοιου εἴδους χωρισμός; ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΕΜΒΑΙΝΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΧΑΡΙΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΙΩΞΕΩΝ ΣΤΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΑΠΟΙΟΥ ?    Ὅμως τὸ μεγ